NIP

607 resultaten gevonden.

Opleidingen BIG-beroepen

Aanmeldformulier Beroepenstructuur psychologische zorg

Webinar – Beroepenstructuur psychologische zorg

Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Psycholoog / Orthopedagoog

Bestuur kamer Opleidelingen

Kamer Opleidelingen

Bestuur kamer gz-psychologen

GZ-psycholoog

Kamer GZ-psychologen

Bestuur kamer Specialisten

Kamer Specialisten

Studieavond “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Aanmeldformulier Studie avond “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Nieuwe toewijzingscriteria TOP Opleidingsplaatsen 2024

Teleurstellende uitkomst Tweede Kamerdebat over jeugdzorg

Nationale beeldbank

Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Assessment Psycholoog NIP

Basispsycholoog ‘i.o. tot piog’ / POH-GGZ

Tuchtrecht wet-BIG

Beroepseed gezondheidspsycholoog

Gedragsdeskundige

GZ Psycholoog

GZ-psycholoog

Aanmeldformulier NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres

Over de Wet BIG

Wil jij je expertise inzetten voor de ontwikkeling van richtlijnen?

NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres | Keynotes en workshops

Nationale beeldbank

NIP adviseert Onderwijsraad over inzet schoolpsychologen

Informatiecentrum niet bereikbaar op woensdag

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

Symposium Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek

Symposium Burn-out begrijpen, begrenzen en voorkomen

Marketing & Communicatie Adviseur

Nationale beeldbank

Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Nieuwe NIP-benoemingen bij Akwa GGZ

Marketing & Communicatie Adviseur

NIP-seminar en webinar drieluik: Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap 

Nationale beeldbank

Webinars voor NVGzP/NIP-leden

Nationale beeldbank

Gedragswetenschapper

Basispsycholoog

LOGO-verklaring niet meer aan te vragen voor zorgprestatiemodel

Nationale beeldbank

Nieuw voor NIP leden: toolbox burn-out preventie en amplitie

burn out toolbox

Downloads Burn-out toolbox

Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O-plaza Organisatieverandering = gedragsverandering 19 januari 2023

A&O plaza – Principes operante gedragstraining in een organisatie

Nationale beeldbank

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg

Gebruik zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

NIP-webinar: Hoogbegaafdheid binnen de ggz

Nationale beeldbank

NIP-webinar: veerkracht

Tweede kamer stemt in met motie extra opleidingsplekken gz-psychologen in 2023

Man in bibliotheek

Akwa GGZ lanceert nieuwe website GGZ Netwerken

Ledenvragen

Webinar – Schematherapie in het verpleeghuis

Aanmeldformulier Schematherapie in het verpleeghuis

In memoriam Aliena Leidekker

Gezondheidszorg psycholoog / Orthopedagoog generalist

GZ-Psycholoog

Scriptieprijs Psychotrauma

Nationale beeldbank

Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Nationale beeldbank

Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Nationale beeldbank

Erkende supervisoren Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Erkende supervisoren Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

NIP-webinar: Verbinding maken met zorgteams

GZ- Psycholoog

Master Psycholoog / GZ-Psycholoog (Tijdelijk )

NZa verhoogt de tarieven Kortdurende zorg voor 2023

Nationale beeldbank

Actief voor de vereniging

Overzicht supervisorenscholingen Jeugd

Nationale beeldbank

Gedragsdeskundige

Symposium Parentificatie

Symposium Het lichaam en psychisch functioneren

Evidence based psychotrauma behandelingen – dilemma’s en discussies

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium Psychotrauma – Evidence based psychotrauma behandelingen – dilemma’s en discussies

Gedragswetenschappelijk Docent

OVAL event: Mentaal en fysiek sterk!

Aanmeldformulier BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

Nationale beeldbank

Psycholoog Tinnitus

Herziene richtlijnen: Rouw in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase

Nationale beeldbank

Overname Groepspraktijk Hoofddorp

NIP-webinar: innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Psycholoog / Systeemtherapeut / Systeemtherapeutisch werker

Psycholoog / Orthopedagoog / Systeembehandelaar

Psychotherapeut

Webinar – Verlies door zelfdoding: Postventie en zelfzorg voor schoolpersoneel

Aanmeldformulier Webinar ‘Verlies door zelfdoding’

Webinars Complexe Scheidingen (3 delen)

Zorgprestatiemodel: half jaar extra tijd om LOGO-verklaring te halen

Nationale beeldbank

GZ- Psycholoog of Orthopedagoog Generalist

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid

Bestuurslid sectie Jeugd in Tweede Kamer gehoord over leerlingenvervoer

Nationale beeldbank

WAG Dag 2022 – Trauma

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier WAG Dag 2022

De week van de pr-functionaris

De week van de commissiecoördinator

Aandacht voor mentale aspecten en effect van gedrag in eerste advies MIT

Nationale beeldbank

Actieve ledenavond 5 oktober 2022

Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

GZ- Psycholoog

Brief aan Tweede Kamer: belang van betrokkenheid psychologen in IZA debat

Oproep: ervaringen contractering ggz & evaluatie doorontwikkeling ZPM en zorgvraagtypering

vraagteken

Aanmeldformulier Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk (1)

Landelijke Excursie Commissie (NL/EN)

De week van Sam Julia

Psycholoog

GZ Psycholoog K&J / Orthopedagoog-Generalist

Sectiedag LWP – Het lichaam als leidraad

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Sectiedag LWP 2022

NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Nieuw Algemeen Bestuur en Ledenraad voor de gefuseerde vereniging NIP

Keuzehulpen Samen Beslissen nu beschikbaar

Nationale beeldbank

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Nationale beeldbank

Psycholoog

Kies een Registerpsycholoog NIP A&O/A&G

Advertentie plaatsen

Symposium Minder slikken GGz

Welkom bij het nieuwe NIP!

Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Nationale beeldbank

Ethiek bij grootschalige gedragsbeïnvloeding

Nationale beeldbank

Student in Sectie Revalidatie

Sessie Forensische Psychologie tijdens Najaarscongres VGCT

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd sturen open brief aan alle wethouders in Nederland

Nationale beeldbank

Vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Aanmelden Belangstellende bij een sectie

Forensische GGz Anno 2023

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Apollo coaching software. Organiseer je praktijk online!

Kader en context kwaliteitsvisitatie vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen

Nationale beeldbank

Crisis, Disaster, Emergency and Trauma Psychology: Global Emergencies, Local Preparedness

Nationale beeldbank

Update Prinsjesdag 2022 voor psychologen

Fusie NIP en NVGzP

Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Vacatures

Kinderpsycholoog / orthopedagoog

Webinar – Invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden

Nationale beeldbank

Veldpartijen brengen gezamenlijk voorlopig advies uit Wzd

Nationale beeldbank

Burn-out toolbox

Aanmeldformulier Webinar Verbinding maken met zorgteams

NIP-webinar: ruimte voor zingeving in de ggz

Webinar – Verbinding maken met zorgteams

Nationale beeldbank

21 september definitief besluit ledenraden over fusie NIP en NVGzP

Aantal meisjes met psychische problemen is toegenomen

Schoolmeisjes ongelukkiger

Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Bestuurslid sectie Ouderenpsychologie

Nationale beeldbank

Beroepenstructuur – in gesprek met Hans de Veen

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

Nationale beeldbank

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Logo duurzame onwikkelingsdoelen

Registration form “Testing the tests”

NIP kritisch over Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

NIP-webinar: Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

NIP-webinar: Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?

NIP-webinar: wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Oproep indienen sessievoorstel Europese Congres voor Psychologie 2023

Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Geweld hoort nergens thuis

Dyslexie

Nationale beeldbank

Suïcidepreventie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Nascholen op een HOOG NIVEAU

Lid centrale commissie registraties

Nationale beeldbank

NIP Visiteur

Nationale beeldbank

Aanvragen inloggegevens PE-online voor niet-NIP-leden

NIP-webinar – Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Aanmeldformulier NIP-Supervisorencursus Jeugd 2022 module 2

Beschrijving behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg nu beschikbaar

Boeken van collega-psychologen (NIP lid)

Aanmeldformulier Studieavond “Diversiteit in ouderschap”

NIP-webinar: Richtlijn Scheiding

Nationale beeldbank

Inzet psychologen in het onderwijs

Nationale beeldbank

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Nationale beeldbank

Mentale gezondheid op school

Nationale beeldbank

VOG aanvragen (t.b.v. registraties)

Subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Fusie NIP en NVGzP

NIP-webinar: diagnostiek van het geweten (Forensische Psychologie)

Contactformulier Informatiecentrum

Welkom op onze vernieuwde website!

Betrokken partijen

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

Salaris & opleiding in eigen- of werktijd?

Nationale beeldbank

Aantallen opleidingsplaatsen

De kosten van je opleiding

GZ-opleidingsplaatsen

Nationale beeldbank

Privacy en het ZPM (aug 2022)

Aanmeldformulier Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O plaza – Performance en Personeel in Organisaties

NIP beeldmerken

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanmeldformulier Werkgroep Schoolpsychologen: Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Aanmeldformulier Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Aanmeldformulier A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Werkgroep Het Jonge Kind

Richtlijnen jeugd

Sectie GGZ – werkgroepen

Aanmeldformulier A&O Plaza – Diversiteit & Inclusie – Witte onschuld of verantwoordelijkheid nemen?

NIP-webinar: de betrokkenen van de psycholoog

Nationale beeldbank

Uitspraken 2017 – College van Toezicht

(GZ)-psycholoog

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis Gehandicaptenzorg

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis ggz

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Uitspraken 2018 – College van Toezicht

Uitspraken 2019 – College van Toezicht

Uitspraken 2020 – College van Toezicht

Uitspraken 2021 – College van Toezicht

Internationale samenwerking

Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Nationale beeldbank

A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Nationale beeldbank

MFN Mediationcongres 2022 – grenzen aan vrijheid?

Nationale beeldbank

Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

9e Congres – ‘International Association for Women’s Mental Health’

Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk

Webinar – Hoe ga je vanuit de OR om met signalen van burn-out, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie?

Workshop Jeugd – Aan de slag met de richtlijnen

Nationale beeldbank

Vervolg project toewijzingscriteria opleidingsplaatsen en evaluatie proeftuinen

Nationale beeldbank

Nieuwe kwaliteitsstandaard Ervaringsdeskundigheid

Nationale beeldbank

Norm voor vakbekwaamheid

Bedankt

Uitspraken 2022 – College van Toezicht

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Herregistratie gz-psychologen

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch psycholoog

Psychotherapeut 

Gezondheidszorgpsycholoog

NZa publiceert tarieven en regelgeving ggz en forensische zorg 2023

Accreditatie

NIP ondertekent resolutie Global Psychology Alliance

Nationale beeldbank

Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw voorlopig van de baan

Gebruik zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

Netwerk Landelijk Beraad Psychodiagnostiek

Oproep aan VWS: investeer in zorgprofessionals

Ethiek

Oproep van 47 organisaties en gerenommeerde gedragsexperts: zet primair gedragsexpertise in bij leefstijlbeleid

hardlopen, sport, beweging, buiten, lichaam, gezond, runners tempo zandpad Mastbos. zonnige dag, zomer

Vind een psycholoog

Veelgestelde vragen – FAQ

iframe

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

Nationale beeldbank

Kinder en jeugd Psycholoog

NIP-webinar: SEPxTalks

NIP-webinar: social media verslaving

Nationale beeldbank

Boekenclub

Klacht indienen

Klachtenreglement NIP

Tools en documenten sectie ouderen

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Recruitment stage

Personeel en Organisatie

Headhunter stage

Online Marketing

Research- Consumentenpsychologie stage

Stage als junior trainer diversiteit & inclusie

Stage A&O

HR stage

Stage Campus Recruitment

Stage Recruitment

Stage

Online Marketing & Office Support

Recruitment Internship

Assessments Curaçao

Combinatiestage, onderzoek & praktijk

Change Management

iBerry studie

Integrale specialistische hulpverlening

Onderzoek naar de vroegste veranderingen van de ziekte van Alzheimer

Onderzoek Beyond Addiction

Masterstudenten psychologie/geneeskunde/gezondheidswetenschappen

Onderzoeksstage

Stage klinische psychologie

Stageplaats Master GZP

Onderzoeksstage masterstage klinische psychologie

Stageplaats Psychologie Wetenschappelijk Onderwijs

Stagiair(e)

Klinische stage

Klinische stage

Toegepaste psychologie meeloopstage

Stage Psychologie

Stage jeugdhulpverlening, GGZ, welzijn en onderwijs

Onderzoekstage (ontwikkelings)psychologie of pedagogiek

Stagair(e) praktijkstandaarden

Stage Gedragskundige

Stage en/of werkervaringsplek

Gecombineerde onderzoeksstage

Onderzoeksstage orthopedagogiek

Onderzoeksstage

Assistant Psychologist Internship

WO-student gezocht voor organisatieadviesbureau

Research Recurrent Deep Learning Applies to Radar Data

Intern Assessment Solutions

HR Intern

Internship

HR partner intern

Meeloopstage crisisopvang Curaçao

Bijbaan academisch adviesbureau

Young professionals

Bijbaan gehandicaptenzorg

Begeleiding onderwijs

Bijbaan thuiszorg

Schrijver tentamentrainingen

Docent tentamentrainingen

Traineeship Informatie- en Verandermanagement

Begeleider

Facilitair medewerker GGZ

Bijbaan Mantelaar

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

LWP – Registratie

Subsidie voor nieuwe beroepenstructuur toegekend: programma Beroepenstructuur komt verder op stoom

Regiogroepen Ouderenpsychologie

Tools PAZ

Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

Nationale beeldbank

VWS, OCW en SZW zetten zich in voor mentale gezondheid

Nationale beeldbank

Pers

NIP-webinar: belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Nationale beeldbank

Masterpsycholoog

Waarnemend (GZ-)psycholoog

GZ-psycholoog Neurologie

Masterpsycholoog / GZ-psycholoog

GZ-psycholoog / psychotherapeut

GZ-Psycholoog

Teamcoördinator Dagbehandeling

Geen eigen bijdrage meer voor opleidelingen klinisch (neuro)psycholoog

Nationale beeldbank

ZPM: NVGzP en NIP inventariseren knelpunten psychodiagnostiek en mogelijke effecten in de zorg

Nationale beeldbank

Subsidie voor nieuwe beroepenstructuur toegezegd

Terugblik NIP Jaarcongres 2022

Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Juridische dienstverlening

Uitgangspunten van de wetgever bij Verplichte Zorg

Voorkom afwijzing restitutienota’s

Nationale beeldbank

Onafhankelijk POH-GGZ-register blijkt niet haalbaar

Nationale beeldbank

A&O impactdag – Sociale veiligheid en professionele advisering

Nationale beeldbank

Beleidsstukken Verslavingspsychologie

Werkgroep Schoolpsychologen – Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Nationale beeldbank

Subsidie praktijkgericht onderzoek GGZ

Nationale beeldbank

NIP-Webinar – Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Pilot juridische adviesdesk voor NIP-leden verlengd

Psychologen krijgen subsidie om vitaliteit werkenden te versterken

Nationale beeldbank

Voorkom dat je als behandelaar in een spagaat raakt

Nationale beeldbank

Professionele standaard voor psychologen

Werken met kwaliteitsstandaarden

Vraag aan beroepscoach

Beroepscoaches – kinder- en jeugdpsychologie

Beroepscoaches – klinische psychologie

Beroepscoaches – arbeids- en organisatiepsychologie

Beroepscoaches – algemeen

Beroepscoaches

Aanmelden Visitatie Certificaat NIP

Minister Kuipers reageert op aanvraag K&J psycholoog in de Wet BIG

Nationale beeldbank

BAPD NIP – individueel traject

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP® – op basis van BIG-registratie

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP®

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – handreiking supervisor

Uitspraken van de maand

Jaarverslagen van College van Toezicht

Uitspraken van College van Toezicht

Maatregelen tuchtrecht

Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Instrumenten

Kwaliteitsbeleid NIP en tests (COTAN)

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Nieuwe cao Jeugdzorg is rond

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Eigen praktijk in de GGZ 

Cultural Formulation of Diagnosis (CFI)

Tools commissie Culturele diversiteit en psychologie

Visitatie en reflectie

Nieuwsbrief A&O

Commissie Culturele diversiteit en psychologie

PSYCHOLOOG NIP®

Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

Contractvrije psychologen

Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

Contracten met zorgverzekeraars

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Centrale Commissie Registraties

Bestuurscommissie Ethische Zaken

Voordeel voor leden

Nationale beeldbank

Omzetplafond

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Langdurige zorg

Jaarplannen

Algemeen Bestuur

Agenda’s en vergaderstukken

Ledenraadsleden

Lidmaatschap opzeggen

Tarieven lidmaatschap

Vergoeding NIP-contributie

Contributiecategorieën

Webinar: Update Beroepenstructuur voor de zorg

Webinar: Nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Beroepenstructuur

Wetenschap – onderzoek

Nationale beeldbank

Werkervaringsplaatsen

Nationale beeldbank

Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: statushouders aan het werk

NIP-webinar: wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Beleidsstukken ZMVB

NIP-Registraties – documenten

Nieuwsbrief sectie Verslavingspsychologie

Beleidsstukken Studentpsychologen

Beleidsstukken Startende psychologen

Ledenraad

Beleidsstukken SEP

Beleidsstukken Revalidatie

NIP webinars

Zorg voor de jeugd

Vraag & aanbod plaatsen

Producten & Diensten

Praktijk & Benodigdheden

Opleidingen, Cursussen & Trainingen

Congressen, Symposia & Events

Vraag & Aanbod

Afkortingen sectie PAZ

Richtlijnen sectie PAZ

Commissies sectie PAZ

Beleidsstukken PAZ

Sectiebestuur PAZ

Beleidsstukken Ouderenpsychologie

Beleidsstukken Neuropsychologie

Gedragsregels Mediation

Beleidsstukken Mediation

Beleidsstukken LWP

Beleidsstukken Jeugd

Beleidsplan GGZ

Beleidsstukken forensische psychologie

Beleidsstukken A&O

ZMVB – promoties en publicaties

Nieuwsbrief sectie ZMVB

Sectiebestuur ZMVB

Sectie ZMVB

Toolkit problematisch middelengebruik

Toolkit stoppen met roken

Gameverslaving

Sectiebestuur Verslavingspsychologie

Sectie Verslavingspsychologie

Sectiebestuur Studentenpsychologen

Sectie Studentenpsychologen

Interviews

Mogelijkheden starter

Doorontwikkelen

Mogelijkheden masterpsycholoog in ggz

Sectiebestuur Startende psychologen

Nieuwsbrief sectie Startende psychologen

Sectie Startende psychologen

Werkgroepen Revalidatie

Sectiebestuur Revalidatie

Nieuwsbrief sectie Revalidatie

Sectie Revalidatie

Nieuwsbrief sectie PAZ

Sectie PAZ

Tuchtcolleges

NIP als vereniging

Nieuwsbrief sectie Ouderenpsychologie

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Sectie Ouderenpsychologie

Accreditatie FESN en INS (neuro)

Werkgroepen

Expertise-onderzoek en richtlijnen

Nieuwsbrief sectie Neuropsychologie

Sectiebestuur Neuropsychologie

Sectie Neuropsychologie

Nieuwsbrief sectie Mediation

Sectie Mediation

Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Nieuwsbrief sectie LWP

Sectiebestuur LWP

Uitstel (her)registratie aanvragen

Sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen

Nieuwsbrief sectie GGZ

Nieuwsbrief sectie Jeugd

Sectiebestuur GGZ

Sectie GGZ

FP – Missie en beleidsdoelen

Sectiebestuur Forensische psychologie

Sectie Forensische psychologie

SEP – Visie en missie

Nieuwsbrief sectie SEP

Sectiebestuur SEP

Sectie Sociale & Economische Psychologie

Wet zorg en dwang en gedwongen zorg

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Werkgroep Schoolpsychologen

Sectiebestuur Jeugd

Sectie Jeugd

Toolbox – werk als behandeldoel

Toolbox – werk – aandacht

Toolbox Werk en psychische klachten

Tools A&O

Werkgroepen Jeugd

Webinar: zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat…

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – kosten

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Eerstelijnspsycholoog NIP – kosten

Eerstelijnspsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Eerstelijnspsycholoog NIP

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Nieuwsbrief Forensische psychologie

Werkgroepen A&O

Sectiebestuur A&O

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Registerpsycholoog NIP en Registerpsycholoog Specialist NIP

Schoolmeisjes ongelukkiger

Sectie Arbeid & Organisatie

Earth Day 2022: Psychologen komen in beweging tegen klimaatverandering. Doe je mee?

Nationale beeldbank

Volunteering

Internship Database

Professional advisors

EFPSA

Newsletter

About SPS-NIP

Tijdschrift De Psycholoog

Join SPS-NIP

Mastergids

Toekomstwijzers

Vrijwilligerswerk

Stagebank

Contact SPS-NIP

EFPSA

Belangenbehartiging

Organen

Word lid

Vital Minds Movement

Over SPS-NIP

Nationale beeldbank

Agenda

Internationals

Over ons – SPS NIP

Actueel

NIP-registraties: overzicht registers

Kinder- en Jeugdpsycholoog – orthopedagoog-generalist BIG

Kinder- en Jeugdpsycholoog – postmaster

Kinder- en Jeugdpsycholoog – individueel

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Overige registraties

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – kosten

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – supervisor

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

EuroPsy – herregistratie aanvragen

EuroPsy – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

ZPM beroepenlijst aangepast

Nationale beeldbank

Diensten

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao GGZ

Nationale beeldbank

Student Onderwijs Management

Bestelformulier Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Stages voor Psychologen

Stage bij Psynip

Stage

Aanmeldformulier COTAN

Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Psychologisch onderzoek

Veelgestelde vragen COTAN

COTAN Documentatie

Beoordelingsprocedure

COTAN-leden

Missie en visie

Studenten

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Geaccrediteerde opleidingen

Stages

Banen

Werken bij het NIP

Het NIP

Tijdschrift: De Psycholoog

Kwaliteitregister Jeugd

BAPD

EuroPsy

PE-online

Registraties en merknamen

Nationale beeldbank

De voordelen

Adverteerder

Vraag & aanbod

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 4

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 3

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 2

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden

Thema’s

Nationale beeldbank

Agenda

Word lid

Nationale beeldbank

Over ons

Nieuwskamer

Contact

Lidmaatschap

Veelgestelde vragen cliënten

Klachten (van cliënten)

Nationale beeldbank

Cliënteninformatie

Impactanalyse Beroepenstructuur psychologische zorg: ‘Een stap in de goede richting’

Tuchtrecht

Zorgstandaarden, o.a. richtlijnen

Kwaliteit van de beroepsuitoefening

gewongenzorg gehandicapten

Beroepscode

COTAN

Secties

Beroepsethiek en -kwaliteit

Nationale beeldbank

Het beroep

Home