NIP

Home You searched for

732 resultaten gevonden.

NIP-webinar: Beroepsethiek in de ouderenzorg

Nationale beeldbank

Wil jij meewerken aan de generieke module Somatische Screening (Akwa GGZ)?

Nationale beeldbank

Digitale Netwerkavond: Kamer GZ-psychologen

Nationale beeldbank

NIP pleit voor oplossing tolkenvoorziening Jeugd

Schoolmeisjes ongelukkiger

Aanmeldformulier startersavond startende psychologen

Vacatures SPS-NIP

Psychologie weekend Commissie (NL/EN)

Carrière Commissie (NL/EN)

Aanmeldformulier Interactieve meeting – Beroepsethiek in de ouderenzorg

Uitspraak van de maand mei 2023: let op bij nieuwe stappen in je loopbaan

Nationale beeldbank

Veel aandacht voor mentale gezondheid op school, maar ‘liever niet te snel naar de psycholoog’

Nationale beeldbank

NIP ondertekent Europees pleidooi

Uitspraken 2023 – College van Toezicht

Europese Commissie geeft prioriteit aan mentale gezondheid, EFPA reageert

Psychologen en orthopedagogen: aparte beroepen én aparte opleidingen in de nieuwe beroepenstructuur

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

Nationale beeldbank

Webinar VCP Young Professionals

Nationale beeldbank

Lunchwebinar: Slaapproblemen bij ouderen

Aanmeldformulier Slaapproblemen bij ouderen

NVO/NIP-webinar: Handreiking Instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp

Nationale beeldbank

A&O Studieavond Mediation en Burn-out

Man in bibliotheek

Aanmeldformulier A&O studieavond Mediation en Burn-out 28 juni 2023

Instagram

Aanmeldformulier Intervisiebijeenkomst 13 september 2023

Info en tips voor actieve leden

1st International Luxembourg Symposium
on Crisis, Disaster, Emergency and Trauma Psychology

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Sectiedag Lichaamsgerichte Psychologie 30 juni 2023

Sectiedag Lichaamsgerichte Psychologie Handreikingen voor een morele leidraad

visitatie testpagina formulier

Online startersavond

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst – Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

Aanmeldformulier panelbijeenkomst “Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij”

Student in Sectie Ouderenpsychologie (NL)

Downloads – Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Extra tijd om Generiek kwaliteitskompas voor de ouderenzorg compleet te maken

Keuzehulpen voor samen beslissen bij PTSS en Psychose

Nationale beeldbank

Test jezelf met interactieve casuskaarten

NIP webinar – ACT in het onderwijs

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier ACT in het onderwijs

Zet je je nog niet in voor het klimaat? Dan loop je achter.

Financieel akkoord tussen Rijk en VNG over jeugdzorg, maar inhoudelijke zorgen blijven

Surveys en onderzoeken

Handreiking Inzet masterpsychologen in de ouderenzorg beschikbaar

Schrijf je in voor het NIP Jaarcongres: Bruto Nationaal (On)geluk

Jaarcongres: tarieven 2023

NIP-webinar: Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

Nationale beeldbank

Jaarcongres 2023: programma

Jaarcongres 2023: keynotes & workshops

NIP Jaarcongres

Hervorm de jeugdhulp nú!

Nieuws

Aanmeldformulier NIP Jaarcongres 2023 – Bruto Nationaal (On)geluk: op zoek naar de balans

Besproken (Kamer BIG opleidelingen)

Nationale beeldbank

´Handreiking instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp voor de gekwalificeerde gedragswetenschapper’ herzien

Nationale beeldbank

Expertgroep Klimaat en Gedragsverandering

Uitnodiging najaarsdialoogsessie: kennisverdieping via specialisme of differentiatie

Nationale beeldbank

NIP roept wethouder op tot herzien aanbestedingstraject jeugdhulp

Nationale beeldbank

Voordeel voor leden: kortingscodes

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De week van de stedelijk bestuurcoördinator

De week van de secretaris

‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’

geit, meisje, kind, voeren, kinderboerderij, dier, bruinwit gevlekte geit gras meisje Kinderboerderij Wolfslaar Brabant Breda

NIP webinar – Huiselijk geweld en ADHD

Aanmeldformulier webinar – Huiselijk geweld en ADHD

NIP webinar – Je bent jong en je chillt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – Webinar – Je bent jong en je chilt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Vacature Student in Sectie Neuropsychologie (NL)

Vacature Student in Sectie Jeugd

NIP webinar – Trauma, een relationele opgave

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier NIP webinar – Trauma, een relationele opgave

Projecten rondom klimaat- en gedragspsychologie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Aanmeldformulier Workshop ‘Het systeem betrekken in de behandeling’ 26 juni 2023

Workshop ‘Het systeem betrekken in de behandeling’

Nationale beeldbank

NIP lanceert nieuwe toolbox Artificial Intelligence (AI) en personeelsselectie

Student in Sectie GGZ (NL)

Save the date! NIP/LBP congres 2024

NIP Webinar – Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering: toepassing en toekomst

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – webinar Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

Korting FGzPt

P123456 Testformulier voor Gerjan – pagina

NIP-webinar + ALV Sectie Startende psychologen: Het CFI en de therapeut-patiëntrelatie in een transculturele setting

Nationale beeldbank

K&J-psychologen NIP krijgen vrijstelling voor gz-opleiding

geit, meisje, kind, voeren, kinderboerderij, dier, bruinwit gevlekte geit gras meisje Kinderboerderij Wolfslaar Brabant Breda

Wat is EVC?

EVC voor K&J psychologen NIP – scenario 1

Nieuw Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Nationale beeldbank

Reactie WAMS-wet: toestemming cliënt voorwaarde

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

NIP stuurt brief naar minister Helder en minister Kuipers over ramingen gz-psycholoog

NIP jaarcongres 2023

Save the date: NIP jaarcongres op 9 juni 2023

NIP-webinar: Chemisch Geluk

Nationale beeldbank

Nationaal Congres Commissie (NL/EN)

In Memoriam: Lite Linssen

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel over werving en selectie

Klinisch-Forensische Psychologie: een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

fiets, uitje, vrije tijd, sportief, beweging, vrouwen, kasteel, laan, gezond, lichaam, bomen, buiten, onderweg

Aanmeldformulier Klinisch-Forensische Psychologie: Een nieuw specialisme binnen de Nederlandse beroepenstructuur psychologische zorg?

Ontwikkeling richtlijn Toekomstgericht werken van start

Nationale beeldbank

Tarief informatieverstrekking aangepast

Webinar: Is de integratie van perceptie bij psychopaten verstoord?

NIP-webinar: De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Kenniskring Psychosociale Arbeidsbelasting

Interactieve meeting – Beroepsethiek in de Ouderenzorg

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Webinar Beroepsethiek in de Ouderenzorg

Beroepenstructuur – in gesprek met Rudolf Ponds

Waarom werken we eigenlijk aan een nieuwe beroepenstructuur? (filmpje)

NIP-webinar: Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Update subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

Webinar: Klinisch (neuro)psychologen in de medische staf

Nationale beeldbank

Webinar: Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Aanmeldformulier A&O Diversiteit en Inclusie Moedig in je ongemak 25 mei 2023

Symposium: Diversiteit en Inclusie – Wees moedig in je ongemak

Nationale beeldbank

Eindelijk overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg 

Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Podcast over Beroepenstructuur en de gevolgen voor K&J-psychologen

Landelijk Bestuur (NL)

NIP-webinar: Behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Nationale beeldbank

Student in Sectie Sociale en Economische Psychologie (NL)

Student in Werkgroep het Jonge Kind (NL)

Student in Sectie ZMVB (NL)

Student in Sectie Lichaamsgerichte Psychologie (NL)

NIP-webinar: informatie delen met derden: wie, wat en hoe?

Gratis e-learning en training ontregelaar van VWS

Nationale beeldbank

Studieavond – Diversiteit in ouderschap

Aanmeldformulier studieavond – Diversiteit in ouderschap

Update arbeidsvoorwaarden en cao voor zorgprofessionals

Nationale beeldbank

Handreikingen omgaan met probleemgedrag bij een verstandelijke beperking

Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten

Nationale beeldbank

NIP denkt mee over oplossingen in de ggz

Meld je aan als aanspreekpunt in je ziekenhuis voor FBZ (t.b.v. cao-acties)

NIP-webinar: Ontwikkelingspsychologie: ‘Wat is (nog) normaal?’

SKILZ-congres ‘Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg’

heide, sportief, ouderen, bejaard, gsportlerares ,oudere vrouw, souplesse-oefeningen, heide, natuurgebeid, Goirle, Noord-Brabant, bewolkte dag, zomer.m, beweging, lichaam, gezond,

Kascommissie (NL)

Student in Sectie Verslaving (NL)

Student in Sectie Revalidatie (NL)

Voorbeeld functiebeschrijving psycholoog specialist (FG 75)

Nationale beeldbank

Voorwaarden lidmaatschap

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Masterclass Neuropsychologische Diagnostiek 12 mei 2023

Masterclass Neuropsychologische Diagnostiek – Kind & Jeugd

Nationale beeldbank

Artikel ‘Tijd om te specialiseren in Ouderenpsychologie’ in tijdschrift De Psycholoog

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid in arbeidsorganisaties

Nationale beeldbank

Jaarrapportage en werkplannen kamers en secties

Nationale beeldbank

Webinar: Vaders in beeld

gewongenzorg gehandicapten

Alternatief LOGO-verklaring zorgprestatiemodel bekend

Nationale beeldbank

Update ministerie SZW aanpak psychosociale arbeidsbelasting met bijdrage NIP  

Nationale beeldbank

Vernieuwde Richtlijn Uithuisplaatsing en webinar

Nationale beeldbank

VWS op bezoek bij het NIP

Terugkijken webinar Wet zorg en dwang in het onderwijs

Webinar: Wet zorg en dwang in het onderwijs

Nationale beeldbank

Test pagina

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Beleidsstukken Sectie Psychologie Studenten

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Ouderenpsychologen

Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Ouderenpsychologen

Webinar – De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Aanmeldformulier De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Nationaal Psychologie Congres

Webinar + ALV Sectie Startende psychologen: Het Cultural Formulation Interview en de therapeut-patiënt relatie in een transculturele setting

Aanmeldformulier Webinar + ALV Sectie Startende psychologen

Aanmeldformulier Webinar + ALV sectie GGZ

Jaarbijeenkomst (ALV) Sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB)

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) sectie ZMVB

Lunchbijeenkomst (ALV) sectie PAZ – Eet je broodje met de sectie

Aanmeldformulier Lunchbijeenkomst (ALV) sectie PAZ

Jaarbijeenkomst Sectie Revalidatie: ‘Preventie van overgewicht bij mensen met een ziekte of lichamelijke aandoening’

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier – Jaarbijeenkomst Sectie Revalidatie

Aanmeldformulier Jaarbijeenkomst (ALV) sectie Jeugd

Netwerkbijeenkomst Ontwikkelingspsychologie en ALV sectie Jeugd

Nationale beeldbank

Jaarbijeenkomst (ALV) sectie A&O

NIP-webinar: Diagnostiek bij middelengebruik

NIP-webinar: Slaap

NIP-webinar: Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

NIP-webinar: Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking

NIP-webinar: Emotie centraal in Emotion-Focused Therapy

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Persoonlijkheidsproblematiek en trauma

Nationale beeldbank

Webinar: Beroepenstructuur (update januari 2023)

Maak kennis met sectiebestuur GGZ tijdens jaarbijeenkomst/ALV

Richtlijn Uithuisplaatsing vernieuwd

Nationale beeldbank

Haast geboden met Hervormingsagenda Jeugd, stelt Vera Naber namens SBJ op radio en tv

Webinar: Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Webinar Chemisch Geluk

Aanmeldformulier Symposium Complexe Scheidingen

Training gedragswetenschappers vluchtelingenkinderen

Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP

Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP

Zij-instroom postmaster Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP van start

Werving pilot Eerder Verworven Competenties gestart

Nationale beeldbank

Advies capaciteitsorgaan: verdubbel aantal opleidingsplekken voor gz-psycholoog

Nationale beeldbank

Kabinet erkent belangrijk rol gedrag van mensen om klimaatdoelen te halen

Schoolpsychologencongres – De basis op orde

Veelgestelde vragen – FAQ beroepsethiek

Video’s psychotherapie en diagnostiek

Nieuwe vereniging, nieuw jasje

Advies Van Stappenplan naar maatwerk in dialoog definitief

NIP aangesloten bij beweging programma Wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen (WOZO)

Nationale beeldbank

Toewijzen opleidingsplaatsen

Erkende supervisoren LWP NIP

BAPD NIP webinar: Alternatieve modellen voor de DSM

Wat gebeurt er eigenlijk rond de fusie?

Nieuw: Vraag van de Week op psynip.nl

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

NIP roept op tot verantwoord testgebruik bij aanpak arbeidsmarktdiscriminatie  

Eindrapportage ‘Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Nationale beeldbank

Tuchtrecht (voor cliënten)

Webinar: De wet zorg en dwang in het onderwijs? (betreft snijvlak tussen zorg en onderwijs)

Nationale beeldbank

Samenwerkingen

Website samenwerkingen pagina SPS-NIP website plaatje

Privacy en ZPM – AP geeft positief oordeel over uitvraag ggz

Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

Opleiding tot klinisch psycholoog

Update Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

Opleiding tot gz-psycholoog

Aanmeldformulier kwaliteitsvisitatie voor vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen

Erelidmaatschap Karel Soudijn

BIG-opleidingen

GZ-psycholoog? Heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

Nationale beeldbank

Vrijgevestigde praktijk

Symposium: EMDR-behandeling bij lichamelijke en cognitieve klachten

Aanmeldformulier Symposium EMDR-behandeling bij lichamelijke en cognitieve klachten

GZ-psycholoog, heb jij je herregistratie al in orde gemaakt?

AMvB voor reëele prijzen pakt mn voor vrijgevestigde zorgprofessionals niet goed uit

Help jij mee het NIP Jaarcongres 2023 vorm te geven?

Vrije artsenkeuze: nieuw position paper

Nationale beeldbank

Meeting – Kinderarmoede in het onderwijs

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier webinar Kinderarmoede in het onderwijs

NIP-webinar: Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

Vraag van de week

Webinar: Schematherapie in het verpleeghuis

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wet zorg en dwang – wat verwacht de inspectie van ons als professionals?

Klachtenregeling m.i.v. 1 januari 2023

Nationale beeldbank

Downloads Artificial Intelligence – toolbox voor psychologen

Nationale beeldbank

Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Aanmeldformulier Webinar – Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Zorgelijk: het aantal volwassenen met psychische aandoeningen stijgt enorm

Nog geen helderheid aanleveren gegevens zorgvraagtypering ggz/fz

Nationale beeldbank

SEP Netwerkborrel – Verborgen psychologen

Aanmeldformulier SEP Netwerkborrel

Aanmeldformulier Beroepenstructuur psychologische zorg

Webinar – Beroepenstructuur psychologische zorg

Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Bestuur Kamer BIG-opleidelingen

Kamer BIG-opleidelingen

Bestuur kamer gz-psychologen

Kamer gz-psychologen

Bestuur kamer Specialisten

Kamer Specialisten

Aanmeldformulier Studie avond “Bewegen is het nieuwe vasthouden”

Nieuwe toewijzingscriteria TOP Opleidingsplaatsen 2024

Teleurstellende uitkomst Tweede Kamerdebat over jeugdzorg

Nationale beeldbank

Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Tuchtrecht wet-BIG

Beroepseed gezondheidspsycholoog

Aanmeldformulier NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres

Over de Wet BIG

Wil jij je expertise inzetten voor de ontwikkeling van richtlijnen?

NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres | Keynotes en workshops

Nationale beeldbank

NIP adviseert Onderwijsraad over inzet schoolpsychologen

NIP-webinar: Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Nieuwe NIP-benoemingen bij Akwa GGZ

Marketing & Communicatie Adviseur

NIP-seminar en webinar drieluik: Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap 

Nationale beeldbank

Webinars voor NVGzP/NIP-leden

Nationale beeldbank

LOGO-verklaring niet meer aan te vragen voor zorgprestatiemodel

Nationale beeldbank

Nieuw voor NIP leden: toolbox burn-out preventie en amplitie

burn out toolbox

Downloads Burn-out toolbox

Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O-plaza Organisatieverandering = gedragsverandering 19 januari 2023

A&O plaza – Principes operante gedragstraining in een organisatie

Nationale beeldbank

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur

Gebruik zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

NIP-webinar: Hoogbegaafdheid binnen de ggz

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Veerkracht

Tweede kamer stemt in met motie extra opleidingsplekken gz-psychologen in 2023

Man in bibliotheek

Akwa GGZ lanceert nieuwe website GGZ Netwerken

Ledenvragen

Aanmeldformulier Schematherapie in het verpleeghuis

In memoriam Aliena Leidekker

Scriptieprijs Psychotrauma

Nationale beeldbank

Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ

Nationale beeldbank

Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Nationale beeldbank

Erkende supervisoren Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Erkende supervisoren Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Stagebank recruiter (NL/ENG)

NIP-webinar: Verbinding maken met zorgteams

NZa verhoogt de tarieven Kortdurende zorg voor 2023

Nationale beeldbank

Actief voor de vereniging

Overzicht supervisorenscholingen Jeugd

Nationale beeldbank

Symposium Psychotrauma – dilemma’s en discussies

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium Psychotrauma – Evidence based psychotrauma behandelingen – dilemma’s en discussies

OVAL event: Mentaal en fysiek sterk!

Aanmeldformulier BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

BAPD NIP webinar: alternatieve modellen voor de DSM

Nationale beeldbank

Herziene richtlijnen: Rouw in de palliatieve fase en Delier in de palliatieve fase

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Webinar – Verlies door zelfdoding: Postventie en zelfzorg voor schoolpersoneel

Aanmeldformulier Webinar ‘Verlies door zelfdoding’

Webinars Complexe Scheidingen (3 delen)

Zorgprestatiemodel: half jaar extra tijd om LOGO-verklaring te halen

Nationale beeldbank

Kennisworkshop: Psychologische veiligheid

Bestuurslid sectie Jeugd in Tweede Kamer gehoord over leerlingenvervoer

Nationale beeldbank

WAG Dag 2022 – Trauma

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Aanmeldformulier WAG Dag 2022

De week van de voorzitter

De week van de financieel coördinator

Aandacht voor mentale aspecten en effect van gedrag in eerste advies MIT

Nationale beeldbank

Actieve ledenavond 5 oktober 2022

Wijzigingsverzoek psychodiagnostiek ingediend bij NZa

Aanmeldformulier Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk (1)

De week van Netwerkcoördinator

Sectiedag LWP – Het lichaam als leidraad

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Sectiedag LWP 2022

NIP-webinar: Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Nieuw Algemeen Bestuur en Ledenraad voor de gefuseerde vereniging NIP

Keuzehulpen Samen Beslissen nu beschikbaar

Nationale beeldbank

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Nationale beeldbank

Kies een Registerpsycholoog NIP A&O/A&G

Advertentie plaatsen

Welkom bij het nieuwe NIP!

Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Nationale beeldbank

Ethiek bij grootschalige gedragsbeïnvloeding

Nationale beeldbank

Student in Sectie Revalidatie

Sessie Forensische Psychologie tijdens Najaarscongres VGCT

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd sturen open brief aan alle wethouders in Nederland

Nationale beeldbank

Vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Aanmelden Belangstellende bij een sectie

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Kader en context kwaliteitsvisitatie vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychologen

Nationale beeldbank

Crisis, Disaster, Emergency and Trauma Psychology: Global Emergencies, Local Preparedness

Nationale beeldbank

Update Prinsjesdag 2022 voor psychologen

Fusie NIP en NVGzP

Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Webinar – Invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden

Nationale beeldbank

Veldpartijen brengen gezamenlijk voorlopig advies uit Wzd

Nationale beeldbank

Burn-out toolbox

Aanmeldformulier Webinar Verbinding maken met zorgteams

NIP-webinar: Ruimte voor zingeving in de ggz

Webinar – Verbinding maken met zorgteams

Nationale beeldbank

21 september definitief besluit ledenraden over fusie NIP en NVGzP

Aantal meisjes met psychische problemen is toegenomen

Schoolmeisjes ongelukkiger

Webinar – Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Bestuurslid sectie Ouderenpsychologie

Nationale beeldbank

Beroepenstructuur – in gesprek met Hans de Veen

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

Nationale beeldbank

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Logo duurzame onwikkelingsdoelen

Registration form “Testing the tests”

NIP kritisch over Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?

NIP-webinar: Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Nationale beeldbank

Oproep indienen sessievoorstel Europese Congres voor Psychologie 2023

Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Geweld hoort nergens thuis

Dyslexie

Nationale beeldbank

Suïcidepreventie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Lid centrale commissie registraties

Nationale beeldbank

NIP Visiteur

Nationale beeldbank

Aanvragen inloggegevens PE-online voor niet-NIP-leden

NIP-webinar – Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Artificial Intelligence (AI) toolbox

Aanmeldformulier NIP-Supervisorencursus Jeugd 2022 module 2

Beschrijving behandeling in de langdurige gehandicaptenzorg nu beschikbaar

Boeken van collega-psychologen (NIP lid)

NIP-webinar: Richtlijn Scheiding

Nationale beeldbank

Inzet psychologen in het onderwijs

Nationale beeldbank

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Nationale beeldbank

Mentale gezondheid op school

Nationale beeldbank

VOG aanvragen (t.b.v. registraties)

Subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Webinar – Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Fusie NIP en NVGzP

NIP-webinar: Diagnostiek van het geweten (Forensische Psychologie)

Nationale beeldbank

Contactformulier Informatiecentrum

Welkom op onze vernieuwde website!

Betrokken partijen

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

Salaris & opleiding in eigen- of werktijd?

Nationale beeldbank

De kosten van je opleiding

GZ-opleidingsplaatsen

Nationale beeldbank

Privacy en het ZPM (aug 2022)

Aanmeldformulier Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Landelijke Dag Studentenpsychologen: Weerbaar studeren, duurzaam helpen

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier A&O plaza – Performance en Personeel in Organisaties

NIP beeldmerken

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanmeldformulier Werkgroep Schoolpsychologen: Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Aanmeldformulier Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Aanmeldformulier A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Werkgroep Het Jonge Kind

Richtlijnen jeugd en jeugdbescherming

Sectie GGZ – werkgroepen

Aanmeldformulier A&O Plaza – Diversiteit & Inclusie – Witte onschuld of verantwoordelijkheid nemen?

NIP-webinar: De betrokkenen van de psycholoog

Uitspraken 2017 – College van Toezicht

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis Gehandicaptenzorg

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis ggz

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Uitspraken 2018 – College van Toezicht

Uitspraken 2019 – College van Toezicht

Uitspraken 2020 – College van Toezicht

Uitspraken 2021 – College van Toezicht

Samenwerking

Symposium – Forensische verslavingszorg van de toekomst

Nationale beeldbank

A&O Plaza – De (toegevoegde) waarde van psychologie voor de boardroom

Nationale beeldbank

MFN Mediationcongres 2022 – grenzen aan vrijheid?

Nationale beeldbank

Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

9e Congres – ‘International Association for Women’s Mental Health’

Testing the tests; de weerbarstigheid van de praktijk

Webinar – Hoe ga je vanuit de OR om met signalen van burn-out, grensoverschrijdend gedrag en discriminatie?

Workshop Jeugd – Aan de slag met de richtlijnen

Nationale beeldbank

Vervolg project toewijzingscriteria opleidingsplaatsen en evaluatie proeftuinen

Nationale beeldbank

Nieuwe kwaliteitsstandaard Ervaringsdeskundigheid

Nationale beeldbank

Norm voor vakbekwaamheid

Bedankt

Uitspraken 2022 – College van Toezicht

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Herregistratie BIG geregistreerde psychologen

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch psycholoog

Psychotherapeut 

Gezondheidszorgpsycholoog

NZa publiceert tarieven en regelgeving ggz en forensische zorg 2023

Accreditatie

NIP ondertekent resolutie Global Psychology Alliance

Nationale beeldbank

Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw voorlopig van de baan

Gebruik zorgstandaarden in de praktijk: uitkomsten onderzoek Akwa GGZ

Netwerk Landelijk Beraad Psychodiagnostiek

Oproep aan VWS: investeer in zorgprofessionals

Ethiek

Oproep van 47 organisaties en gerenommeerde gedragsexperts: zet primair gedragsexpertise in bij leefstijlbeleid

hardlopen, sport, beweging, buiten, lichaam, gezond, runners tempo zandpad Mastbos. zonnige dag, zomer

Vind een psycholoog

Veelgestelde vragen – FAQ

iframe

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

Nationale beeldbank

NIP-webinar: SEPxTalks

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Social media verslaving

Nationale beeldbank

Boekenclub

Klacht indienen

Klachtenreglement NIP

Tools en documenten sectie ouderen

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

LWP – Registratie

Subsidie toegekend: programma beroepenstructuur verder op stoom

Regiogroepen Ouderenpsychologie

Tools PAZ

Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

Nationale beeldbank

VWS, OCW en SZW zetten zich in voor mentale gezondheid

Nationale beeldbank

Pers

NIP-webinar: Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Geen eigen bijdrage meer voor opleidelingen klinisch (neuro)psycholoog

Nationale beeldbank

ZPM: NVGzP en NIP inventariseren knelpunten psychodiagnostiek en mogelijke effecten in de zorg

Nationale beeldbank

Subsidie voor nieuwe beroepenstructuur toegezegd

Terugblik NIP Jaarcongres 2022

Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Juridische dienstverlening

Uitgangspunten van de wetgever bij Verplichte Zorg

Voorkom afwijzing restitutienota’s

Nationale beeldbank

Onafhankelijk POH-GGZ-register blijkt niet haalbaar

Nationale beeldbank

A&O impactdag – Sociale veiligheid en professionele advisering

Nationale beeldbank

Wat doen wij voor jou?

Werkgroep Schoolpsychologen – Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Nationale beeldbank

Subsidie praktijkgericht onderzoek GGZ

Nationale beeldbank

NIP-Webinar – Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Pilot juridische adviesdesk voor NIP-leden verlengd

Psychologen krijgen subsidie om vitaliteit werkenden te versterken

Nationale beeldbank

Voorkom dat je als behandelaar in een spagaat raakt

Nationale beeldbank

Professionele standaard voor psychologen

Werken met kwaliteitsstandaarden

Vraag aan beroepscoach

Beroepscoaches – kinder- en jeugdpsychologie

Beroepscoaches – klinische psychologie

Beroepscoaches – arbeids- en organisatiepsychologie

Beroepscoaches – algemeen

Beroepscoaches

Aanmelden Visitatie Certificaat NIP

Minister Kuipers reageert op aanvraag K&J psycholoog in de Wet BIG

Nationale beeldbank

BAPD NIP – individueel traject

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP® – op basis van BIG-registratie

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP®

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – handreiking supervisor

Uitspraken van de maand

Nationale beeldbank

Jaarverslagen van College van Toezicht

Uitspraken van College van Toezicht

Maatregelen tuchtrecht

Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Instrumenten

Kwaliteitsbeleid NIP en tests (COTAN)

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Nieuwe cao Jeugdzorg is rond

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Eigen praktijk in de GGZ 

Cultural Formulation of Diagnosis (CFI)

Tools commissie Culturele diversiteit en psychologie

Visitatie en reflectie

Nieuwsbrief A&O

Leden van de Commissie Culturele diversiteit en psychologie

PSYCHOLOOG NIP®

Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

Contractvrije psychologen

Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

Contracten met zorgverzekeraars

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Centrale Commissie Registraties

Centrale commissie Beroepsethische Zaken

Voordeel voor leden

Nationale beeldbank

Omzetplafond

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Langdurige zorg

Jaarplannen

Algemeen Bestuur

Agenda’s en vergaderstukken

Ledenraadsleden

Lidmaatschap opzeggen

Tarieven lidmaatschap

Vergoeding NIP-contributie

Contributiecategorieën

Webinar: Update Beroepenstructuur voor de zorg

Webinar: Nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

Beroepenstructuur

Wetenschap – onderzoek

Nationale beeldbank

Werkervaringsplaatsen

Nationale beeldbank

Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Nationale beeldbank

Beleidsstukken ZMVB

NIP-Registraties – documenten

Nieuwsbrief sectie Verslavingspsychologie

Beleidsstukken Studentpsychologen

Beleidsstukken Startende psychologen

Ledenraad

Wat doen wij voor jou?

Beleidsstukken Revalidatie

NIP webinars

Zorg voor de jeugd

Vraag & aanbod plaatsen

Producten & Diensten

Praktijk & Benodigdheden

Opleidingen, Cursussen & Trainingen

Congressen, Symposia & Events

Vraag & Aanbod

Afkortingen sectie PAZ

Richtlijnen sectie PAZ

Commissies sectie PAZ

Beleidsstukken PAZ

Sectiebestuur PAZ

Beleidsstukken Ouderenpsychologie

Wat doen wij voor jou?

Gedragsregels Mediation

Beleidsstukken Mediation

Beleidsstukken LWP

Beleidsstukken Jeugd

Werkplan sectie GGZ

Beleidsstukken forensische psychologie

Beleidsstukken A&O

ZMVB – promoties en publicaties

Nieuwsbrief sectie ZMVB

Sectiebestuur ZMVB

Sectie ZMVB

Toolkit problematisch middelengebruik

Toolkit stoppen met roken

Gameverslaving

Sectiebestuur Verslavingspsychologie

Sectie Verslavingspsychologie

Sectiebestuur Studentenpsychologen

Sectie Studentenpsychologen

Interviews

Mogelijkheden starter

Doorontwikkelen

Mogelijkheden masterpsycholoog in ggz

Sectiebestuur Startende psychologen

Nieuwsbrief sectie Startende psychologen

Sectie Startende psychologen

Werkgroepen Revalidatie

Sectiebestuur Revalidatie

Nieuwsbrief sectie Revalidatie

Sectie Revalidatie

Nieuwsbrief sectie PAZ

Sectie PAZ

Tuchtcolleges

NIP als vereniging

Nieuwsbrief sectie Ouderenpsychologie

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Sectie Ouderenpsychologie

Accreditatie FESN en INS (neuro)

Werkgroepen

Expertise-onderzoek en richtlijnen

Nieuwsbrief sectie Neuropsychologie

Sectiebestuur Neuropsychologie

Sectie Neuropsychologie

Nieuwsbrief sectie Mediation

Sectie Mediation

Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Nieuwsbrief sectie Lichaamsgerichte Psychologen

Sectiebestuur Lichaamsgerichte Psychologie

Uitstel (her)registratie aanvragen

Sectie Lichaamsgerichte Psychologie

Nieuwsbrief sectie GGZ

Nieuwsbrief sectie Jeugd

Sectiebestuur GGZ

Sectie GGZ

FP – Missie en beleidsdoelen

Sectiebestuur Forensische psychologie

Sectie Forensische Psychologie

SEP – Visie en missie

Nieuwsbrief sectie SEP

Sectiebestuur SEP

Sectie Sociale & Economische Psychologie

Wet zorg en dwang en gedwongen zorg

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Werkgroep Schoolpsychologen

Sectiebestuur Jeugd

Sectie Jeugd

Tools A&O

Werkgroepen Jeugd

Webinar: zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat…

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – kosten

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Eerstelijnspsycholoog NIP – kosten

Eerstelijnspsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Eerstelijnspsycholoog NIP

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Nieuwsbrief Forensische psychologie

Werkgroepen A&O

Sectiebestuur A&O

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Registerpsycholoog NIP

Schoolmeisjes ongelukkiger

Sectie Arbeid & Organisatie

Earth Day 2022: Psychologen komen in beweging tegen klimaatverandering. Doe je mee?

Nationale beeldbank

Volunteering

Internship Database

Professional advisors

EFPSA

Newsletter

About SPS-NIP

Tijdschrift De Psycholoog

Join SPS-NIP

Mastergids

Toekomstwijzers

Vrijwilligerswerk

Stagebank

Contact SPS-NIP

EFPSA

Belangenbehartiging

Organen

Word lid

Vital Minds Movement

Over SPS-NIP

Nationale beeldbank

Agenda

Internationals

Over ons – SPS NIP

Actueel

NIP-registraties: overzicht registers

Kinder- en Jeugdpsycholoog – orthopedagoog-generalist BIG

Kinder- en Jeugdpsycholoog – postmaster

Kinder- en Jeugdpsycholoog – individueel

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Overige registraties

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – kosten

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – supervisor

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

EuroPsy – herregistratie aanvragen

EuroPsy – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

NIP denkt mee bij wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’

Schoolmeisjes ongelukkiger

Hulpmiddelen en tips voor beleid & werkwijze ‘gelijke kansen bij werving en selectie’

Nationale beeldbank

ZPM beroepenlijst aangepast

Nationale beeldbank

Diensten

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao GGZ

Nationale beeldbank

Bestelformulier Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Stages voor Psychologen

Aanmeldformulier COTAN

Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Psychologisch onderzoek

Veelgestelde vragen COTAN

COTAN Documentatie

Beoordelingsprocedure

COTAN-leden

Missie en visie

Studenten

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Geaccrediteerde opleidingen

Stages

Banen

Werken bij het NIP

Het NIP

Tijdschrift: De Psycholoog

Kwaliteitregister Jeugd

BAPD

EuroPsy

PE-online

Registraties en merknamen

Nationale beeldbank

De voordelen

Adverteerder

Vraag & aanbod

Vacatures voor Psychologen

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 4

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 3

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 2

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden

Thema’s

Nationale beeldbank

Agenda

Agenda

Word lid

Word lid

Nationale beeldbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Over ons

Nieuwskamer

Nieuwskamer

Contact

Nationale beeldbank

Lidmaatschap

Veelgestelde vragen cliënten

Klachten (van cliënten)

Nationale beeldbank

Cliënteninformatie

Impactanalyse beroepenstructuur: ‘Een stap in de goede richting’

Tuchtrecht

Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteit van de beroepsuitoefening

gewongenzorg gehandicapten

Beroepscode

COTAN

Secties

Beroepsethiek en -kwaliteit

Nationale beeldbank

Het beroep

Webinar – Forensische leerlijn van het EFP

Home

Home