NIP

Home You searched for

793 resultaten gevonden.

Webinar & workshop Seksualiteit

25 sept. en 9 okt. webinar & workshop seksualiteit

Webinar Getting into the Dutch system as a Psychologist

17 oktober Webinar Getting into the Dutch system

Zingeving en ouderen

Schoolpsychologen meeting – Werken aan inclusief onderwijs

Werken aan inclusief onderwijs

Verschil in toepassen van gedwongen zorg

Ben je zzp’er of werk je met zzp’ers? Let op!

A&O Plaza – Leiderschap in tijden van digitalisering, globalisering en flexibilisering

Prinsjesdagborrel starters

Vragenlijst voor evalueren therapeutische relatie toegevoegd aan Bibliotheek

Nationale beeldbank

Structureel evalueren met vragenlijsten verbetert de kwaliteit van de behandeling

Inzicht in het zorgproces met Spiegelinformatie

Terugblik: workshop ‘Samen beslissen’

NIP feliciteert nieuwe bewindspersonen

Leertraject Welbevinden op School

Leertraject Welbevinden op School

Wat vinden onze leden?

Maandelijkse update arbeidsvoorwaarden en cao’s – juli 2024

Even voorstellen: Nynke Bodde, lid CRT van de FGzPt

Rekenhulp herregistratie voor vrijgevestigde gz-psychologen

Webinar: geboren tijdens covid

Nieuwe aanstelling en afscheid binnen algemeen bestuur NIP

Nieuw: schematische weergaven van zorgstandaarden

NZa publiceert wijzigingen GZSP 2025

Lancering Tijdschrift voor Ouderenpsychologie 

‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ treedt per 1 juli in werking

Nationale beeldbank

Symposium Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie – Het Collectief is Effectief 

Sprekers – Het collectief is effectief

A&O – Het collectief is effectief (DEI)

Nieuwe website SBJ gelanceerd

Lunchwebinar – Dementie en zeer ernstig probleemgedrag

18 september Lunchwebinar – Dementie en zeer ernstig probleemgedrag

NIP Jaarcongres 2024: terugblik

Aftermovie NIP jaarcongres

Fossiele reclames slecht voor onze gezondheid: waarom doen we daar niets tegen?

Nationale beeldbank

Vacature Student in Sectie Sociale en Economische Psychologie (SEP)

Jaarcongres 2024: De presentaties

Medische psychologie doet ertoe!

Nieuw: Stappenplan welbevinden op school

Dialoogavond NIP sectie Jeugd – een succes en oproep om vervolg!

Nederlands Instituut van Psychologen lanceert handreiking inzet masterpsychologen in de zorg

Handreiking masterpsychologen – downloadformulier

BTW

Hulpmiddelen voor de startende psycholoog

Professionele ontwikkeling startende psychologen

Man in bibliotheek

Belangenbehartiging Startende psychologen

Webinar – Herinneringen aan misbruik van langer geleden

22 oktober – Webinar “Herinneringen aan misbruik van langer geleden”

Competentieprofielen Beroepenstructuur vastgesteld

Erelidmaatschap Henk Geertsema

Blog: elastiekje

Blog: veerkracht op de arbeidsmarkt

Blog: zo hou je de rek erin

Blog: optimisme kun je leren

NIP Jaarcongres 2025

Psychodiagnostiek Congres 2025

A&O Assessments, profiling, communicating and algorithms 11 oktober 2024

A&O – Assessments, profiling, communicating and algorithms

Webinar passende zorg (deel 3)

Webinar Emotionele ontwikkeling en dementie

Nationale beeldbank

Update Multidisciplinaire richtlijn Depressie gepubliceerd

Maandelijkse update arbeidsvoorwaarden en cao’s – juni 2024

Aanmeldformulier Supervisorencursus Jeugd 2024 Module II

In gesprek voor verbinding en mentale gezondheid van ouderen

Nationale beeldbank

Grote zorgen over stapeling bezuinigingen op gehandicaptenzorg

gewongenzorg gehandicapten

In memoriam: Henk van der Molen

Startersavond – interactief webinar om je te oriënteren op het werkveld

Nationale beeldbank

3 juli – Startersavond

Nieuwe versie CQi beschikbaar

Kansen om geldstress aan te pakken gemist

Subsidies voor regionale samenwerking en inzet technologie in de zorg beschikbaar

Nationale beeldbank

Uitkomsten patiëntervaringen 2023

Nationale beeldbank

Nieuw: openbare GGZ-cijfers

Nationale beeldbank

Publicatie richtlijn Chronische Pijnrevalidatie

Beweging van zorg naar gezondheid wel genoemd, maar onvoldoende en financieel niet ingevuld

Meer dan 300 inschrijvingen voor het NIP Jaarcongres!

Webinar Geboren tijdens COVID: effecten bij peuters van nu: wat zegt de wetenschap’

NIP onderschrijft Europees Manifest voor Mentale Gezondheid

Uitspraken 2024 – College van Toezicht

Structurele middelen ontbreken voor échte inzet op preventie mentale gezondheid

Werkgroep Schoolpsychologen – Werken aan Welbevinden op School

Aantal subsidieplekken BIG-opleidingen en concept verdeling 2025 bekend

GGZ Team Talks nu ook over Autisme en Zingeving

Nationale beeldbank

Terugkijken webinar Verslaving en trauma

Nationale beeldbank

Maandelijkse update arbeidsvoorwaarden en cao’s – mei 2024

NZa stimuleert sector- en domeinoverstijgende samenwerking door nieuwe beleidsregel

Vacatures NIP bureau: beleidsadviseur

NIP Expertgroep Financieel gedrag

Spiegelinformatie: gebruik van bestaande data voor kwaliteitsverbetering

Zakkaartje Wet zorg en dwang is vernieuwd!

NIP vraagt om extra aandacht voor mentale gezondheid in het onderwijs

Psychologen roepen op: zet proactief in op psychologische veiligheid op de werkvloer

Position paper psychologische veiligheid – downloadformulier

Symposium “Samen sterk: samenwerken aan mentale gezondheid in organisaties”

Toegankelijkheid van mentale gezondheidszorg verbeteren door samen te leren van data

Nationale beeldbank

Vier nieuwe informatiekaarten over het gebruik van vragenlijsten in de behandeling

Nationale beeldbank

Symposium “Samen sterk: samenwerken aan mentale gezondheid in organisaties”

Preview zorgstandaard Leefstijl voor de ggz

Nationale beeldbank

Stedelijk Bestuur / Regional Board

Kamerleden uiten zorgen over toename wachttijden in de ggz

Sectie Forensische psychologie – subgroepen

Nieuw inlogstelsel Dezi vervangt Uzi-pas in 2025

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – april 2024

NIP Webinar: De Beroepscode, jouw ethisch kompas!

NZa start kostprijsonderzoek en publiceert wegwijzers

Nationale beeldbank

NIP webinar – Je bent jong en je chillt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Voorjaarssymposium Traumagerelateerde problematiek onder ouderen

Webinar – Doorwerkingen van het slavernijverleden op de Hulpverlening aan Kind en Gezin

Visitatiecommissie

A&O Plaza: Aan de slag met psychologische veerkracht op 4 oktober 2024

A&O-Plaza- Aan de slag met psychologische veerkracht

Aanmeldformulier Symposium “De kracht van Ouderenpsychologie”

Beschermd: Presentaties Symposium ACT & Mindfulness

Symposium “De kracht van Ouderenpsychologie – Stand van zaken en blik op de toekomst”

Nationale beeldbank

Jezelf presenteren

Nationale beeldbank

Belangenbehartigers in de ggz bezorgd om nóg meer mensen op ggz-wachtlijsten

Nieuwe richtlijn Aanhoudende klachten na licht hoofd/hersenletsel

Nationale beeldbank

Herziening richtlijn Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Emotionele ontwikkeling en dementie

Beleidsregels ggz en fz 2025 al bekend

Beschermd: Presentaties Psychodiagnostiek congres 21 maart 2024

Oproep NIP: ga aan de slag met objectief werven en selecteren

NIP bezorgd om jongeren op Zikos-afdelingen

geit, meisje, kind, voeren, kinderboerderij, dier, bruinwit gevlekte geit gras meisje Kinderboerderij Wolfslaar Brabant Breda

Contracten aangaan en facturen

Onze Beroepscode 2024: de belangrijkste veranderingen 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Vrije artsenkeuze

Eindredacteur COTAN

Neuropsychologie actieve leden

Inschrijfformulier actieve leden sectie Neuropsychologie

Grensoverschrijdend?! – studiedag forensische- en neuropsychologie

Nationale beeldbank

11 oktober Grensoverschrijdend?!

Inspiratiesessie voor Tweede Kamer-leden voor betere toegang tot de ggz

Voorwaarden lidmaatschap

Nationale beeldbank

Studentenwebinar: gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Nationale beeldbank

Blogs

Wetsvoorstel verplichte vertrouwenspersoon nog niet door Eerste Kamer

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – maart 2024

Nieuwe ledenraadsperiode is gestart

Webinar – Verslaving en psychische problematiek 

Webinar Interventies bij traumagerelateerde problemen

Sectie ZMVB spreekt op congres Toekomstagenda gehandicaptenzorg

gewongenzorg gehandicapten

Internetconsultatie Wet BIG afgerond

Symposium on Crisis Disaster and Trauma Psychology: ‘lessons learned from the European countries’

Ervaringen naar de rol van intelligentie(niveau) bij indicatiestelling en schoolkeuze/plaatsing

Visitatie en reflectie

NIP Beroepscode voor psychologen herzien

Column: ‘vanaf een afstandje’

NIP-webinar: Apathie bij dementie

Mijn NIP vernieuwd: nieuw wachtwoord aanmaken noodzakelijk

Minister SZW benadrukt belang structureren en objectiveren selectieproces

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier genodigden 7 juni 2024 NIP Jaarcongres

Stagiair online communicatie

Lunchwebinar Systeemtherapie & Ouderen

Nationale beeldbank

Webinar de Beroepscode: jouw ethisch kompas!

Werkzaamheden MijnNIP en PE-Online

Nationale beeldbank

NIP onderschrijft internationaal kader voor klimaatactie

Vacatures Landelijk Bestuur (LB)

Kerncijfers Verslavingszorg

Erelidmaatschap Paul Kop

Denkfouten in ons forensisch werk: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Nationale beeldbank

Het NIP reageert op de internetconsultatie Wet BIG – doe dat ook!

Schoolmeisjes ongelukkiger

Psychodiagnostiek congres 2024 – vraagbaak

Update handreiking voor instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp

Nationale beeldbank

Bekijk het regioplan in jouw regio!

Nationale beeldbank

Wat heeft mijn kind? Dialoogsessie DSM-classificaties bij kinderen

Nationale beeldbank

Workshop – Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken

Nationale beeldbank

Webinar schematherapie & verslaving + ALV sectie Verslavingspsychologie

heide, sportief, ouderen, bejaard, gsportlerares ,oudere vrouw, souplesse-oefeningen, heide, natuurgebeid, Goirle, Noord-Brabant, bewolkte dag, zomer.m, beweging, lichaam, gezond,

De nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

Reageer nú op de internetconsultatie over wetswijziging Beroepenstructuur

Zinnige Zorg

Verbreed de deskundigheidsomschrijving van de gezondheidszorg-psycholoog-generalist

NIP-webinar: Passende Zorg – 2 februari

Wat doet het NIP? (ggz)

Nationale beeldbank

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS)

Nationale beeldbank

Bekostiging (ZPM)

Transparantieregeling

Huisartsenzorg & POH-ggz

Vergoeding & verwijzing

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Aanmeldformulier Supervisorencursus Jeugd 2024 Module1

Webinarserie over verslaving in combinatie met andere psychische problematiek

Inschrijving NIP Jaarcongres 2024 geopend!

Staatssecretaris aanwezig bij workshop Doorwerking van het kolonialisme

Nationale beeldbank

Reactie NIP op conceptvisie eerstelijnszorg

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Webinar Beroepenstructuur terugkijken

Beroepenstructuur webinar (update januari 2024)

Vacatures SiS A&O

Uitkomsten enquête online Panel over Autisme

Ook in 2024 volop aandacht voor kwaliteitsverbetering

Nationale beeldbank

Zorgen over vertraging Hervormingsagenda Jeugd door demissionair kabinet

Kinder- en Jeugdpsycholoog en NIP-lid? Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Expertpanel Vraag van de Week

Update wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Update wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Erelidmaatschap Hans de Veen

Voortgang Kwaliteitskompas

In memoriam Huib van Dis

Aanvragen aanwijzing ‘deskundige transgenders’

Maandelijkse update arbeidsvoorwaarden en cao’s – januari 2024

Rapport gepubliceerd over het afbouwen van psychofarmaca

Zorgstandaard Diagnostiek in beeld

Bestuurlijke afspraken Uitvoering Wet zorg en dwang van kracht

De voordelen van ZorgDomein voor vrijgevestigde psychologen

Publicatie handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier 7 juni 2024 NIP Jaarcongres

Webinar: arbeidsvoorwaarden werkende jongeren

Coördinerend comité – Netwerk Mensenrechten en Psychologie

Eventformulier NIP

Leden van de Centrale Commissie Psychodiagnostiek

NIP vraagt opnieuw aandacht voor opleidingsplaatsen en vrije artsenkeuze

Geef je mening over de therapeutische relatie

Nationale beeldbank

Nieuwe SKILZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen

Nationale beeldbank

Interactief webinar: Evalueren in de behandeling

Laat de ggz niet door de bodem zakken!

Coördinatieteam Lichaamsgerichte Psychologie

Samen werken voor leraren

Waarom ik afgelopen week een dag digitaal in het buitenland was

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – december 2023

Inventarisatie richtlijn autismespectrumstoornissen voor jeugdprofessionals

Toelichting op de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Generieke module heet nu ook zorgstandaard

Nationale beeldbank

Handreiking: Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit

Online referaatmiddag Kamer Specialisten – Seksualiteit en gender

Nationale beeldbank

Algemene ledenvergadering (ALV): laat je stem horen!

Stappenplan klachtenregeling Jeugdwet

Stappenplan klachtenregeling Wkkgz

Richtlijn Mondverzorging gepubliceerd

Nationale beeldbank

Richtlijn Zelfmanagementondersteuning gepubliceerd

Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

Psychodiagnostiek congres NIP 2024

NIP: “Goede begeleiding jonge psychologen is geen luxe, maar pure noodzaak”

Nieuw Generiek Kompas “Samen werken aan kwaliteit van bestaan” bevordert open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Nationale beeldbank

Oproep aan nieuw kabinet: investeer in mentale gezondheid en duurzame ontwikkelingsdoelen

Geef je mening over de nieuwe PFZW-pensioenregeling

Workshop – Doorwerking van het kolonialisme op ons leven en werken – Glenn Helberg en Lida van den Broek

NIP neemt deel aan bestuur SKILZ

Deel jouw ervaringen met de rol van intelligentie(niveau) bij indicatiestelling langdurige zorg en onderwijs

Nationale beeldbank

Regie nemen in de zorg als gz-psycholoog & ALV Kamer gz-psychologen

Nationale beeldbank

Nieuw: toekomstgids voor psychologiestudenten

NZa publiceert definitieve regelgeving ggz/fz voor 2024 met nieuwe consultatiefunctie sociaal domein

Netwerkavond sectie ZMVB

gewongenzorg gehandicapten

Startende Psychologen: ALV & webinar “Anders dan gedacht”

De psychologie van Black Friday

Testformulier

SEP Netwerkborrel ‘Geld maakt niet gelukkig, toch?’ & ALV

Meer tijd voor zorgvuldige invoering Beroepenstructuur

ALV sectie Forensische Psychologie

Richtlijn Slikproblemen

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Inclusieve zorg bij dementie

Nationale beeldbank

Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Uitspraak van de maand november 2023: uitspraken over publiek persoon leiden tot (voorwaardelijke) schorsing

Nationale beeldbank

Lijst van signalen en knelpunten vrijgevestigden

Nationale beeldbank

Webinar Schematherapie & Verslaving

01. Template

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – november 2023

Lerende netwerken

NIP-najaarsdialoogsessie Specialismen terugblik (foto’s)

Het Grote Zorg Debat 2023 – terugblik

Nationale beeldbank

NIP pleit voor goed werkgeverschap en balans in zzp-discussie

Aanmelden kandidaat NIP Ledenraadsverkiezingen 2024

Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ klaar voor achterbanraadpleging

Nationale beeldbank

NIP luidt de noodklok: ontkennen van burn-out gevaarlijk 

Creëer hoop door te doen: werk samen aan groene gedragspatronen!

Student in Sectie Forensische Psychologie

Vacancy for Student in Human Rights and Psychology Network

NIP: “Tweede Kamer, pas niet de verdeling, maar het aantal opleidingsplekken aan!”

NIP zet zich in voor aanpassing diagnostiekverklaring vLOGO

International Congress of Psychology

Doorwerking van het slavernijverleden in praktijk en onderwijs van de ggz

NIP onderstreept reflectie SCP

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst: Doorwerkingen van het slavernijverleden op de ggz-praktijk

Week van de Werkstress 2023 met event op 15 november

Rechter geeft partijen in de ggz de ruimte om zorgvraagtypering door te ontwikkelen

Gesloten jeugdhulp

De eerste 1001 dagen van het leven: kritiek & kansrijk

Publicatie richtlijn Zorg in de stervensfase

Nationale beeldbank

Become a member

About us – SPS NIP

Contact

Website samenwerkingen pagina SPS-NIP website plaatje

Stagiair communicatie, marketing & content 

NIP-webinar: Huiselijk geweld en ADHD

Rudolf Ponds neemt de voorzittershamer over van Hans de Veen

Uitspraak van de maand oktober 2023: “tuchtrechtelijke misser” leidt tot berisping

Nationale beeldbank

Stap 4: Werk volgens de normen van je beroepsgroep

Stap 3: Laat je registreren

De mythe ontkracht: waarom een beroepsvereniging belangrijk is, ook voor jou

Nieuwsbrief Kamer Specialisten

Webinar: ‘Verder kijken dan je neus lang is’

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wilsbekwaamheid bij dementie

Nationale beeldbank

Problemen aanbesteding jeugdhulp bij vrijgevestigde praktijken

Een ‘katoenen huwelijk’: een jaar na de fusie van NVGzP en NIP

Probleemgedrag bij mensen met dementie voorkomen

Stap 2: Volg indien mogelijk een postmasteropleiding

Stap 1: Oriënteer op verschillende werkvelden

Toekomstgids

Overgangsregeling ten behoeve van de recente wijziging van bijlage C LKS

Nationale beeldbank

Aanmelden voor NIP Klachtenregeling

Uitspraak van de maand september 2023: een verklaring op verzoek van je cliënt leidt vaker tot een (tucht)klacht

Nationale beeldbank

Webinar Beroepenstructuur

Samenvatting Prinsjesdag 2023 voor psychologen

Nationale beeldbank

Aandacht voor mentale gezondheid kan niet wachten

Ken jij de online Evaluatieondersteuning al?

Nationale beeldbank

Het lerend vermogen in de ggz is groot

Deel je ervaringen rondom contractering, zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering 2024 in ggz

Coördinator

Nationale beeldbank

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

1001 kritieke dagen

NIP: zet zorg niet op slot

Ontwikkeling specialismen Wet BIG

Nationale beeldbank

Het NIP over het aanleveren van persoonsgegevens aan de NZa

Wet verplichte ggz (Wvggz)

Wet zorg en dwang (Wzd)

NIP en NVO plaatsen kritische kanttekeningen bij uitspraken SKJ-tuchtcollege

Nationale beeldbank

Uitspraak van de maand augustus 2023: vraag altijd zélf om toestemming van de andere met gezag belaste ouder

Nationale beeldbank

Samenwerkingen: regionaal & tussen sociaal domein, huisarts en ggz

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Passende zorg

Integraal Zorgakkoord (IZA)

Nationale beeldbank

Gesloten jeugdhulp

Gesloten jeugdhulp

Hervormingsagenda Jeugd

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd

Definitief toewijzingsvoorstel subsidie BIG-opleidingen 2024

Beroepsgeheim en privacy

Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut 

Nationale beeldbank

NIP geeft politieke partijen input voor hun verkiezingsprogramma

Nationale beeldbank

Kwaliteit borgen met te weinig personeel en te weinig budget

Nationale beeldbank

NIP kritisch op aanpassing vrije artsenkeuze en Hinderpaalcriterium

Nationale beeldbank

NZa roept minister op om duidelijke keuzes te maken m.b.t. Wlz

Nationale beeldbank

Kinder- en Jeugdpsycholoog – individueel

NIP moet instroom in K&J-opleidingstraject inperken

Nationale beeldbank

Veelgestelde vragen – FAQ beperking instroom K&J-opleidingstraject

Nationale beeldbank

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Uitspraak van de maand juli 2023: leg meteen uit waarom je derden bij therapie betrekt

Nationale beeldbank

ZorgDomein: digitaal en onafhankelijk zorgplatform

Marketing & Communicatie Adviseur

NIP-webinar: Slaapproblemen bij ouderen

NIP-webinar: Trauma, een relationele opgave

Nationale beeldbank

Panelbijeenkomst: Herdenkingsjaar afschaffing trans-Atlantische slavernij

NIP-webinar: Online startersavond

Nationale beeldbank

Inzet van medische psychologie loont!

Werkgroep Studentenpsychologen

Schoolmeisjes ongelukkiger

Centrale Commissie Psychodiagnostiek

Nationale beeldbank

Het belang van cybersecurity voor zelfstandig opererende psychologen

Publicatie Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Nieuw meerjarenplan en missie NIP

NIP Jaarcongres 2024

NIP Jaarcongres 2023

NIP-webinar: Beroepsethiek in de ouderenzorg

Nationale beeldbank

Vacatures SPS-NIP

Psychology weekend Committee (NL/EN)

Carreer Committee (NL/EN)

Uitspraak van de maand mei 2023: let op bij nieuwe stappen in je loopbaan

Nationale beeldbank

Uitspraken 2023 – College van Toezicht

Cao onderhandelingen: zo doen we dat

NVO/NIP-webinar: Handreiking Instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp

Nationale beeldbank

Instagram

Info en tips voor actieve leden

Student in Sectie Ouderenpsychologie (NL)

Downloads – Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Test jezelf met interactieve casuskaarten

Zet je je nog niet in voor het klimaat? Dan loop je achter.

Surveys en onderzoeken

Jaarcongres: tarieven 2024

NIP-webinar: Artificial Intelligence (AI) voor de forensische zorg en reclassering

Nationale beeldbank

Jaarcongres 2024: programma

Jaarcongres 2024: keynotes & inhoudelijke sessies

NIP Jaarcongres

Besproken (Kamer BIG opleidelingen)

Nationale beeldbank

Voordeel voor leden: kortingscodes

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De week van de stedelijk bestuurcoördinator

De week van de Secretaris

NIP webinar – Je bent jong en je chillt wat: co-creatie in de (forensische) jeugdzorg

Nationale beeldbank

Vacature Student in Sectie Neuropsychologie (NL)

Vacature Student in Sectie Jeugd

Projecten rondom klimaat- en gedragspsychologie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Student in Sectie GGZ (NL)

Korting FGzPt

Wat is EVC?

EVC voor K&J psychologen NIP – scenario 1

Nieuw Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan

Nationale beeldbank

NIP stuurt brief naar minister Helder en minister Kuipers over ramingen gz-psycholoog

National Congress Committee (NL/EN)

NIP-webinar: De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

Beroepenstructuur – in gesprek met Rudolf Ponds

NIP-webinar: Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Webinar: Klinisch (neuro)psychologen in de medische staf

Nationale beeldbank

Webinar: Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Eindelijk overzicht in wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg 

Wegwijzer wet- en regelgeving

NIP-webinar: Behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Nationale beeldbank

Student in Werkgroep het Jonge Kind (NL)

Student in Sectie ZMVB (NL)

Student in Sectie Lichaamsgerichte Psychologie (NL)

NIP-webinar: informatie delen met derden: wie, wat en hoe?

NIP-webinar: Ontwikkelingspsychologie: ‘Wat is (nog) normaal?’

Kascommissie (NL)

Student in Sectie Verslaving (NL)

Voorbeeld functiebeschrijving psycholoog specialist (FG 75)

Artikel ‘Tijd om te specialiseren in Ouderenpsychologie’ in tijdschrift De Psycholoog

Jaarrapportage en werkplannen kamers en secties

Nationale beeldbank

Webinar: Wet zorg en dwang in het onderwijs

Nationale beeldbank

NVZ trekt de stekker uit overleg Cao Ziekenhuizen

Beleidsstukken Sectie Psychologie Studenten

National Psychology Congress

NIP-webinar: Diagnostiek bij middelengebruik

NIP-webinar: Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking

NIP-webinar: Emotie centraal in Emotion-Focused Therapy

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Persoonlijkheidsproblematiek en trauma

Nationale beeldbank

Webinar: Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Training gedragswetenschappers vluchtelingenkinderen

Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP

Zij-instroom postmaster Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP van start

Advies capaciteitsorgaan: verdubbel aantal opleidingsplekken voor gz-psycholoog

Nationale beeldbank

Veelgestelde vragen – FAQ beroepsethiek

Video’s psychotherapie en diagnostiek

Toewijzen opleidingsplaatsen

Erkende supervisoren LWP NIP

BAPD NIP webinar: Alternatieve modellen voor de DSM

Wat gebeurt er eigenlijk rond de fusie?

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Jeugdwet

Klachtenregeling voor aanbieders onder de Wkkgz

Tuchtrecht (voor cliënten)

Samenwerkingen

Website samenwerkingen pagina SPS-NIP website plaatje

Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

Opleiding tot klinisch psycholoog

Update Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

Opleiding tot gz-psycholoog

BIG-opleidingen

Vrijgevestigde praktijk

Help jij mee het NIP Jaarcongres 2023 vorm te geven?

Vrije artsenkeuze: nieuw position paper

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

Nationale beeldbank

Vraag van de week

Webinar: Schematherapie in het verpleeghuis

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wet zorg en dwang – wat verwacht de inspectie van ons als professionals?

NIP Klachtenregeling

Downloads Artificial Intelligence – toolbox voor psychologen

Nationale beeldbank

Zorgelijk: het aantal volwassenen met psychische aandoeningen stijgt enorm

Nog geen helderheid aanleveren gegevens zorgvraagtypering ggz/fz

Nationale beeldbank

Aanmeldformulier Beroepenstructuur psychologische zorg

Drie richtlijnen palliatieve zorg gepubliceerd

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Bestuur Kamer BIG-opleidelingen

Kamer BIG-opleidelingen

Bestuur kamer gz-psychologen

Kamer gz-psychologen

Bestuur kamer Specialisten

Kamer Specialisten

Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Over de Wet BIG

NIP/LBP Evidence based psychodiagnostiek congres | Keynotes en workshops

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

NIP-seminar en webinar drieluik: Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap 

Nationale beeldbank

Downloads Burn-out toolbox

Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Nationale beeldbank

VWS positief over nieuwe beroepenstructuur

NIP-webinar: Hoogbegaafdheid binnen de ggz

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Veerkracht

Ledenvragen

In memoriam Aliena Leidekker

Scriptieprijs Psychotrauma

Nationale beeldbank

Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Nationale beeldbank

Erkende supervisoren Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Erkende supervisoren Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Stagebank recruiter (NL/ENG)

NIP-webinar: Verbinding maken met zorgteams

Actief voor de vereniging

Overzicht supervisorenscholingen Jeugd

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Nationale beeldbank

Webinars Complexe Scheidingen (3 delen)

De week van de voorzitter

De week van de Financieel Coördinator

De week van de Netwerkcoördinator

Kies een Registerpsycholoog NIP A&O/A&G

Advertentie plaatsen

Welkom bij het nieuwe NIP!

Individuele behandeling mag gecombineerd worden met zorg in groep

Nationale beeldbank

Ethiek bij grootschalige gedragsbeïnvloeding

Nationale beeldbank

Student in Sectie Revalidatie

NIP-webinar: Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Nationale beeldbank

Vluchtelingenkinderen

Nationale beeldbank

Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

Burn-out toolbox

NIP-webinar: Ruimte voor zingeving in de ggz

Bestuurslid sectie Ouderenpsychologie

Nationale beeldbank

Beroepenstructuur – in gesprek met Hans de Veen

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Logo duurzame onwikkelingsdoelen

NIP kritisch over Integraal Zorgakkoord

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Het klimaat verandert: hoe zit het met ons gedrag?

NIP-webinar: Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Geweld hoort nergens thuis

Dyslexie

Nationale beeldbank

Suïcidepreventie

winter, ijs, schaatsen, sport, vrij tijd, landschap, kanaal

Lid centrale commissie registraties

Nationale beeldbank

NIP Visiteur

Nationale beeldbank

Aanvragen inloggegevens PE-online voor niet-NIP-leden

Artificial Intelligence (AI) toolbox

Boeken van collega-psychologen (NIP lid)

NIP-webinar: Richtlijn Scheiding

Nationale beeldbank

Veerkrachtige schoolteams = veerkrachtige leerlingen

Nationale beeldbank

Mentale gezondheid op school

Nationale beeldbank

VOG aanvragen (t.b.v. registraties)

NIP-webinar: Diagnostiek van het geweten (Forensische Psychologie)

Nationale beeldbank

Contactformulier Informatiecentrum

Betrokken partijen

kantoor, Utrecht, WTC, zomer, skaters, jeugd, station, stad Nederland – Utrecht. World Trade Center, Stadskantoor, station Utrecht Centraal.

Salaris & opleiding in eigen- of werktijd?

Nationale beeldbank

De kosten van je opleiding

GZ-opleidingsplaatsen

Nationale beeldbank

Privacy en het ZPM (aug 2022)

NIP beeldmerken

Kantoor, Den Haag, ministerie, overheid, stad, flat, Nederland, Regeringsgebouwen. ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Werkgroep Het Jonge Kind

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Sectie GGZ – werkgroepen

NIP-webinar: De betrokkenen van de psycholoog

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis Gehandicaptenzorg

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Aanmeldformulier NIP Visitatie Basis ggz

strand, water, vuurtoren, stel, vakantie, stadje, vrij

Uitspraken 2018 – College van Toezicht

Uitspraken 2019 – College van Toezicht

Uitspraken 2020 – College van Toezicht

Uitspraken 2021 – College van Toezicht

Samenwerking

Norm voor vakbekwaamheid

Bedankt

Uitspraken 2022 – College van Toezicht

Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Handreiking omgaan met ECD in de zorg

Herregistratie BIG geregistreerde psychologen

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

Accreditatie

Netwerk Landelijk Beraad Psychodiagnostiek

Ethiek

Vind een psycholoog

Veelgestelde vragen – FAQ

iframe

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Social media verslaving

Nationale beeldbank

Boekenclub

Klacht indienen

Klachtenreglement NIP

Tools en documenten sectie ouderen

Netwerk Mensenrechten en Psychologie

LWP – Registratie

Regiogroepen Ouderenpsychologie

Tools medische psychologie

Pers

NIP-webinar: Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Juridische dienstverlening

Wat doen wij voor jou?

Professionele standaard voor psychologen

Werken met kwaliteitsstandaarden

Vraag aan beroepscoach

Beroepscoaches – kinder- en jeugdpsychologie

Beroepscoaches – klinische psychologie

Beroepscoaches – arbeids- en organisatiepsychologie

Beroepscoaches – algemeen

Beroepscoaches

Aanmelden Visitatie Certificaat NIP

BAPD NIP – individueel traject

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP® – op basis van BIG-registratie

Aanvraag PSYCHOLOOG NIP®

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – handreiking supervisor

Uitspraken van de maand

Nationale beeldbank

Jaarverslagen van College van Toezicht

Uitspraken van College van Toezicht

Maatregelen tuchtrecht

Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Instrumenten

Kwaliteitsbeleid NIP en tests (COTAN)

Kwaliteitsvisitatie voor (vrijgevestigde) psychologen in de ggz

Eigen praktijk in de GGZ 

Cultural Formulation of Diagnosis (CFI)

Tools commissie Culturele diversiteit en psychologie

Nieuwsbrief A&O

Leden van de Commissie Culturele diversiteit en psychologie

PSYCHOLOOG NIP®

Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

Contractvrije psychologen

Zorgverzekeringswet, zorgverzekeraars, contracten

Contracten met zorgverzekeraars

De huisartszorg en praktijkondersteuner (HA+POH)

Commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Centrale Commissie Registraties

Centrale commissie Beroepsethische Zaken

Ledenvoordelen

Nationale beeldbank

Omzetplafond

Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet)

Langdurige zorg

Meerjarenplan en jaarplan 2024

Algemeen Bestuur

Agenda’s en vergaderstukken

Ledenraadsleden

Lidmaatschap opzeggen

Tarieven lidmaatschap

Contributie terugvragen

Contributiecategorieën

Webinar: Update Beroepenstructuur voor de zorg

Beroepenstructuur

Wetenschap – onderzoek

Nationale beeldbank

Werkervaringsplaatsen

Nationale beeldbank

Statushouders aan het werk

Nationale beeldbank

NIP-webinar: Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Nationale beeldbank

NIP-Registraties – documenten

Nieuwsbrief sectie Verslavingspsychologie

Beleidsstukken Startende psychologen

Ledenraad

Wat doen wij voor jou?

NIP webinars

Jeugd

Vraag & aanbod plaatsen

Producten & Diensten

Praktijk & Benodigdheden

Opleidingen, Cursussen & Trainingen

Congressen, Symposia & Events

Vraag & Aanbod

Afkortingen sectie Medische psychologie

Richtlijnen sectie Medische psychologie

Commissies sectie Medische psychologie

Beleidsstukken Medische psychologie

Sectiebestuur Medische psychologie

Beleidsstukken Ouderenpsychologie

Wat doen wij voor jou?

Gedragsregels Mediation

Beleidsstukken Mediation

Beleidsstukken Jeugd

Werkplan sectie GGZ

Beleidsstukken forensische psychologie

Beleidsstukken A&O

ZMVB – promoties en publicaties

Nieuwsbrief sectie ZMVB

Sectiebestuur ZMVB

Sectie ZMVB

Toolkit problematisch middelengebruik

Toolkit stoppen met roken

Gameverslaving

Sectiebestuur Verslavingspsychologie

Sectie Verslavingspsychologie

Werkgroepleden Studentenpsychologen

Interviews

Mogelijkheden starter

Doorontwikkelen

Mogelijkheden masterpsycholoog in ggz

Sectiebestuur Startende psychologen

Nieuwsbrief sectie Startende psychologen

Sectie Startende psychologen

Werkgroepen Revalidatie

Sectiebestuur Revalidatie

Nieuwsbrief sectie Revalidatie

Sectie Revalidatie

Nieuwsbrief sectie Medische psychologie

Sectie Medische psychologie

Tuchtcolleges

NIP als vereniging

Nieuwsbrief sectie Ouderenpsychologie

Sectiebestuur Ouderenpsychologie

Sectie Ouderenpsychologie

Accreditatie FESN en INS (neuro)

Werkgroepen

Expertise-onderzoek en richtlijnen

Nieuwsbrief sectie Neuropsychologie

Sectiebestuur Neuropsychologie

Sectie Neuropsychologie

Nieuwsbrief sectie Mediation

Sectie Mediation

Bezwaar en beroep (her)registratiebesluit

Uitstel (her)registratie aanvragen

Netwerk Lichaamsgerichte Psychologie

Nieuwsbrief sectie GGZ

Nieuwsbrief sectie Jeugd

Sectiebestuur GGZ

Sectie GGZ

FP – Missie en beleidsdoelen

Sectiebestuur Forensische psychologie

Sectie Forensische Psychologie

SEP – Visie en missie

Nieuwsbrief sectie SEP

Sectiebestuur SEP

Sectie Sociale & Economische Psychologie

Verplichte zorg (Wzd en Wvggz)

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Werkgroep Schoolpsychologen

Sectiebestuur Jeugd

Sectie Jeugd

Tools A&O

Werkgroepen Jeugd

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – kosten

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Eerstelijnspsycholoog NIP – kosten

Eerstelijnspsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

Eerstelijnspsycholoog NIP

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Nieuwsbrief Forensische psychologie

Werkgroepen A&O

Sectiebestuur A&O

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – supervisor

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – kosten

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP – herregistratie / herintreden

Arbeid- en Gezondheidspsycholoog NIP

Registerpsycholoog NIP

Schoolmeisjes ongelukkiger

Sectie Arbeid & Organisatie

Volunteering

Internship Database

Professional advisors

EFPSA

Newsletter

About SPS-NIP

Tijdschrift De Psycholoog

Join SPS-NIP

Mastergids

Werkveldwijzers

Vrijwilligerswerk

Stagebank

Contact SPS-NIP

EFPSA

Belangenbehartiging

Organen

Word lid SPS-NIP

Vital Minds Movement

Over SPS-NIP

Nationale beeldbank

Agenda

Internationals

Over ons – SPS NIP

Actueel

NIP-registraties: overzicht registers

Kinder- en Jeugdpsycholoog – orthopedagoog-generalist BIG

Kinder- en Jeugdpsycholoog – postmaster

Overige registraties

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – kosten

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – supervisor

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP – herregistratie en herintreden

EuroPsy – herregistratie aanvragen

EuroPsy – kosten

Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP

Diensten

Bestelformulier Algemene Standaard Testgebruik (AST)

Aanmeldformulier COTAN

Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017)

Psychologisch onderzoek

Veelgestelde vragen COTAN

COTAN Documentatie

Beoordelingsprocedure

COTAN-leden

Missie en visie

Studenten

Privacy Policy

Geaccrediteerde opleidingen

Banen

Werken bij het NIP

Het NIP

Tijdschrift: De Psycholoog

Kwaliteitregister Jeugd

BAPD

EuroPsy

PE-online

Registraties en merknamen

Nationale beeldbank

Adverteerder

Vraag & aanbod

Vacatures voor Psychologen

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 4

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 3

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden 2

NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden

Thema’s

Nationale beeldbank

Agenda

Word lid

Nationale beeldbank

Over ons

Nieuwskamer

Nieuwskamer

Contact

Nationale beeldbank

Lidmaatschap

Veelgestelde vragen cliënten

Klachten (van cliënten)

Nationale beeldbank

Cliënteninformatie

Tuchtrecht

Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteit van de beroepsuitoefening

gewongenzorg gehandicapten

Beroepscode

COTAN

Secties, kamers en organen

Beroepsethiek en -kwaliteit

Nationale beeldbank

Het beroep

Home

NIP-webinar: Motiverende gespreksvoering

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.