NIP

Home Secties, kamers en organen Sectie Jeugd Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen – WAG

Deze NIP-werkgroep van de sectie Jeugd fungeert als klankbord en heeft tot doel het vergroten van de deskundigheid van gedragskundigen die werkzaam zijn voor kinderen en jeugdigen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof / slechthorend / taalontwikkelingsstoornissen / communicatief meervoudig beperkt). Er worden doorgaans twee studiedagen per jaar georganiseerd, met lezingen en discussies over onderwerpen die raakvlakken hebben met het werkveld. Ook huishoudelijke bespreekpunten kunnen aan bod komen.

 • Neem voor meer informatie over de WAG en het WAG-lidmaatschap contact op via info@psynip.nl. Ook als je informatie, nieuws of suggesties voor studiedagen wilt delen kun je mailen naar dit email adres.
 • Maak kennis met de leden van de werkgroep WAG

Lid worden?

Lidmaatschap staat open voor NIP-psychologen die werkzaam zijn in het veld van de communicatief/auditief beperkten. En voor niet NIP-psychologen, orthopedagogen en anderen met een academische opleiding die in het werkveld actief zijn of die op dit gebied onderzoek doen.

Kennis van zowel de problematiek van de communicatieve/auditieve stoornissen als spraak/taalstoornissen en van de technische aspecten van bijvoorbeeld doofheid, slechthorendheid en hoorrevalidatie is onontbeerlijk. Bij lezingen en discussies wordt van die kennis uitgegaan. Studenten worden om die reden niet toegelaten tot het WAG-lidmaatschap. Niet-leden zijn echter altijd welkom op de WAG-bijeenkomsten, bijvoorbeeld stagiaires Psychologie of Orthopedagogiek, die op bovengenoemd gebied stage lopen.

 • Voor NIP-psychologen is het lidmaatschap van de WAG inbegrepen in de NIP-contributie. Niet NIP-psychologen betalen een lidmaatschapsbijdrage van € 30,- per jaar.

Over de WAG

De WAG is in 1970 opgericht door psychologen en orthopedagogen die werkten met kinderen die slechthorend waren, op Audiologische Centra en op scholen voor dove en slechthorende kinderen. In toenemende mate kreeg de psycholoog/orthopedagoog in dit werkveld te maken met kinderen met spraak- en taalproblematiek, en werd ook aan deze doelgroep aandacht besteed tijdens WAG-activiteiten.

Naast professionalisering en het delen van kennis is belangenbehartiging een belangrijk thema. De WAG volgt de ontwikkelingen in het werkveld en speelt er zo actief mogelijk op in door reacties te laten horen (het gaat hierbij niet om individuele belangenbehartiging). In het kader van belangenbehartiging is er een werkveldbeschrijving opgesteld en een curriculum ontwikkeld voor de psycholoog in dit werkveld.

De werkgroep onderhoudt contacten met de NVO, de FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische Centra), maatschappelijk werk en andere groeperingen op het gebied van de auditief/communicatief beperkten.

Doelen en activiteiten

 • Bevorderen van diagnostiek en behandeling van jeugdigen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (Doof, SlechtHorend, TaalOntwikkelingStoornis, CommunicatiefMeervoudigBeperkt).
 • Jaarlijkse bijeenkomsten: vanuit het bestuur wordt aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen. Er wordt gezorgd voor differentiatie naar doelgroep, thematiek en werkveld. Voor deze bijeenkomsten vragen we accreditatie aan.
 • Ondersteunen van een eventuele twee jaarlijkse bijeenkomst, georganiseerd door leden van de WAG.
 • Als vraagbaak fungeren voor de leden van de WAG.
 • Aandacht vragen voor onze doelgroep binnen opleidingen.
 • Afstemming met de werkgroepen SchoolpsychologenHet jonge kindJeugd ggz en de NVO ten aanzien van gezamenlijke dossiers en belangenbehartiging.
 • Bijhouden van NIP-beleidsstukken en indien nodig daar inhoudelijk aan bijdragen.
 • Bijdragen leveren aan de NIP-nieuwsbrief, vakliteratuur en ondersteuningsmiddelen ten behoeve van de doelgroep WAG.
 • Contact onderhouden met Simea, Fenac, Foss, Fodok en andere belangenorganisaties.
 • Inspelen op politieke en organisatorische ontwikkelingen, o.a. Passend Onderwijs Cluster 2, de rol van de gedragskundige.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@psynip.nl.

Leden werkgroep WAG

E. (Evelien) Dirks

Voorzitter. E-mail: edirks@nsdsk.nl. Aandachtsgebied: research

R. (Romkje) Lerou

Lid. E-mail: r.lerou@kentalis.nl Aandachtsgebieden: behandeling/GGZ en diagnostiek

C. (Christine) Boersma

Lid. Email: c.boersma@kentalis.nl

A. (Anne) Spliet

Lid. E-mail: a.spliet@pento.nl

N. (Nienke) Klene

Lid. E-mail: n.klene@auris.nl
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.