NIP

Home Nieuwskamer Zeggenschap in de zorg wettelijk vastgelegd

Geschreven op:

Zeggenschap in de zorg wettelijk vastgelegd

Het NIP is blij dat de invloed en zeggenschap van zorgverleners, waaronder psychologen, nu wettelijk is geborgd. De klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog behoren, naast psychiaters en andere (medisch) specialisten, volgens ons tot de medische staf. Dit geldt niet alleen voor de GGZ, maar voor het hele werkveld binnen de gezondheidszorg.

Naar aanleiding van de initiatiefwet van de leden Ellemeet en Tielen is per 1 juli 2023 zeggenschap van zorgverleners in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd. Met deze wijziging moet de zorgverlener die zorg verleent aan zijn cliënten, in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid, voor zover dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg.

Deze wijziging van de Wkkgz kan aanvullend worden gezien aan de verschillende initiatieven die gericht zijn op meer zeggenschap voor zorgmedewerkers. Daarbij gaat het niet alleen om zeggenschap over beleid met betrekking tot het verlenen van goede zorg – zoals in het kader van de Wkkgz – maar ook om zeggenschap over de randvoorwaarden voor werk, zoals roostering en loopbaanmogelijkheden.

 

Wil jij aan de slag met jouw positionering als psycholoog specialist in jouw instelling? Wil je meer weten over de laatste ontwikkelingen en best practices delen? Kijk dan dit webinar terug. We bespreken ook hoe je als specialist meer invloed krijgt op beleid en hoe je beter je plek kunt opeisen als lid van de medische staf in je organisatie. Ook komen we graag in contact met organisaties waar al een medische of professionele staf gevormd is en willen we een netwerk hiervoor oprichten. Heeft je organisatie de zeggenschap al geregeld en vind je het leuk en waardevol om met anderen van gedachten te wisselen? Meld je dan bij yvonne.moolenaar@psynip.nl.