NIP

Home Nieuwskamer De eerste 1001 dagen van het leven: kritiek & kansrijk

Geschreven op:

De eerste 1001 dagen van het leven: kritiek & kansrijk

Deze week bestaat het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) 5 jaar. Dat wordt gevierd met diverse activiteiten. Kansrijke Start is erop gericht om meer kinderen een stevige basis te bieden en doet dit door lokale coalities te faciliteren binnen gemeentes. Via die coalities wordt de  samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein en het informeel netwerk versterkt.

1001 dagen

De periode van conceptie tot en met het tweede jaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Deze fase is kritiek, want belangrijk en urgent om in te investeren. Maar ook kansrijk, omdat het mogelijkheden biedt voor een sterke, veerkrachtige basis voor de rest van het leven. Het is goed om te zien hoe de aandacht voor (het belang van) de eerste levensfase groeit.

Het NIP publiceerde samen met anderen in 2016 al het Manifest 1001 Kritieke Dagen. In die tijd viel het ons op dat er veel onderzoek, artikelen en (beeld)materiaal beschikbaar was. Maar dat dit soms moeilijk vindbaar was. Daarom hebben we, samen met DAIMH, Babywerk en NVO, de website 1001 Kritieke Dagen gemaakt. De website is een kennisbank voor professionals, opleiders, ouders en alle andere belangstellenden.

Je vindt er wetenschappelijke artikelen, factsheets, animaties, filmpjes en informatie over scholing, vanuit de ontwikkelingspsychologie, genetica, neurowetenschap, biologie en sociologie. De kennisbank is geordend naar de kernbegrippen Brein, Regulatie, Relatie en Stress.