NIP

Home Werken bij het NIP Lid centrale commissie registraties

Lid centrale commissie registraties

Ben jij als psycholoog sterk in het reflecteren op het professionele handelen van je collega’s? Heb jij het in je om de kwaliteit van psychologen te verhogen? Wil je bijdragen aan de deskundigheidsontwikkeling van je collega’s? Dan is deze functie voor jou!

Achtergrond

Het NIP kent verschillende registratieregelingen die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog bewaken en borgen. Het Algemeen Bestuur van het NIP is verantwoordelijk voor de NIPregisters, de centrale commissie registraties adviseert hen hierover en bevordert en bewaakt op deze wijze de kwaliteit van de NIP-registratieregelingen. De commissie bestaat uit 3-5 leden en wordt ondersteund door een medewerker, die in dienst is van het NIP-bureau. Een benoeming als lid is voor een termijn van drie jaar met een eventuele herbenoemingstermijn van nog eens drie jaar.

De functie

Als lid van de centrale commissie registraties ben je medeverantwoordelijk voor het vormgeven van het beleid rondom de registraties van het NIP. Tot de verantwoordelijkheden van de commissie
behoren o.a.:
• Toetsen van wijzigingen in de NIP-registratieregelingen aan de Kaderregeling psychologenregisters NIP.
• Het actueel houden van de Kaderregeling psychologenregisters NIP.
• Uitbrengen van een advies/lange termijnvisie over de toekomst van de in beheer zijnde en
toekomstige NIP-registers en het dienstmerk ’Psycholoog NIP’.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur over de NIP-registraties.
De commissie streeft naar een goede afspiegeling van de verschillende werkvelden in de commissie.
Momenteel zijn we specifiek op zoek naar een lid vanuit het werkveld van de Kinder- en Jeugdpsychologie.

Wij vragen

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding Psychologie en hebt bij voorkeur meer dan vijf jaar relevante werkervaring in het werkveld Kinder- en Jeugdpsychologie. Daarnaast beschik je over voldoende tijd en gelegenheid om de commissievergaderingen (ca. 5-8 vergaderingen per jaar) bij te wonen; de vergaderingen vinden zowel digitaal als fysiek in Utrecht plaats. Uiteraard ben je lid van het NIP en heb je affiniteit met het onderwerp beroepsregistraties.

Nationale beeldbank

Informatie en sollicitatie

Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en beknopt CV naar registraties@psynip.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michelle Troost, bestuurssecretaris NIP via michelle.troost@psynip.nl of met Arlette Neuteboom, secretaris Registraties en accreditatie via registraties@psynip.nl. Beiden ook bereikbaar via 030-8201500.