NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Visitatie en reflectie Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Visitatie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Visitatie (reflectie) helpt om te leren en te verbeteren zodat je steeds beter in je vak wordt. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering. Daarmee sluit de tool naadloos aan op één van de bouwstenen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Samen met NVO bieden we een visitatietool voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg.

Lees meer over de voordelen van visitatieNationale beeldbank
Meld je aan voor de Visitatie Basis

Hoe werkt het?

  1. Vul de online vragenlijst in (duurt ongeveer 1 à 1,5 uur)
  2. Je ontvangt een automatisch gegenereerd feedbackrapport met de uitkomsten.
  3. Je bespreekt dit met minimaal twee en maximaal vier collega’s. In dat feedbackgesprek zoek je samen de discussie- en ontwikkelpunten op om daarop verdiepende inzichten te krijgen (ongeveer 1 à 1,5 uur).
  4. Op basis daarvan stel je een persoonlijk ontwikkelplan op.

Je bepaalt zelf de planning van het proces. De reflectietool is een cyclisch proces, dat je elke vijf jaar herhaalt.

Je kunt ook groepsvisitatie doen met je team via de  TeamOntwikkelMeter (TOM).

cyclischproces reflectietool

Kosten

Aan de visitatie zijn kosten verbonden. NIP- en NVO-leden krijgen een korting van 50%.

NIP-leden Niet NIP-leden
Visitatie € 135,00 € 270,00

De tarieven zijn per persoon en inclusief 21% btw.

Nog niet lid van het NIP? Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap.