NIP

Wat doet het NIP? (ggz)

De plaats en ontwikkeling van psychologische zorg binnen de curatieve ggz vereisen voortdurend overleg en gesprek met uiteenlopende ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en brancheorganisaties en collega beroepsverenigingen. Het NIP overlegt dan ook met ministeries, Tweede Kamerleden en andere betrokken organisaties. Wij nemen een vanzelfsprekende plaats in overleggen bij o.a. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zorginstituut Nederland, Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), VECOZO, Vektis en het AGB-register. Ook onderhouden we contacten met individuele zorgverzekeraars.

Toenemende zorgvraag

Het aantal mensen met zorg in de ggz is de laatste decennia flink gestegen. Het waarom van de toenemende zorgvraag in de ggz laat zich niet gemakkelijk beantwoorden en kent veel verschillende oorzaken, zonder dat er één uitspringt. Het is te vinden in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld doordat psychische stoornissen sneller worden herkend en beter bespreekbaar zijn, en de manier waarop we de zorg in Nederland georganiseerd hebben. Vroegtijdige behandeling met grotere kans op genezing is daardoor beter geworden. Tegelijkertijd stijgen daarmee de totale kosten van de ggz. Om de ggz betaalbaar te houden en toch toegankelijk voor iedereen die deze zorg nodig heeft, maken overheid, zorgaanbieders, professionals en verzekeraars afspraken met elkaar over verbetering van kwaliteit, transparantie, toegankelijkheid en effectiviteit. Het NIP behartigt hierin de belangen van jou als psycholoog en professional in de ggz.

Actieve rol van het NIP in ggz-ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen zijn er voor de ggz en wat betekent dit voor jou als NIP-lid? Wij geven bij de uitvoering van ontwikkelingen in de ggz prioriteit aan de ondersteuning van leden:

  • Positionering van de psycholoog in het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) ggz, zodat zij optimaal ingezet worden binnen de zorg op terreinen waarop zij deskundig zijn
  • Meewerken aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en richtlijnen voor de ggz en zorgdragen dat zorg volgens onze professionele normen geleverd kan worden
  • Verantwoorden en de veilige toepassing van kwaliteitstransparantie
  • Reductie van de administratieve lasten en een betere samenwerking in de keten
  • Behartigen van de belangen van vrijgevestigde leden bij verzekeraars en van leden in loondienst bij cao-onderhandelingen via de FBZ
  • Doorontwikkeling van de zorgvraagtypering om beter in kaart te brengen welke zorg geleverd is in relatie tot de zorgvraag en om ervoor te zorgen dat de schaarse zorg terechtkomt bij de groep cliënten die dit het hardst nodig heeft
  • Meewerken aan de verbetering van het bekostigingsstelsel (ZPM) dat beter aansluit bij de klinische praktijk en met minder bureaucratische rompslomp
  • Implementatie van digitale zorg en overige eHealth-toepassingen
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.