NIP

Home Studenten Diensten Toekomstgids

Stap 1: Oriënteer op verschillende werkvelden

Psychologen werken op veel verschillende plaatsen. In ggz-instellingen en ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, op consultatiebureaus, in de revalidatiezorg, op scholen, bij defensie, in een penitentiaire inrichting of op een HRM-afdeling van een grote organisatie. Ze doen onderzoek en adviseren de overheid bijvoorbeeld over klimaatverandering of een pandemie. Oriënteer je tijdens je studie alvast op de werkvelden die je interessant lijken. Houd je blik breed, bekijk vacatures en praat eens met een psycholoog die werkt waar jij wilt werken. Dit kan heel makkelijk als je actief wordt binnen het NIP!

Wil je in de zorg gaan werken?

Informeer dan bij de studiebegeleider van je universiteit hoe je de Basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP (BAPD NIP) kunt halen. Met dit kwaliteitskeurmerk toon je aan dat je een basisniveau aan kennis en vaardigheid hebt op het gebied van psychodiagnostiek. De voordelen hiervan zijn onder andere:

  • Werkgevers waarderen de BAPD bij sollicitaties;
  • De BAPD biedt een goede basis voor het onderdeel psychodiagnostiek in een postmasteropleiding;
  • Met de BAPD voldoe je aan de instroomeisen op het gebied van psychodiagnostiek voor de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (zie stap 2).