NIP

NIP-webinars terugkijken

Het NIP ontwikkelt regelmatig webinars voor leden over actuele thema’s. De meeste NIP-webinars worden exclusief aan leden van de gefuseerde vereniging NIP aangeboden en zijn voor hen gratis te volgen. Webinars die al plaatsgevonden hebben kijk je hier terug.

Webinars terugkijken

Jeugd en onderwijs

Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? En wat als  ouders die niet geven? In dit webinar komen aan de hand van casuïstiek vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming.

Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Tijdens het webinar over de Wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ (pdf) gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in op het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud. Ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Richtlijn Scheiden

In dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in de herziene richtlijn Scheiding en de toepassingen van de richtlijn in de praktijk.

Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Ben jij psychologiestudent, student orthopedagogiek of sociaal werk en wil je na je studie (ook) gaan werken met kinderen of jongeren? Dan krijg je te maken met de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Omdat hier soms maar beperkt aandacht aan wordt geschonken in het onderwijs willen we je de kans bieden hier toch kennis van op te doen voordat je er daadwerkelijk mee zult moeten gaan werken.

 

Arbeid & Organisatiepsychologie

Statushouders aan het werk (deel 1, 2 en 3)

Het drieluik ‘Statushouders aan het werk’ biedt een drietal online workshops waarin de deelnemers een aantal praktische vaardigheden kunnen oefenen om met dit onderwerp in hun eigen praktijk aan de slag te kunnen.

 

Forensische psychologie

Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

In dit webinar vertelt klinisch psycholoog Kim de Bruijn alles over haar onderzoek naar de ervaringen van patiënten, naasten en behandelaren met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, en de implicaties daarvan voor de klinische praktijk.

Diagnostiek van het geweten

Door Frans Schalkwijk. Inclusief ALV 15 maart 2022.

Verslavingspsychologie

Social media verslaving

Zie je wel eens cliënten met problematisch social media gebruik? Vraag je je af waar de grens ligt tussen overmatig en standaard gebruik van smartphones, internet en social media? Hoe herken je een social media verslaving, wat zijn de gevolgen en hoe kom je ervan af in een maatschappij waarin social media zo’n grote rol speelt? Op deze vragen geven dr. Regina van den Eijnden en dr. Ina Koning antwoord tijdens dit webinar.

Sociale & Economische Psychologie (SEP)

Het klimaat verandert, hoe zit dat met ons gedrag?

Hoe kun je mensen motiveren om juist wél aan de slag te gaan en hoe bereik je mensen die hier nog niet zo mee bezig zijn? Het NIP ging samen met psychologen op zoek naar het antwoord op deze vragen.

SEPxTalks (23 juni 2022)

Met dit event biedt de sectie SEP een podium aan een aantal bevlogen onderzoekers uit de sociale- en economische psychologie, die jou bijpraten over de laatste onderzoeksresultaten.

Revalidatie

Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

In dit symposium wordt op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis ingegaan op factoren die bijdragen aan vermoeidheidsklachten. De diagnostiek en behandeling van vermoeidheid bij verschillende diagnosegroepen wordt gepresenteerd

Ethiek

Informatie delen met derden: wie, wat en hoe?

Psychologen krijgen bijna dagelijks de vraag om informatie te verstrekken. Die vraag komt vaak van derden, dat wil zeggen: andere personen dan de cliënt. In het spreekuur ethiek behoort dit tot de meest gestelde vragen. En dit geeft soms aanleiding tot een klacht.

Behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Heb je als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Deze en andere veel gestelde vragen komen ter sprake op het webinar over behandeling en onderzoek van minderjarigen.

De betrokkenen van de psycholoog

Mag je informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts jou belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

GGZ

Ruimte voor zingeving in de ggz

Hoe ga je om met cliënten die willen weten wat de zin van het leven is? Hoe maak je als psycholoog existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar? GZ-psycholoog Sara Helmink en Existentiefilosoof Herman de Neef vertellen je er alles over tijdens dit webinar. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.

Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Wist je dat één op de honderd mensen in Nederland Gilles de la Tourette heeft? De kans is dus heel groot dat ze ook in jouw kamer hebben gezeten. Ervaringsdeskundige Laura Beljaars vertelt in dit webinar hoe het voelt om Tourette te hebben, hoe je het kunt herkennen en welke hulp er mogelijk is.

Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Welke stappen kan jij als (jonge) psycholoog zetten om de GGZ te verbeteren? Prof. dr. Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en vertelt tijdens dit webinar aan de hand van voorbeelden hoe (jonge) professionals verbetering kunnen brengen.

Hoogbegaafdheid in de GGZ

Waarom is het belangrijk als psycholoog hoogbegaafdheid te herkennen en hierover te leren? Wat zijn de signalen en valkuilen bij hoogbegaafde cliënten en wat kan jij als psycholoog doen bij hoogbegaafde cliënten? GZ-psycholoog Pleun van Vliet vertelt je er alles over tijdens dit webinar.

Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer

Binnen de GGZ is er steeds meer aandacht voor de betekenis en zingeving van het eigen verhaal van de cliënt, waarbij je kan denken aan herstelondersteunende zorg en shared decision making. Dr. Jacky van de Goor is gepromoveerd op het onderwerp ‘betekenisvolle herinneringen’. Reden voor de sectie GGZ om haar uit te nodigen voor een webinar en een discussie op gang te brengen over of zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden.

Mediation

Complexe Scheidingen (deel 1, 2 en 3)

Voor iedereen die in z’n werk met complexe ouderlijke scheidingen te maken heeft – van pedagoog tot advocaat en rechter, van mediator tot schuldhulpverlener, van verloskundige tot psycholoog – organiseerden NIP en NVO drie webinars. Hierin worden thema’s besproken die in complexe scheidingen van ouders aan de orde zijn: systeemgericht denken en complexiteit, juridische en ethische aspecten en het tijdig inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies.

Ouderenpsychologie

Verbinding maken met zorgteams

In dit webinar komt één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle samenwerking met zorgteams aan de orde: verbinding maken. Er komen vragen aan de orde die voor eenieder die met teams werkt ongetwijfeld herkenbaar zijn, zoals: welke rol speelt communicatie bij het ombuigen van weerstand naar verbinding? Hoe kweek je draagvlak door het versterken van de intrinsieke motivatie van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan?

Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Dit webinar werd georganiseerd door de NIP-sectie Ouderenpsychologie en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. Er is weinig onderzoek gedaan naar (problematisch) middelengebruik bij ouderen. Het wordt minder goed herkend dan bij jongere volwassenen en daardoor onderbehandeld. Door middel van dit webinar wordt er praktische kennis en informatie delen over middelengebruik en verslaving bij ouderen en zo bijdragen aan goede multidisciplinaire herkenning, begeleiding en behandeling van (problematisch) middelengebruik bij ouderen in verschillende zorgsettings.

Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap (deel 1, 2 en 3)

Met dit drieluik dragen het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg) en NIP sectie Ouderenpsychologie bij aan de implementatie van de Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie (Verenso & NIP, 2018), en aan het interdisciplinair samenwerken bij de aanpak van probleemgedrag.

De seminars en het webinar sluiten nauw aan bij de dagelijkse praktijk van (GZ-) psychologen, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en teamcoaches die samenwerken in multidisciplinaire teams. Er is veel aandacht voor de invloed van organisatiedynamieken op het ontstaan en voortbestaan van probleemgedrag. En daarmee ook geschikt voor bestuurders, directeuren en leidinggevenden in de VVT.

Psychologen in Algemene Academische Ziekenhuizen (PAZ)

Veerkracht

Nadat de nieuwe covid-golf zich in het najaar van 2021 aandiende, samen met de griepgolf en de reguliere zorg, wilden sectie PAZ en de LVMP jullie bijpraten over veerkracht. Wat hebben we geleerd van de inzet van de vorige perioden waar we als zorgverleners op de proef gesteld werden en wat kunnen we leren van wat we weten over veerkracht bij onze patiënten?

Overig

Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

Wil je weten hoe discriminatie ontstaat en wat je er zelf aan kan doen om dit te voorkomen? Toonaangevende psychologen praten je in één uur bij over de valkuilen en oplossingen bij het voorkomen van discriminatie en bevorderen van inclusie. Ze geven praktische tips die iedereen meteen in het dagelijks leven kan toepassen.