NIP

Home NIP webinars

NIP-webinars terugkijken

Het NIP ontwikkelt regelmatig webinars voor leden over actuele thema’s. De meeste NIP-webinars worden exclusief aan leden van de gefuseerde vereniging NIP aangeboden en zijn voor hen gratis te volgen. Webinars die al plaatsgevonden hebben kijk je hier terug.

Let op: aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. De filterfunctie werkt nog niet optimaal. Hier vind je alle webinars terug.

Alle webinars op een rij

Jeugd en onderwijs

Ontwikkelingspsychologie: ‘Wat is (nog) normaal?’

‘Doe ff normaal!’, een uitspraak die we vaak horen: op straat, in gezinnen, op school, op het werk. Weten we wel wat iemand dan bedoelt ? Wat vinden we eigenlijk normaal (gedrag), wie is dan eigenlijk ‘we’, wie bepaalt die norm en wanneer verandert ons perspectief op ‘normaal’? Ontwikkelingspsychologen zijn hier op dagelijkse basis mee bezig en ze vertelden erover tijdens het webinar Wat is (nog) normaal? van het NIP.

Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? En wat als  ouders die niet geven? In dit webinar komen aan de hand van casuïstiek vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming.

Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp

Tijdens het webinar over de Wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ (pdf) gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in op het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud. Ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

Richtlijn Scheiden

In dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste aanpassingen in de herziene richtlijn Scheiding en de toepassingen van de richtlijn in de praktijk.

Studenten – Gebruik van richtlijnen in je werk als jeugdprofessional

Ben jij psychologiestudent, student orthopedagogiek of sociaal werk en wil je na je studie (ook) gaan werken met kinderen of jongeren? Dan krijg je te maken met de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Omdat hier soms maar beperkt aandacht aan wordt geschonken in het onderwijs willen we je de kans bieden hier toch kennis van op te doen voordat je er daadwerkelijk mee zult moeten gaan werken.

Uit balans – psychische klachten bij ouders na de geboorte en het effect op de ouder-kindrelatie

De geboorte van een kindje is meestal een blijde gebeurtenis. Maar zo’n 10 tot 20 procent van de vrouwen krijgt tijdens of na de zwangerschap een angststoornis en/of depressie en 0,1 procent een psychose. Het percentage mannen dat kampt met depressieve gevoelens na de geboorte van hun kind varieert van 5 tot 10 procent. Dit webinar gaat in op de laatste wetenschappelijke en klinische inzichten op dit gebied.

Vaders in beeld

Vaders hebben een unieke rol in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Toch wordt in onderzoek nog vaak naar de moeder-kindinteractie gekeken. En ook in zorg en/of onderwijs richten we ons nog niet altijd op moeders en vaders. Wat is dan die unieke bijdrage van vaders en wat zijn hun behoeften, gedachten en voorkeuren rondom het ouderschap? In dit webinar gaat Evelien Dirks in op de unieke rol van vaders in de opvoeding van jonge kinderen (0-4 jarigen).

 

GGZ

Ruimte voor zingeving in de ggz

Hoe ga je om met cliënten die willen weten wat de zin van het leven is? Hoe maak je als psycholoog existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar? GZ-psycholoog Sara Helmink en Existentiefilosoof Herman de Neef vertellen je er alles over tijdens dit webinar. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.

Hoe herken je Gilles de la Tourette in de behandelkamer?

Wist je dat één op de honderd mensen in Nederland Gilles de la Tourette heeft? De kans is dus heel groot dat ze ook in jouw kamer hebben gezeten. Ervaringsdeskundige Laura Beljaars vertelt in dit webinar hoe het voelt om Tourette te hebben, hoe je het kunt herkennen en welke hulp er mogelijk is.

Innovatie in de GGZ met Floortje Scheepers

Welke stappen kan jij als (jonge) psycholoog zetten om de GGZ te verbeteren? Prof. dr. Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de GGZ en vertelt tijdens dit webinar aan de hand van voorbeelden hoe (jonge) professionals verbetering kunnen brengen.

Hoogbegaafdheid in de GGZ

Waarom is het belangrijk als psycholoog hoogbegaafdheid te herkennen en hierover te leren? Wat zijn de signalen en valkuilen bij hoogbegaafde cliënten en wat kan jij als psycholoog doen bij hoogbegaafde cliënten? GZ-psycholoog Pleun van Vliet vertelt je er alles over tijdens dit webinar.

Betekenisvolle herinneringen bespreken in de behandelkamer

Binnen de GGZ is er steeds meer aandacht voor de betekenis en zingeving van het eigen verhaal van de cliënt, waarbij je kan denken aan herstelondersteunende zorg en shared decision making. Dr. Jacky van de Goor is gepromoveerd op het onderwerp ‘betekenisvolle herinneringen’. Reden voor de sectie GGZ om haar uit te nodigen voor een webinar en een discussie op gang te brengen over of zingeving iets is dat binnen onze professionele rol ingezet zou moeten worden.

Wet zorg en dwang – Wat verwacht de inspectie van ons als professionals?

Wat verwacht de Inspectie van ons als professionals bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang? Thijs Melchior, coördinerend specialistisch inspecteur gedwongen zorg bij de IGJ gaf uitleg over de toezichthoudende taken en bevoegdheden van de Inspectie.

BAPD: alternatieve modellen voor de DSM

Wegens succesvolle eerdere edities organiseerde de BAPD NIP-commissie op 16 december 2022 opnieuw een Diagnostiekmiddag. Het webinar is zeker een aanrader voor iedereen die supervisie geeft ten behoeve van de Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP (BAPD).

Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

Wanneer kun je spreken van een inclusieve GGZ en welke culturele competenties zijn van belang voor psychologen? Dit webinar gaat in op de betekenis van de Generieke Module Diversiteit voor psychologen werkzaam in de zorg.

Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking

Het van dit webinar is ‘Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking vanuit de praktijk’. Het webinar maakt onderdeel uit van een reeks aan Diagnostiekmiddagen, georganiseerd door de BAPD commissie NIP in 2020.

Emotie centraal in Emotion-Focused Therapy

Ben jij als psycholoog benieuwd hoe je Emotion-Focused Therapy (EFT) toepast in de praktijk? En op welke theorie deze therapie is gestoeld? In dit webinar staat dit onderwerp centraal.

Diagnostiek bij middelengebruik

Een NIP-webinar door Nicolle van Mil en Thelma Schilt. Wegens een succesvolle editie in 2020 organiseerde de BAPD NIP-commissie opnieuw een Diagnostiekmiddag voor m.n. BAPD-supervisoren met een webinar.

Slaap

Hoe onderscheid je als psycholoog gezonde slaap van verstoorde slaap? En wat zijn de diagnostiek- en behandelmogelijkheden bij slaapstoornissen? Wat kan je zelf doen en wanneer verwijs je door?

Persoonlijkheidsproblematiek en trauma

In dit webinar gaat Yvette Willemse in op de relatie tussen trauma en persoonlijkheid, diagnostiek en behandelmethodieken (EMDR en Schematherapie). Zij zal dit doen aan de hand van voorbeelden uit de klinische praktijk.

Ethiek

Informatie delen met derden: wie, wat en hoe?

Als psychologen krijg je bijna dagelijks de vraag om informatie te verstrekken. In dit webinar helpt Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek van het NIP, je eerst vast te stellen wie je cliënt is, welke informatie je kunt verstrekken en vooral ook hoe.

Behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Heb je als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Deze en andere veel gestelde vragen komen ter sprake op het webinar over behandeling en onderzoek van minderjarigen.

De betrokkenen van de psycholoog

Mag je informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts jou belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg

Voor velen zijn de wettelijke bepalingen die in de gezondheidszorg van toepassing zijn ingewikkeld en soms ondoorzichtig. Het NIP heeft daarom de Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg ontwikkeld. Deze wordt uitgelegd in dit webinar.

Arbeid & Organisatiepsychologie

Statushouders aan het werk (deel 1, 2 en 3)

Het drieluik ‘Statushouders aan het werk’ biedt een drietal online workshops waarin de deelnemers een aantal praktische vaardigheden kunnen oefenen om met dit onderwerp in hun eigen praktijk aan de slag te kunnen.

Forensische psychologie

Belemmerende factoren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

In dit webinar vertelt klinisch psycholoog Kim de Bruijn alles over haar onderzoek naar de ervaringen van patiënten, naasten en behandelaren met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, en de implicaties daarvan voor de klinische praktijk.

Diagnostiek van het geweten

Door Frans Schalkwijk. Inclusief ALV 15 maart 2022.

Is de integratie van perceptie bij psychopaten verstoord?

In dit webinar licht Lukas Gunschera zijn onderzoek “No Impaired Integration in Psychopathy: Evidence from an Illusory Conjunction Paradigm” toe. Deze heeft de Scriptieprijs 2022 van de sectie Forensische Psychologie gewonnen.

Verslavingspsychologie

Social media verslaving

Zie je wel eens cliënten met problematisch social media gebruik? Vraag je je af waar de grens ligt tussen overmatig en standaard gebruik van smartphones, internet en social media? Hoe herken je een social media verslaving, wat zijn de gevolgen en hoe kom je ervan af in een maatschappij waarin social media zo’n grote rol speelt? Op deze vragen geven dr. Regina van den Eijnden en dr. Ina Koning antwoord tijdens dit webinar.

Sociale & Economische Psychologie (SEP)

Het klimaat verandert, hoe zit dat met ons gedrag?

Hoe kun je mensen motiveren om juist wél aan de slag te gaan en hoe bereik je mensen die hier nog niet zo mee bezig zijn? Het NIP ging samen met psychologen op zoek naar het antwoord op deze vragen.

SEPxTalks (23 juni 2022)

Met dit event biedt de sectie SEP een podium aan een aantal bevlogen onderzoekers uit de sociale- en economische psychologie, die jou bijpraten over de laatste onderzoeksresultaten.

Revalidatie

Vermoeidheid in de revalidatie: transdiagnostisch of diagnose specifiek?

In dit symposium wordt op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis ingegaan op factoren die bijdragen aan vermoeidheidsklachten. De diagnostiek en behandeling van vermoeidheid bij verschillende diagnosegroepen wordt gepresenteerd

Mediation

Complexe Scheidingen (deel 1, 2 en 3)

Voor iedereen die in z’n werk met complexe ouderlijke scheidingen te maken heeft – van pedagoog tot advocaat en rechter, van mediator tot schuldhulpverlener, van verloskundige tot psycholoog – organiseerden NIP en NVO drie webinars. Hierin worden thema’s besproken die in complexe scheidingen van ouders aan de orde zijn: systeemgericht denken en complexiteit, juridische en ethische aspecten en het tijdig inschatten van de mogelijkheden en grenzen van diverse interventies.

Ouderenpsychologie

Verbinding maken met zorgteams

In dit webinar komt één van de belangrijkste factoren voor een succesvolle samenwerking met zorgteams aan de orde: verbinding maken. Er komen vragen aan de orde die voor eenieder die met teams werkt ongetwijfeld herkenbaar zijn, zoals: welke rol speelt communicatie bij het ombuigen van weerstand naar verbinding? Hoe kweek je draagvlak door het versterken van de intrinsieke motivatie van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan?

Ouderen en verslavende middelen; een risicovolle combinatie?

Dit webinar werd georganiseerd door de NIP-sectie Ouderenpsychologie en het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie. Er is weinig onderzoek gedaan naar (problematisch) middelengebruik bij ouderen. Het wordt minder goed herkend dan bij jongere volwassenen en daardoor onderbehandeld. Door middel van dit webinar wordt er praktische kennis en informatie delen over middelengebruik en verslaving bij ouderen en zo bijdragen aan goede multidisciplinaire herkenning, begeleiding en behandeling van (problematisch) middelengebruik bij ouderen in verschillende zorgsettings.

Probleemgedrag bij dementie, van lijden naar leiderschap (deel 1, 2 en 3)

Met dit drieluik dragen het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de PgD (Psychologische expertise voor de ouderenzorg) en NIP sectie Ouderenpsychologie bij aan de implementatie van de Richtlijn probleemgedrag bij mensen met dementie (Verenso & NIP, 2018), en aan het interdisciplinair samenwerken bij de aanpak van probleemgedrag.

Schematherapie in het verpleeghuis

In dit webinar staan de toepassingsmogelijkheden van schematherapie in het verpleeghuis centraal. Is schematherapie zinvol bij ouderen met/zonder cognitieve beperkingen? Hoe kan ik schematherapie inzetten bij het begeleiden van zorgteams?

Seksualiteit en intimiteit in het verpleeghuis

Bij opname in het verpleeghuis richt de zorg zich op de leefstijl en behoefte van de bewoner. In theorie is dit inclusief zijn of haar seksualiteit. Maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Tijdens de webinar staat Željka Kresojević stil bij onderzoek naar seksualiteit bij dementie, haar eigen onderzoek en praktijkervaringen.

De rol van de psycholoog bij doodsverlangens

De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor doodsverlangens bij ouderen. In dit webinar worden de rol en de therapeutische focus van de psycholoog bij doodsverlangens bij ouderen besproken middels vijf gespreksperspectieven en vier therapietaken.

Psychologen in Algemene Academische Ziekenhuizen (PAZ)

Veerkracht

Nadat de nieuwe covid-golf zich in het najaar van 2021 aandiende, samen met de griepgolf en de reguliere zorg, wilden sectie PAZ en de LVMP jullie bijpraten over veerkracht. Wat hebben we geleerd van de inzet van de vorige perioden waar we als zorgverleners op de proef gesteld werden en wat kunnen we leren van wat we weten over veerkracht bij onze patiënten?

Overig

Update Beroepenstructuur

Stand van zaken van het programma Beroepenstructuur (24 januari 2023).

Discriminatie en inclusie: wat kun jij er zelf mee? Adviezen vanuit de psychologie

Wil je weten hoe discriminatie ontstaat en wat je er zelf aan kan doen om dit te voorkomen? Toonaangevende psychologen praten je in één uur bij over de valkuilen en oplossingen bij het voorkomen van discriminatie en bevorderen van inclusie. Ze geven praktische tips die iedereen meteen in het dagelijks leven kan toepassen.

Het CFI en de therapeut-patiëntrelatie in een transculturele setting + ALV sectie Startende Psychologen

Webinar over het behandelen binnen een cultuursensitief kader en over hoe cultuurspecifieke (tegen)overdracht een invloed kan hebben op de behandeling, onderdeel van de jaarbijeenkomst van sectie Startende Psychologen.