NIP

Home Tijdschrift: De Psycholoog

Tijdschrift De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het NIP dat de wetenschappelijke en beroepsontwikkelingen binnen de psychologie onder de aandacht brengt. De Psycholoog is het oudste Nederlandstalige tijdschrift over psychologie (54 jaargangen) en is het leidende maandblad voor de beroepsgroep in Nederland. Leden ontvangen het tijdschrift maandelijks gratis in de brievenbus.

Abonnementen

Ook als niet-lid kun je je abonneren op het tijdschrift De Psycholoog. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen tot wederopzegging. Je abonneert tenminste voor 1 jaar. Bij ieder abonnement heb je gedurende de looptijd onbeperkt toegang tot tijdschriftdepsycholoog.nl.

Adverteren

De Psycholoog heeft een oplage van ongeveer 17.000 en bereikt nagenoeg de gehele beroepsgroep.

Verenigingsnieuws

Lees het verenigingsnieuws in het NIP-katern in De Psycholoog.