NIP

Home Nieuwskamer Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut 

Geschreven op:

Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut

Door een aanpassing van het Landelijk Kwaliteitsstatuut versie 3.0 (LKS) afgelopen mei is de omschrijving van de vrijgevestigde praktijk (sectie II) en de instelling (sectie III) gewijzigd. Voor de meeste ggz-aanbieders heeft deze wijziging geen gevolgen, maar voor bepaalde groepen zorgaanbieders wel.

Het Zorginstituut heeft op verzoek van alle ggz-partijen deelnemend aan het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut* op 11 mei 2023 bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut gewijzigd. In de bijlage C staat de omschrijving van de vrijgevestigde praktijk (sectie II) en zorginstelling (sectie III). Deze wijziging heeft gevolgen voor twee groepen zorgaanbieders in de ggz.

  1. Zorgaanbieders met 11 of meer zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn, een Wtza vergunning moeten hebben én die nu nog werken op basis van kwaliteitsstatuten sectie II; en
  2. Zorgaanbieders met 10 of minder zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn en die nu werken op basis van een kwaliteitsstatuut sectie III.

Als dit jouw instelling of praktijk betreft, dan:

  • Kan het zijn dat je door de wijziging van sectie II naar sectie III (of andersom) overgaat.
  • Kan het aanbod van en de overeenkomst met zorgverzekeraars als gevolg daarvan anders worden.
    Moet de administratie (tarieven en voorwaarden) aangepast worden.

Kom in actie vóór 1 september

Is de wijziging van toepassing op jouw praktijk/instelling? Neem dan vóór 1 september 2023 contact op met je zorgverzekeraar. Controleer goed of de wijziging wel of geen consequenties voor je heeft!

Op de website van het Kwaliteitsstatuut staat een uitgebreide toelichting met daarin uitgewerkt de gevolgen en te volgen stappen voor deze twee groepen zorgaanbieders.

Achtergrond van deze wijziging

Op 1 januari 2022 traden zowel de Wtza als het zorgprestatiemodel in werking. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut versie 3.0 (LKS), hield nog geen rekening met deze veranderingen. Een deel van de zorgaanbieders in de ggz krijgt hierdoor te maken met verschillende regels voor de kwaliteitseisen en dat is niet wenselijk. Met deze wijziging van het LKS sluit deze beter aan op de Wtza.

Totstandkoming

Opdrachtgever voor het harmoniseren van het Landelijk Kwaliteitsstatuut met de Wtza is het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut. Hierin zijn de patiëntenvereniging en de verschillende beroeps- en brancheverenigingen in de ggz vertegenwoordigd. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van een deel van deze veldpartijen (de LWKS) heeft vervolgens advies hierover uitgebracht. Bij dit advies is de impact van deze wijziging zorgvuldig bekeken, we zijn ons bewust van de gevolgen voor vrijgevestigden die instelling moeten worden en omgekeerd. Het Bestuurlijk Overleg heeft op basis van dit advies unaniem besloten deze wijziging in te dienen bij het Zorginstituut. We monitoren de impact van de wijziging via de helpdesk van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Omdat we over dit onderwerp zorgvuldig en correct willen communiceren, staat er een uitgebreide toelichting op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Mocht je in geval van vragen toch niet bij de helpdesk terecht kunnen, of heb je andere signalen, neem dan contact op met Anne Kole, beleidsadviseur NIP (anne.kole@psynip.nl).

*Het NIP maakt onderdeel uit van het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut

 

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.