NIP

Home Secties Kamer BIG-opleidelingen

Kamer BIG-opleidelingen

Dé jonge en slagvaardige groep opleidelingen die weet wat er speelt!

Goed dat je ons hebt opgezocht! Graag vertellen wij hier meer over wat de kamer BIG-opleidelingen doet, waar wij voor staan en wat wij voor jou kunnen betekenen. Alle kamerleden zijn in opleiding tot gz-psycholoog, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Dit betekent dat wij precies weten waar je als opleideling tegenaan loopt en wat er speelt in de praktijk: de opleiding kan nogal overweldigend zijn, soms weet je niet goed wat je rechten, plichten, belangen en behoeftes zijn, of hoe je je kunt positioneren binnen je team.

Niet alleen proberen wij voor de opleideling op te komen, maar wij willen ook een inhoudelijke waardevolle bijdrage leveren aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland. Concreet houdt dit in dat wij nadenken over een transparant en toetsbaar model voor opleiden in de diverse opleidingen, zoals meer gelijkheid in het uitvoeren van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bij alle opleidingsinstellingen evenals het curriculum.

Missie

  • Bevorderen van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialismen.
  • De versterking van de positie van de opleidelingen.
  • De behartiging van de belangen van de opleidelingen.

Concreet betekent dit:

  • Opleidelingen worden aangenomen volgens een transparant en toetsbaar model.
  • Opleidelingen worden bij de vormgeving van de opleidingen betrokken, zodat zij kunnen meedenken over het curriculum, zowel voor- als achteraf.
  • Het verbeteren van het onderwijs, de didactische vaardigheden en het aansluiten bij deze tijdsgeest.

Visie

De visie van de kamer BIG-opleidelingen is: ‘door de versterking van de positie van de opleideling en de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en haar specialisaties, wordt een inhoudelijk waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

Speerpunten 2023

  • Visie ontwikkelen over opleiden, zoals meer gelijkheid van het uitvoeren van de OER en een gelijk curriculum over alle opleidingsinstellingen en gelijke praktijkeisen.
  • Factor van betekenis zijn in de aansluiting Master GZ-opleiding (AMG) en Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).
  • Onze achterban bereiken en daarbij onze naamsbekendheid en continuïteit waarborgen.

Wist je dat de Kamer BIG-opleidingen verschillende filmpjes heeft ontwikkeld rondom gz-opleidingsplaatsen?

Handige tool voor de BIG-opleideling

We krijgen vaak de vraag hoe je overzicht kunt houden in de opleiding. Het BIG-register staat voor hoge kwaliteit en er zijn veel eisen aan verbonden. Dit vertaalt zich naar de opleidingen. Om over de jaren heen overzicht te houden en je mijlpalen en successen in je leerproces te vieren hebben we een basisbestand gemaakt voor de GZ-, KP- en KNP- opleiding, waarin je makkelijk kunt bijhouden hoever je bent in de opleiding qua uren en supervisies. Beloon jezelf wanneer je een aantal supervisie-uren hebt kunnen afstrepen. En natuurlijk kun je het document naar je eigen voorkeuren aanpassen. Denk aan toevoegen van tabbladen per opleidingsjaar of het toevoegen van opdrachten.

Contact

Heb jij vragen, wil jij de Kamer BIG-opleidelingen versterken of ben je deel van onze achterban en wil je in contact komen met ons of regelmatige updates ontvangen? Mail via: kameropleidelingen@psynip.nl