NIP

Home Thema’s Vluchtelingenkinderen

Vluchtelingenkinderen

Bij de activiteiten die het NIP op het gebied van Jeugd vormen de VN-rechten van het Kind het uitgangspunt; het belang van het kind staat altijd voorop. Dat geldt zeker voor kinderen die als vluchteling in Nederland verblijven.

Neem bij vragen over dit thema contact op met britt.vanbeek@psynip.nl.

Rapportages over het belang van het kind in vluchtelingenprocedures

Het Onderzoeks- en expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht doet op verzoek van vreemdelingenadvocaten diagnostisch onderzoek bij gevluchte kinderen die alleen of met hun ouders asiel aan hebben gevraagd in Nederland. De advocaat gebruikt het rapport van een gedragswetenschapper om aandacht te vragen voor de belangen kinderen, zodat deze bij het besluit worden meegewogen worden. Het NIP en de NVO werken hieraan mee door leden (kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen) te werven die deze onderzoeken kunnen uitvoeren. Elk jaar wordt een aantal van hen door het expertisecentrum getraind in de zogenaamde BIC-methodiek (Best Interest of the Child). Daarna gaan zij deel uitmaken van de pool van rond de honderd onderzoekers.

Deze training gedragswetenschappers vindt een keer per jaar plaats.

Erik Scherder over de gevolgen van stress op het jonge brein

Kinderen over het kinderpardon – Defence for children

Onderwijs/lesmateriaal

Organisaties en achtergrondinformatie