NIP

Tools en presentaties

Toolbox

Deze toolboxen bieden gedegen wetenschappelijke en in de praktijk bruikbare informatie voor psychologen.

Brochures voor A&G psychologen

Breng je specifieke deskundigheden als Psycholoog Arbeid en Gezondheid onder de aandacht bij werkgevers, werknemers, zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en andere belangstellenden.

Samenwerken met bedrijfsarts

Op de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020 pleitte Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP Maud van Aalderen voor meer samenwerking met de bedrijfsarts.