NIP

Home Thema’s Verplichte zorg (Wzd en Wvggz)

Verplichte zorg (Wzd en Wvggz)

Als psycholoog speel je een essentiële rol in de psychische zorg voor cliënten. Het NIP behartigt de belangen van jou als psycholoog en is actief betrokken bij diverse beleidsontwikkelingen rond dit onderwerp. Om je goed te informeren over deze ontwikkelingen, heeft het NIP dit themadossier opgesteld. Je leest hier meer over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). Zo lees je de laatste stand van zaken en wat jouw rol is als psycholoog.

Gedwongen zorg: overzicht van wetten

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) is op 1 januari 2020 vervangen door:

De inwerkingtreding van bovenstaande twee wetten heeft ook de nodige wijzigingen met zich meegebracht voor de in januari 2019 in werking getreden Wet forensische zorg (Wfz). De grootste wijziging is de toevoeging van artikel 2.3. Dit artikel zorgt voor de schakel tussen het strafrecht en de forensische zorg, met een mogelijkheid voor een strafrechter om een civiele machtiging voor gedwongen zorg af te geven.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt de rechten bij onvrijwillige zorg of gedwongen opname van personen met een psychogeriatrische stoornis en mensen met een verstandelijke beperking.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wvggz waarborgt de rechten van mensen pet psychische stoornissen die met hun gedrag ernstig nadeel veroorzaken voor henzelf of anderen en die verplichte zorg in de ggz ontvangen.

Jouw rol als psycholoog

Als psycholoog heb je een waardevolle rol bij (het voorkomen van) de toepassing van gedwongen zorg. Jouw expertise ligt onder andere in het observeren en analyseren van gedrag. De signalen die voorafgaan aan gedrag dat (dreigende) schade veroorzaakt bij de cliënt of zijn omgeving, zijn soms subtiel. Als psycholoog kun je deze signalen verhelderen en bespreekbaar maken. Vervolgens kun je handelingsalternatieven aanreiken aan de cliënt zelf of zijn/haar omgeving. Het uiteindelijke doel is om escalatie naar gedwongen zorg te voorkomen.

Kamerbrief over verdere stappen inzake het verbeteren van de Wvggz en Wzd

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stappen tot het verbeteren van de Wvggz en de Wzd. Het NIP is samen met andere veldpartijen bezig om de uitvoering van de huidige Wzd te verbeteren. We zijn op het moment uitvoeringsafspraken aan het verkennen. Zodra hier meer over bekend is zal er een update geplaatst worden op deze pagina.

Actueel

Kennisdeling: denk mee!

Wij merken regelmatig dat er vraag is naar het uitwisselen van ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de uitrol van de Wzd binnen de organisatie, waarbij we zowel positieve ervaringen als knelpunten bespreken. Ook casuïstiek of andere relevante onderwerpen zijn welkom. Denk jij mee over hoe we dit kunnen vormgeven? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar info@psynip.nl. We kijken uit naar jouw input!

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.