NIP

Home Secties, kamers en organen Sectie Jeugd Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Scholen kunnen geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen zoals ongelukken, overlijden, suïcide, moord, brandstichting of steekincidenten. Deze gebeurtenissen hebben veel impact op de betrokkenen.

De sectie Jeugd heeft het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht. De leden van dit netwerk bieden ondersteuning aan scholen, wanneer zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

Contact

Wat doet het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)?

De leden van het NIP-CINS maken bij de ondersteuning gebruik van recente en internationaal gedeelde inzichten. De Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement van ARQ (pdf) wordt onderschreven en de werkwijze sluit aan bij deze richtlijnen. Er wordt uitgegaan van het principe ‘help de helper’.

Er wordt ondersteuning geboden aan directie, schoolteams, leerlingen en ouders. Uit onderzoek weten we dat goede opvang door vertrouwde mensen het natuurlijk herstelproces bevordert en het ontwikkelen van langdurige klachten voorkomt. De leden die deel uitmaken van dit netwerk hebben kennis van de manier waarop kinderen van verschillende leeftijden schokkende gebeurtenissen verwerken.

Daarnaast hebben ze kennis van het schoolsysteem, ervaring met het begeleiden van leerlingen, docenten en ouders, en het werken met groepen. Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen en organisaties, zoals Slachtofferhulp, GGD en politie.

De schoolpsychologen van het NIP-CINS respecteren de privacy van scholen. Zij zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht, conform hun Beroepscode.

Internationale inbedding

De schoolpsychologen van het NIP-CINS zijn op Europees niveau getraind om scholen te begeleiden in een crisissituatie. Het NIP-CINS is aangesloten bij International School Psychology Association (ISPA). In Nederland is het buitenlandse initiatief opgepakt door de sectie Jeugd van het NIP. Het NIP faciliteert het werk van de leden van het NIP-CINS. We streven naar een netwerk dat het hele land dekt.

Opleiding

Het CINS heeft behoefte aan nieuwe getrainde (school)psychologen en orthopedagogen. (School)psychologen en orthopedagogen, werkzaam in of gerelateerd aan het onderwijs kunnen een opleiding volgen door aan de Nederlandse cursus Crisisinterventie op school deel te nemen.

Samenwerking Calamiteitenteam School & Veiligheid

Het NIP-CINS werkt samen met het Calamiteitenteam van Stichting School & Veiligheid. Buiten kantooruren kunnen onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs contact opnemen met het calamiteitenteam.

School & Veiligheid werkt in opdracht van het ministerie van OCW en is het expertisecentrum op het gebied van sociale veiligheid in het onderwijs. Het ondersteuningsaanbod van het calamiteitenteam is gericht op herstel van de onderwijssituatie. Het doel is dat de rust weer terugkeert zodat het lesgeven kan worden hervat.

De dienstverlening van het calamiteitenteam onderscheidt zich van het crisisteam van NIP CINS. Vanuit de expertise op sociale veiligheid is het calamiteitenteam meer gericht op schoolbeleid en is het niet psychosociaal van aard. De adviseurs van het calamiteitenteam van School & Veiligheid denken graag met u mee bij het omgaan met een calamiteit op school die de sociale veiligheid onder druk zet.

Handreikingen en modellen

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.