NIP

Home Secties Sectie Jeugd Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)

Scholen kunnen geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen zoals ongelukken, overlijden, suïcide, moord, brandstichting of steekincidenten. Deze gebeurtenissen hebben veel impact op de betrokkenen.

De sectie Jeugd heeft het NIP-Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) opgericht. De leden van dit netwerk bieden ondersteuning aan scholen, wanneer zich ingrijpende gebeurtenissen voordoen.

Contact

  • Bel tijdens kantooruren het NIP-bureau via 030 – 820 15 00
  • Bel buiten kantooruren met:

Ten westen van Utrecht:             Wil: 06 – 51 10 26 86
Ten oosten van Utrecht:              Hannie: 06 – 44 61 26 59

Graag een bericht via Whatsapp versturen als er niet wordt opgenomen.

I.v.m. privacy vermelden we geen achternamen van CINS-leden

Wat doet het Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS)?

De leden van het NIP-CINS maken bij de ondersteuning gebruik van recente en internationaal gedeelde inzichten. De Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement van ARQ (pdf) wordt onderschreven en de werkwijze sluit aan bij deze richtlijnen. Er wordt uitgegaan van het principe ‘help de helper’.

Er wordt ondersteuning geboden aan directie, schoolteams, leerlingen en ouders. Uit onderzoek weten we dat goede opvang door vertrouwde mensen het natuurlijk herstelproces bevordert en het ontwikkelen van langdurige klachten voorkomt. De leden die deel uitmaken van dit netwerk hebben kennis van de manier waarop kinderen van verschillende leeftijden schokkende gebeurtenissen verwerken.

Daarnaast hebben ze kennis van het schoolsysteem, ervaring met het begeleiden van leerlingen, docenten en ouders, en het werken met groepen. Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met andere instellingen en organisaties, zoals Slachtofferhulp, GGD en politie.

De schoolpsychologen van het NIP-CINS respecteren de privacy van scholen. Zij zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht, conform hun Beroepscode.

Internationale inbedding

De schoolpsychologen van het NIP-CINS zijn op Europees niveau getraind om scholen te begeleiden in een crisissituatie. Het NIP-CINS is aangesloten bij International School Psychology Association (ISPA). In Nederland is het buitenlandse initiatief opgepakt door de sectie Jeugd van het NIP. Het NIP faciliteert het werk van de leden van het NIP-CINS. We streven naar een netwerk dat het hele land dekt.

Opleiding

Het CINS heeft behoefte aan nieuwe getrainde (school)psychologen en orthopedagogen. (School)psychologen en orthopedagogen, werkzaam in of gerelateerd aan het onderwijs kunnen een opleiding volgen door aan de Nederlandse cursus Crisisinterventie op school deel te nemen.

Handreikingen en modellen