NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Tuchtrecht Uitspraken van College van Toezicht

Uitspraken tuchtrecht

De geanonimiseerde uitspraken van het College van Toezicht en van het College van Beroep laten zien hoe de Beroepscode in een concreet geval wordt toegepast. De uitspraken zijn een belangrijke bron van kennis en inzicht voor psychologen die lid zijn van het NIP en voor derden zoals cliënten. Hier vind je een overzicht van de uitspraken vanaf 2017 van het College van Toezicht en het College van Beroep. De uitspraken zijn gesorteerd op jaartal.

Tegen de beslissingen van het College van Toezicht kan tot twee maanden na verzending van de beslissing in hoger beroep worden gegaan. Dit wordt behandeld door het College van Beroep. Uitspraken van het College van Beroep vind je direct onder de bijbehorende uitspraak van het College van Toezicht. De uitspraken waarbij de colleges hebben bepaald dat deze met vermelding van de naam van de aangeklaagde psycholoog aan de leden van de vereniging worden meegedeeld, staan onder Beroepsethiek op het Ledennet en zijn alleen toegankelijk voor leden van het NIP.