NIP

Tuchtrecht

NIP-leden en bij het NIP geregistreerde psychologen handelen volgens de Beroepscode voor psychologen. Het NIP vindt het belangrijk op de naleving daarvan toe te zien. Het toezicht is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij deze colleges kan worden geklaagd over leden van het NIP en NIP geregistreerden. In het tuchtrecht staat kwaliteitsbewaking van het beroepsmatig handelen voorop.

Ben je van mening dat je psycholoog in strijd met de beroepscode heeft gehandeld en komen jullie er samen niet uit? Dan kun je een tuchtklacht indienen bij het College van Toezicht.

Reglement voor het Toezicht

Het Reglement-voor-het-Toezicht (pdf) bevat regels over de procedure van klachtbehandeling. Ook zijn in het reglement de samenstelling van de colleges, de wijze van benoeming van de leden, de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen geregeld.