NIP

Home Nieuwskamer Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – december 2023

Geschreven op:

Update arbeidsvoorwaarden en cao’s – december 2023

Mede namens het NIP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen af in de zorg. FBZ behartigt zo ook jouw belangen als NIP-lid. Elke maand publiceren we in de zorgspecial een update van de cao onderhandelingen die lopen en andere arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen. In het laatste nieuws over de arbeidsvoorwaarden o.a.:

Onderhandelaarsakkoord Cao Jeugdzorg

Eind november hebben de vakbonden en de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao Jeugdzorg die in januari 2024 van start moet gaan.  Onderdeel van het akkoord is een loonstijging van 9,25% in 2024 voor alle 33.000 medewerkers die onder de cao vallen. In 2025 stijgen de lonen nog eens met 3% en zal inflatiecompensatie worden toegepast. Daarnaast zijn er verregaande en baanbrekende afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en Jeugdzorg Nederland liepen de afgelopen maanden niet altijd even makkelijk. Maar na een aangekondigde actiedag bleek de brancheorganisatie toch bereid om met de vakbonden te kijken naar de nodige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

NIP-leden, waarvan bekend is dat zij onder deze cao vallen, hebben een mail ontvangen waarmee zij konden aangeven of zij akkoord gaan met de afspraken. Inmiddels is bekend dat een ruime meerderheid van de leden van de cao-partijen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Daarmee is de nieuwe Cao Jeugdzorg een feit en kunnen de afspraken worden uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst.

Vakbonden doen voorstel Cao UMC

Vakbonden FNV, FBZ, CNV en LAD hebben op 7 december 2023 een gezamenlijk voorstel gepresenteerd als alternatief voor het bod van de NFU op 17 november. Het voorstel van de NFU was in de ogen van de vakbonden absoluut onvoldoende; de kloof tussen de standpunten van de werknemers en de werkgevers was te groot. De vakbonden zijn daarom zelf met een voorstel gekomen. Uitgangspunt: het komen tot een evenwichtig onderhandelingsresultaat voor alle umc-werknemers. Op 11 januari wordt verder onderhandeld.

Lees hier meer over het voorstel: Vakbonden doen eigen voorstel voor nieuwe Cao UMC — FBZ — Vakbond voor zorgprofessionals

Ledenraadpleging nieuwe pensioenregeling PFZW

Op 4 december heeft de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat en het transitieplan over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling van PFZW plaatsgevonden. NIP-leden die pensioen opbouwen bij PFZW én vallen onder een cao waar FBZ de werknemersbelangen namens het NIP behartigt, hebben een gepersonaliseerde stemlink gekregen waarmee zij al dan niet akkoord kunnen geven op het akkoord en het transitieplan. De belangrijkste afspraken zijn o.a.:

  • Heldere ambities over de hoogte van de pensioenuitkering (80% bij 42 dienstjaren)
  • Behoud van koopkracht en bestaanszekerheid door keuze voor de solidaire pensioenregeling
  • Verruiming van het nabestaandenpensioen
  • Behoud van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • Compensatie voor leeftijdsgroepen voor wie de afschaffing van de huidige regeling nadelig is
  • Omzetten van alle bestaande pensioenen en pensioenopbouw naar de nieuwe regeling (invaren)

Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering algemene ziekenhuizen

Voor alle werknemers in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen wordt een aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De verzekering, een zogenaamde WGA-hiaatverzekering, is een aanvulling op de WIA-uitkering voor werknemers die na twee jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden verklaard. Deze WGA-hiaatverzekering is één van de afspraken uit de Cao Ziekenhuizen die is gemaakt naar aanleiding van de coronapandemie. Covid zorgde ervoor dat een aantal werknemers langdurig thuis kwam te zitten, met als gevolg dat zij er qua inkomen op achteruitgingen.

Wie na twee jaar ziekte voor 35 tot 100 procent arbeidsongeschikt wordt verklaard, heeft mogelijk recht op een WIA-uitkering van het UWV (en mogelijk een aanvulling vanuit het pensioenfonds). Ondanks die uitkering kan je inkomen flink dalen. De WGA-hiaatverzekering vult het loon aan tot ten minste 70 procent van je loon van vóór de eerste ziektedag. Als je nog gedeeltelijk werkt, kan het zelfs oplopen tot boven de 90 procent.

Als werknemer betaal je een gedeelte van de premie voor het geval je ziek wordt in de toekomst; werkgevers dragen premie af voor de zogeheten ‘inloop’ (voor werknemers die nu langer dan twee jaar ziek zijn).

Oproep: heb je input voor de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten?

De Cao Nederlandse Universiteiten loopt tot en met 30 juni 2024. FBZ en de andere cao-partijen gaan begin 2024 in overleg met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland over een nieuwe cao.

Voor de inhoudelijke voorbereiding van deze gesprekken horen we graag wat jij nodig hebt om je huidige arbeidsvoorwaarden goed aan te laten sluiten op je werkzaamheden. Wat is in jouw ogen belangrijk voor de nieuwe cao? Je kunt suggesties uiterlijk 18 december 2023 mailen naar Anne Wisman: anne.wisman@psynip.nl. Wij leveren vervolgens bij FBZ een samenvatting van de ontvangen punten aan, zodat de onderhandelaar die kan meenemen in de gesprekken. Wil je graag wat meer betrokken worden bij het proces? Meld je dan aan als lid van de klankbordgroep via het bovenstaande emailadres.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.