NIP

Sectie Sociale & Economische Psychologie (SEP)

De sectie Sociale & Economische Psychologie richt zich psychologen die werken aan positieve gedragsbeïnvloeding en -verandering in wetenschap, profit en/of non-profit organisaties. Denk daarbij aan aandachtsgebieden als sociale psychologie, economische psychologie, consumentenpsychologie, gedragsbeïnvloeding, mediapsychologie, behavioural data science, behavioural economics, culturele psychologie, toegepaste cognitieve psychologie en artificial intelligence.

Maak kennis met de bestuursleden

NIP Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering

De klimaatverandering vraagt om een massale en radicale gedragsverandering van mensen. Om te zorgen dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke en praktijkkennis over klimaat gerelateerde gedragsverandering, heeft het NIP de ‘Expertgroep Klimaat- en Gedragsverandering’ opgericht.

Ethische handvatten voor grootschalige gedragsbeïnvloeding NIP

Vijf vereenvoudigde ethische principes (pdf) voor iedereen die zich bezig houdt met gedragsbeïnvloeding en -verandering. Van beleidsmakers tot marketeers, van reclamemakers tot procesontwerpers.

> Read the Ethical Principles in English (pdf)
> Beslisboom voor ethische gedragsbeïnvloeding (pdf)

Ethiek bij grootschalige gedragsbeïnvloeding
Hoe beïnvloed je grootschalig op een ethisch verantwoorde manier? Hoe voorkom je onethische (neven)effecten? Daartoe ontwikkelden wij 5 eenvoudige handvatten.