NIP

Samenwerkingen

Op deze pagina vind je de samenwerkingen van SPS-NIP breed, de Nationaal Congres Commissie en de Carrière Commissie, en kun je meer over hen lezen.

Wil je ook op deze pagina? Neem dan contact op met onze financieel coördinator via financieelcoordinator@spsnip.nl.

RINO groep Utrecht

RINO groep logo SPS-NIP

Hoe zorg je als professional dat je geïnspireerd en up-to-date blijft? Dat je op jouw eigen deskundigheid kunt blijven vertrouwen? In de ggz en aanverwante sectoren is dat lastig. De ontwikkeling gaat snel.

De RINO Groep in Utrecht ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met topdocenten bieden zij innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat.

Zo leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving. Dat doen wij al meer dan 30 jaar voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, generalistische basis-ggz, buurten, wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor onze opleidingsactiviteiten is het perspectief van de cliënt richtinggevend.

Ben jij (bijna) klaar met je master in de psychologie en opzoek naar een vervolgopleiding? Check dan eens de website van de RINO groep en wie weet zit er wat voor jou bij!

Samenwerkingen van het Nationaal Psychologie Congres 2023

Tilburg University

Tilburg University logo SPS-NIP

De Psychologie Masters van Tilburg University hebben je veel te bieden. In onze masters ontwikkel je een dieper begrip van menselijke cognitie en gedrag. Verdiep je in het gedrag van mensen binnen verschillende sociale contexten en in relatie tot het brein, om inzicht te krijgen in complexe processen zoals besluitvorming of ontwikkelingsproblematiek.

Binnen het vakgebied Sociale Psychologie bestudeer je hoe mensen zich in hun sociale omgeving gedragen en wat dit gedrag beïnvloedt. De masters zijn sterk verweven met de praktijk.

  • Sinds 1972 is Tilburg University specialist in de unieke master Economic Psychology. Specialiseer je in het maken van keuzes gerelateerd aan marketing, financieel gedrag en communicatie. Je leert hoe organisaties economische en psychologische theorieën gebruiken om consumentengedrag te begrijpen en beïnvloeden.
  • De master Work and Organizational Psychology leert je hoe je oplossingen voor menselijke problemen in werk- en bedrijfsomgevingen kunt toepassen.

Onze Research Masters zijn toonaangevend in hun vakgebied:

Geïnteresseerd? Bekijk onze website of bezoek onze Master Open Dag op 18 maart 2023.

Open Universiteit

Open Universiteit logo SPS-NIP

De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs. Aan de verschillende faculteiten wordt onderzoek verricht op diverse wetenschapsgebied. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s of cursussen volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De faculteit Psychologie biedt een wetenschappelijke bachelor-, premaster- en masteropleiding psychologie aan. De masteropleiding heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie en Levenslooppsychologie. Soms volgen studenten een premasterprogramma voordat ze met de masteropleiding mogen starten, afhankelijk van de genoten vooropleiding. De faculteit stemt het opleidingsaanbod voortdurend af op de steeds veranderende maatschappij en de maatschappelijke zorgvraag. Dit uit zich in een flexibel opleidingsaanbod waarin studenten optimaal kunnen leren, ontwikkelen, samenwerken en slagen.

Ons psychologieonderwijs is flexibel en veelal online, maar kent ook diverse face-to-face- bijeenkomsten. Contactmomenten zijn immers noodzakelijk om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te kunnen functioneren in het beroepenveld. De Open Universiteit is daarom zeer geschikt voor studenten die werk en studie willen combineren of voor mensen die zich willen bijscholen. Denk daarbij aan het behalen van de Basisaantekening psychodiagnostiek of het wegwerken van deficiënties voor de GZ opleiding. Je kunt bij de Open Universiteit een aantal vakken volgen die de beroepsvereniging NIP voorschrijft. Deze vakken zijn allemaal door het NIP geaccrediteerd.

Informatie: ou.nl/psychologie
Vragen: studieadvies.psychologie@ou.nl

Uitgeverij SWP

Uitegeverij SWP NCC SPS-NIP

Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van vakboeken en vakbladen voor de psychologiestudent. Als toekomstig GGZ-professional ben jij natuurlijk geïnteresseerd in alles wat er op jouw vakgebied te lezen valt.

Kijk voor een overzicht van ons aanbod op www.swpbook.com/boeken/9/psychologie

Je kennis paraat houden doe je ook met ggzdigitaal.nl en sociaaldigitaal.nl, de digitale kennisbanken voor de GGZ en het sociaal domein. Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vakbladen, diverse boeken en allerha

nde beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

SWP werkt nauw samen met haar zusterorganisaties:

Logavak Opleidingsgroep, na- en bijscholing (www.logavak.nl)

Logacom BV, congressen, webinars en symposia (www.logacom.nl)

Rijksuniversiteit Groningen

RUG logo SPS-NIP

Are you considering specializing in:

  • Work & Organizational Psychology
  • Environmental Psychology
  • Clinical Forensic Psychology and Victimology
  • Applied Cognitive Neuroscience
  • Theory and History of Psychology

We offer high ranking internationally oriented programmes, with a strong emphasis on the integration of research results within education. An internship is part of all our masters programmes.

Check out the master’s programmes in Groningen on www.rug.nl/masters/psychology!