NIP

Home Studenten Over SPS-NIP Samenwerkingen

Samenwerkingen

Op deze pagina vind je de samenwerkingen van SPS-NIP breed, de Nationaal Congres Commissie en de Carrière Commissie, en kun je meer over hen lezen.

Wil je ook op deze pagina? Neem dan contact op met onze financieel coördinator via financieelcoordinator@spsnip.nl.

Samenwerkingen SPS-NIP 2024

 

RINO groep Utrecht

Input RINO Groep voor de website SPS-NIP / samenwerkingen

 

De RINO Groep in Utrecht biedt op maat gemaakte opleidingen, cursussen en congressen voor professionals in de psychologie. Met topdocenten en klantgerichte service streven we naar hoogwaardige kennisoverdracht en praktijkgerichte toepassing. Al meer dan 30 jaar ondersteunen we diverse sectoren, waaronder de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en forensische zorg.

Onze Bij- en nascholing afdeling biedt een breed scala aan actuele en innovatieve opleidingen en cursussen, waarmee je jouw vakkennis kunt verdiepen, verbreden of onderhouden. Het team BIG-opleidingen organiseert de vijf opleidingen tot wettelijk geregistreerde BIG-beroepen: gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Naast het door de RINO Groep georganiseerde cursorisch deel volgen BIG-deelnemers ook praktijkonderwijs binnen een erkende praktijkinstelling, waarvoor het team nauwe samenwerkingsbanden onderhoudt met de praktijkopleiders.

Ben je ambitieus en wil je klinisch-wetenschappelijk onderzoeker worden? Dan is de Topklas iets voor jou! Dit initiatief biedt talentvolle studenten de kans om in zes jaar opgeleid te worden tot gezondheidszorgpsycholoog en psychologisch specialist, en tegelijkertijd een academisch proefschrift te voltooien. De Topklas is een initiatief van de Stichting Topklas Psychologisch Specialisten in de Gezondheidszorg en wordt vormgegeven in samenwerking met vLOGO.

Samenwerkingen van het Nationaal Psychologie Congres 2024

De hoofdsponsoren:

vLOGO

Zoek jij je na je master psychologie of orthopedagogiek verdere verdieping en verbreding op
het gebied van diagnostiek en behandeling? En wil je je graag ontwikkelen tot professionele
therapeut? Dan is de GZ-opleiding een mooie volgende stap.

De GZ-opleiding is gericht op het verwerven van competenties die je helpen bij de
uitoefening van het beroep gz-psycholoog. De opleiding heeft een generalistisch karakter met
een sterke nadruk op Evidence Based Mental Health (EBMH), waarbij er ook aandacht is
voor het hanteren van de therapeutische relatie.

Meer informatie, ook over de andere BIG-opleidingen, vind je op www.vlogo.nl of de website
van het opleidingsinstituut in jouw regio.

 

 

VU

English below

 

Menselijk gedrag is enorm interessant, vind je dat ook?

In de bachelor Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt veel aandacht besteed aan de manieren waarop wij verschillen in ons denken, gedrag en gezondheid en hoe wij dit kunnen beïnvloeden.

De master Psychologie aan VU Amsterdam biedt vijf trajecten aan. Zo richten de trajecten in Klinische-, Neuro- en Ontwikkelingspsychologie zich op het uitvoeren van onderzoek en onderwijs in de klinische psychologie in de brede zin van het woord. Je onderzoekt en leert alles op het gebied  van genetische aanleg, behandeling en zorg. Het onderwijs is gericht op het ontstaan en de diagnostiek van psychische problemen en het behandelen en voorkomen daarvan.

Bij Forensische Neuropsychologie maak je de koppeling met delinquent gedrag. Je werkt samen met instellingen die de zorg leveren aan mensen met psychische of ontwikkelingsproblemen.

In de Engelstalige master Organisatiepsychologie richt je je op de effectiviteit en het welzijn van medewerkers binnen organisaties en werksituaties. Je kijkt naar leiderschap, de effecten van persoonlijkheid op de werkvloer, machtsdynamiek in teams, selectie, assessment en (strategische) HR en je onderzoekt hoe je organisaties kunt verbeteren.

VU Amsterdam biedt ook vier tweejarige Research Masters aan, waar je je richt op wetenschappelijk onderzoek. Deze programma’s bieden je de best mogelijke voorbereiding op het doen van een promotieonderzoek.

Meer informatie over de master Psychologie:

Psychologie: Forensische Neuropsychologie
Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie
Psychologie: Klinische Neuropsychologie
Psychologie: Klinische Psychologie
Psychology: Work and Organizational Psychology

Research masters:

Clinical and Developmental Psychopathology (Research)
Cognitive Neuropsychology (Research)
Genes in Behaviour and Health (Research)
Social Psychology (Research)

 

English

Human behaviour in all its forms is endlessly fascinating, don’t you agree?

The Bachelor of Psychology at VU Amsterdam focuses on the intersection between health, behavioural patterns, and ways of thinking. How do these differ from one person to the next, and how we can influence them?

The Master’s programme Psychology at VU Amsterdam offers five different tracks, of which one is taught in English. They offer you plenty of opportunities to study what you are interested in—from how you carry out your research and study of clinical psychology in the broadest sense, to genetic predisposition, treatment or healthcare. There are also four two-year Research Masters taught in English, with emphasis on scientific research. They provide you with the best possible preparation for a PhD research position.

More information on the Master Psychology:

Psychologie: Forensische Neuropsychologie
Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie
Psychologie: Klinische Neuropsychologie
Psychologie: Klinische Psychologie
Psychology: Work and Organizational Psychology

Research Masters:
Clinical and Developmental Psychopathology (Research)
Cognitive Neuropsychology (Research)
Genes in Behaviour and Health (Research)
Social Psychology (Research)

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tilburg University

(english below)

Tilburg University – Psychologie masters

Bij Tilburg University word je opgeleid tot een kundige, zelfbewuste en betrokken academicus. Naast theoretische kennis en kunde, ontwikkel je vaardigheden die je helpen de samenleving te begrijpen en er een proactieve rol in te spelen. Je ontwikkelt tijdens een Psychologie master diepe kennis van menselijke cognitie en gedrag in verschillende contexten. Je hebt keuze uit tien verschillende Psychologie masters bij Tilburg University, allemaal met een unieke specialisatie.

 

10 Masters in Psychologie

 • Klinische Psychologie 1 Jaar – Nederlandstalig
 • Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie 1 Jaar – Nederlandstalig
 • Klinische Forensische Psychologie 1 Jaar – Nederlandstalig
 • Medische Psychologie 2 Jaar – Nederlandstalig
 • Clinical Neuropsychology 1 Jaar – Engelstalig
 • Positive Psychology and Well-Being 1 Jaar – Engelstalig
 • Economic Psychology 1 Jaar – Engelstalig
 • Work and Organizational Psychology 1 Jaar – Engelstalig
 • Research Master in Social and Behavioral Sciences 2 Jaar – Engelstalig
 • Research Master in Psychology:

Individual Differences and Assessment 2 Jaar – Engelstalig

 

Geïnteresseerd? Bekijk onze website of bezoek onze Master Open Dag op 23 maart 2024.

 

www.tilburguniversity.edu/masters/psychologie

 

 

Tilburg University – Psychologie Master programs

At Tilburg University, you are trained to become a knowledgeable, self-aware, and engaged academic. In addition to theoretical knowledge and skills, you develop abilities that help you understand society and play a proactive role in it. During a Psychology master’s program, you gain deep knowledge of human cognition and behavior in various contexts. You have a choice of ten different Psychology master’s programs at Tilburg University, each with a unique specialization.

 

10 Master programs in Psychology

 • Clincal Psychology 1 year – Dutch
 • Clinical Child and Adolescent Psychology 1 year – Dutch
 • Clinical Forensic Psychology 1 year – Dutch
 • Medical Psychology 2 year – Dutch
 • Clinical Neuropsychology 1 year – English
 • Positive Psychology and Well-Being 1 year – English
 • Economic Psychology 1 year – English
 • Work and Organizational Psychology 1 year – English
 • Research Master in Social and Behavioral Sciences 2 year – English
 • Research Master in Psychology:

Individual Differences and Assessment 2 year – English

 

Interested? Visit our website of join our Master’s Open Day at March 23 2024.

 

www.tilburguniversity.edu/masters/psychology

Universiteit Amsterdam

Tijdens de bachelor Psychologie leer je hoe je wetenschappelijke kennis gebruikt om te begrijpen wat anderen denken, voelen, willen en doen. Het is een brede opleiding waar je veel verschillende kanten mee op kunt, want heel veel vervolgopleidingen sluiten goed aan. Denk aan de (Nederlandstalige) master Gezondheidszorgpsychologie of de master Psychology met veel tracks, bijvoorbeeld Social Influence, Consultancy & Organisational Development, Behavioural Data Science en Brain & Cognition in Society. Na je studie kun je bijvoorbeeld terecht in de (jeugd)zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven, bij de overheid of je kunt voor jezelf beginnen.

Gezondheidszorgpsychologie
Deze master is bedoeld voor studenten die een klinische specialisatie hebben gekozen en die na hun master de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) willen volgen. Binnen deze master kun je kiezen uit 4 Nederlandstalige tracks.
Lees meer over alle tracks van de master Gezondheidszorgpsychologie.

Psychologie
Na de bachelor Psychologie kun je je specialiseren in uiteenlopende richtingen. Je kunt kiezen uit 11 tracks. De tracks zijn veelal Engelstalig.
Lees meer over alle tracks van de master Psychologie.

Research Master Psychology
In de Research Master Psychology leer je kritisch en wetenschappelijk denken en ontwikkel je wetenschappelijke kennis en vaardigheden die heel belangrijk zijn voor het uitvoeren van hoogwaardig psychologisch onderzoek. Deze master is Engelstalig.
Lees meer over de Research Master Psychology.

 

iPractice

iPractice | Mentale gezondheid bereikbaar voor iedereen
iPractice is een GGZ-instelling voor online en offline behandeling van klachten als depressie, angst, paniek, trauma, PTSS, stress of een negatief zelfbeeld. Wij werken met de blended-care methode. Dit betekent dat onze psychologen online behandeling bieden via videoconsult, met aanvullend fysieke verdiepende gesprekken op onze locaties. 100% online behandeling is ook mogelijk. Door onze blended methode zijn er bij iPractice korte wachttijden.

Oplossingsgericht behandelen
Wij werken oplossingsgericht en richten ons op wat onze cliënten willen verbeteren in hun leven. Wij bouwen aan de veerkracht van cliënten en houden van een positieve benadering. De oplossingsgerichte benadering brengt veel voordelen met zich mee. Allereerst wordt er minder tijd en aandacht besteed aan het lijden en de problemen. De focus ligt op het doel, wat motivatie geeft en de behandeling korter maakt. Daarnaast leert de cliënt tijdens de behandeling zelf oplossingen te bedenken. De cliënten ontwikkelen een oplossingsgerichte mindset waardoor ze ook na de behandeling in oplossingen kunnen denken.

Healing environment met minimale administratielast
Psychologen bij iPractice maken gebruik van technologie waardoor zij minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Zo houden zij meer tijd over voor cliënten. Onze psychologen voorzien van minimale administratielast is onderdeel van onze healing environment. De psycholoog heeft de tijd om af te schakelen en om op te laden gedurende de werkdag. Zo draagt iPractice bij aan het werkplezier en de mentale gezondheid van psychologen. Wij vinden de mentale gezondheid van onze psychologen namelijk net zo belangrijk als dat van onze cliënten.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Bezoek ons dan op de informatiemarkt 8 maart!
Bekijk in tussentijd alvast onze bedrijfsvideo waarin je een impressie krijgt van de sfeer binnen iPractice. Meer informatie? Neem contact op met onze Talent Acquisition Specialist Jolien Gesink.

Radboud Universiteit

Je bent nodig – Radboud Universiteit

De wereld heeft grote uitdagingen het hoofd te bieden. Wij zoeken studenten die mee willen denken over, en werken aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Je bent nodig!

Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen bieden we vijf (research)master programma’s voor psychologiestudenten aan. Je specialiseert je in het bijbehorende werkveld en functieprofiel. In alle programma’s zit het thema duurzaamheid geïntegreerd.

Gezondheidszorgpsychologie: Wil jij graag een toekomstige baan als psycholoog in de gezondheidszorg? Met de Nederlandstalige masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie leg je het fundament voor deze toekomst.

Behaviour Change: Waardoor wordt menselijk gedrag bepaald? Hoe kunnen we menselijk gedrag veranderen? Wat zijn onze drijfveren als mens? In de masterspecialisatie Behaviour Change leer je op een wetenschappelijke manier onderzoek te doen naar gedragsbeïnvloeding.

Work, Organisation and Health: Wil je het beste in mensen naar boven brengen? Wil je hen motiveren om met plezier en in goede gezondheid te werken? Als deze vragen jou aanspreken is deze masterspecialisatie echt iets voor jou.

Research Master Behavioural Science: Ben je geïntrigeerd door de complexiteit van menselijk gedrag? Wil je meer leren over emoties, motivaties en het cognitieve aspect dat menselijk gedrag en besluitvorming reguleert? Verdiep je dan verder in de Research Master Behavioural Science.

Research Master Cognitive Neuroscience
Wat gebeurt er in je hersenen als je handelt? In de Research Master Cognitive Neuroscience bestudeer je de cognitieve en neurale basis van mentale processen zoals perceptie, actie, taal, aandacht en geheugen.

Hoe kom je erachter of een master echt bij je past? Neem deel aan de Master Open Dag op zaterdag 16 maart, volg een Master Meeloopdag (gedurende het jaar) of stel je vragen aan onze huidige studenten. Kijk voor meer informatie op
https://www.ru.nl/opleidingen/masters/psychologie

 

 

You have a part to play – Radboud University

 

Our society is facing major challenges. Radboud University searches students who want to contribute to a healthy, free world with equal chances for everyone. 

 

At Radboud University in Nijmegen, we offer five (research) Master’s programmes for psychology students. You specialise in the corresponding work field and job profile. Sustainability is integrated in all programmes.

 

Healthcare psychology: Would you like a future job as a psychologist in healthcare? With this Dutch-taught Master’s specialisation in Healthcare Psychology, you will lay the foundation for this future.

Behaviour Change: What determines human behaviour? How can we change human behaviour? What drives us as human beings? In the Behaviour Change specialisation, you will learn to conduct scientific research into influencing behaviour.

Work, Organisation and Health: Do you want to bring out the best in people? Do you want to motivate them to work with pleasure and in good health? If these questions appeal to you, then this Master’s specialisation is the right choice for you!

Research Master’s in Behavioural Science: Are you intrigued by the complexity of human behaviour? Would you like to learn more about emotions, motivations and the cognitive aspect that regulates human behaviour and decision-making? Then immerse yourself further in the Research Master’s in Behavioural Science.

Research Master’s in Cognitive Neuroscience: What happens in your brain when you act? In the Research Master’s in Cognitive Neuroscience you study the cognitive and neural basis of mental processes such as perception, action, language, attention and memory.

 

How can you find out if a Master’s programme really suits you? Take part in the Master’s Open Day on Saturday 16 March, attend a Student for a Day activity (during the year) or ask your questions to our current students. For more information, please visit www.ru.nl/en/education/masters/psychology

Forta Opleidingen

Forta Opleidingen: landelijke opleidingspartner voor GGZ-professionals

Forta Opleidingen verzorgt, verspreid over heel Nederland, hoogstaande opleidingen aan professionals in de GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van opleidingen in evidence-based therapievormen. Daarin ademen wij CGT.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.