NIP

Home Secties Kamer gz-psychologen

Kamer gz-psychologen

Als kamer gz-psychologen zetten wij ons met enthousiasme in voor ons mooie vak. Wij staan voor een goede positie van de gz-psycholoog binnen de diverse organisaties en sectoren waar gz-psychologen werken. In diverse gremia behartigen wij de belangen van de gz-psycholoog.

Gezocht! Actieve gz-psychologen als lid 

Wil jij je mening graag laten gelden en verschil maken voor onze beroepsgroep? Dan zoeken we jou! Want hoe meer mensen meedenken, hoe kwalitatiever de gz-psycholoog het vak kan uitoefenen.

Ja ik wil graag mijn stem laten horen! Mail naar: nicole.janssen@psynip.nl of bel: 030-8201500.

Missie

We hebben een actieve inbreng bij diverse werkgroepen en commissies inzake:

  • Kwaliteit van psychodiagnostiek (landelijke richtlijn);
  • Kaders en voorwaarden herregistratie-eisen diagnostiek en behandeling;
  • Ontwikkelingen rondom de psychologische beroepenstructuur;
  • het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV);
  • Cao GGZ;
  • Positie van de gz-psycholoog in het werkveld.

Vanuit de kamer gz-psychologen willen we een actief platform bieden, hulpmiddelen aanbieden en collectief expertise opbouwen.

Ambities voor 2023

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Contact

De kamer gz-psychologen bestaat uit gz-psychologen, werkzaam in de GGZ, Kind en Jeugdsector evenals in het academisch onderzoek. Wordt jouw werkveld nog niet vertegenwoordigd in de kamer gz-psychologen en word je enthousiast om een actieve rol te spelen in de missie van de kamer?

Neem dan contact op via:
kamergz-psychologen@psynip.nl.

Uitslag enquête

D.m.v. een enquête onderzochten eind 2022 we of psychologen bekend zijn met de belangrijkste onderwerpen in het werkveld. En wat hun mening over deze ontwikkelingen is.

Uit de uitkomst blijkt dat gz-psychologen opvallend weinig op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het werkveld. De respondenten weten vaak niet van het bestaan van APV. Of zijn niet op de hoogte van de veranderingen aangaande het Kwaliteitsstatuut. Zorgen zijn er rondom de thema’s werkdruk en wachtlijsten, Zorgprestatiemodel en borging van de kwaliteit van de behandeling.

De positionering van de gz-psycholoog is voor de kamer gz-psychologen een speerpunt voor 2023. Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in het werkveld is een onderdeel van een goed gepositioneerde gz-psycholoog.

N.a.v. de uitslag van deze enquête verkennen we verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat collega gz-psychologen beter op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen. Heb je hier zelf ideeën voor? Of wil je zelf actief meedenken? Laat het ons gerust weten via kamergz-psychologen@psynip.nl.

Documenten

Blog Daphne

We willen dat elke nieuwe cao zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van psychologen zoals jij! In haar blog vertelt Daphne over hoe het cao-onderhandelingsproces in z’n werk gaat en hoe je als actief lid hieraan bij kunt dragen.