NIP

Home Nieuwskamer Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Geschreven op:

Tweejaars-werkonderbrekingeis beroepen wet BIG afgeschaft

Het ministerie van VWS heeft besloten om de tweejaars-werkonderbrekingeis bij herregistratie af te schaffen. Het officiële besluit is afgelopen donderdag bekendgemaakt in de Staatscourant. De tweejaarseis houdt in dat de gewerkte uren, voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Deze eis pakte in de praktijk hard uit voor langdurig zieke zorgverleners, vooral ook in de coronaperiode.

Verwacht je dat je bij je herregistratieaanvraag in de problemen komt door een werkonderbreking van langer dan twee jaar, dan kun je vanaf nu je herregistratie aan vragen. Er wordt dan niet meer getoetst aan de tweejaars-werkonderbrekingseis, ondanks de datum van 1 december die in het besluit benoemd wordt. Meer informatie hierover vind je hier.

Herregistratieverplichting artikel 3 beroepen wet BIG in 2022 weer van start

Ongeveer 10.230 BIG-geregistreerde gz-psychologen en 4.000 psychotherapeuten hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de opschorting van de herregistratie in verband met de coronaperiode. Hoor je bij deze uitstelgroep? Dan heb je tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd om je te herregistreren. Het CiBG heeft in mei de officiële oproepbrieven verstuurd en in september nogmaals een rappel. Heb je in nog niets gehoord, neem dan contact op met het BIG-register of kijk in je digitale dossier. Voor je herregistratie kun je kiezen uit twee werkervaringstermijnen, namelijk 5 jaar voorafgaand aan de nieuwe uiterste herregistratie datum (31-12-2022) of 5 jaar voorafgaande aan je oorspronkelijke uiterste herregistratie datum. Je oorspronkelijke UHD kun je terugvinden in je digitale dossier. Wil je meer informatie over de opstart van de herregistratie? Lees dan: opstart herregistratie: hoe werkt het?

Herregistratie vraag je aan bij het BIG-register door in te loggen op Mijn BIG-register.

Herregistratie met indirecte tijd bij het CiBG onder het ZPM

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) worden alleen de directe tijd geregistreerd. Het CiBG adviseert hulpverleners die de indirecte tijd willen opgegeven bij hun herregistratie om de indirecte tijd van het afgelopen jaar uit de eigen administratie te spiegelen aan de berekening van de indirecte tijd van de NZa. Wanneer je gevraagd wordt om bewijsstukken aan te leveren, zal het CiBG naar deze berekening kijken. Bij de herregistratie van de specialisten kijkt de CRT (van de FGzPt) ook naar deze berekening.

Herregistratie specialisten

De herregistratie voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (artikel 14 van de Wet BIG) is per september 2020 hervat. Zolang je als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog staat ingeschreven in het register van de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt, hoef je je niet te herregistreren voor de titel als gz-psycholoog.

Sta je naast klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ook geregistreerd als psychotherapeut, dan moet je je voor deze titel wel herregistreren bij het CIBG. Hierover ontvang je in mei 2022 een formele oproepbrief van het CIBG.

Ziekte en verlof bij herregistratie opgeven

Het is mogelijk om een bepaald aantal uren voor ziekte en verlof bij de aanvraag voor herregistratie op te geven. In het beoordelingskader Algemeen wordt dit in Hoofdstuk 4 toegelicht. Het is aan de zorgverlener zelf om aan te geven hoeveel indirecte tijd je hebt besteed.