NIP

Home Secties Centrale Commissie Psychodiagnostiek

Centrale Commissie Psychodiagnostiek

De Centrale Commissie Psychodiagnostiek (CCP) is momenteel in oprichting.

De opdracht vanuit het Algemeen Bestuur NIP aan deze centrale commissie luidt als volgt:

  • Het toezien op en beïnvloeden van inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van psychodiagnostiek in de verschillende werkvelden waaronder in het onderwijs en opleidingen, richtlijnontwikkeling en het uitbrengen van een visie (korte en lange termijn) hierop.
  • Het ontwikkelen van een helder systeem op welke wijze psychologen kunnen laten zien dat ze expertise hebben op het gebied van de psychodiagnostiek (bachelor, master, post-master opleidingen en registraties/certificering). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basiskennis/vaardigheden (conform de BAPD) en een leven lang leren (waarbij de nadruk ligt op intervisie, bij-/nascholing etc.).

 

 

  • Het bevorderen van netwerken en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten waar leden van het NIP (samen met niet-leden) hun (wetenschappelijke) kennis over psychodiagnostiek kunnen verhogen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over psychodiagnostiek. Hierbij is oog voor verbinding met de wetenschap.
  • Het uitbrengen van een advies (korte en lange termijn) over de positionering van psychodiagnostiek binnen het NIP en extern.
    Het toezien op en beïnvloeden van inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van financiering van de zorg daar waar zij psychodiagnostiek raken.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het AB over psychodiagnostiek.

Interesse om deel uit te maken van de CCP?

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor deze commissie.