NIP

Home Nieuwskamer Definitief toewijzingsvoorstel subsidie BIG-opleidingen 2024

Geschreven op:

Definitief toewijzingsvoorstel subsidie BIG-opleidingen 2024

Op 1 augustus heeft TOP Opleidingsplaatsen, het orgaan dat belast is met de verdeling van de beschikbare subsidieplaatsen voor de BIG-opleidingen, het definitief toewijzingsvoorstel 2024 verzonden aan het ministerie van VWS. Voor de opleidingen tot klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut zijn alle aanvragen gehonoreerd. In verband met het beperkte aantal subsidieplekken voor de gz-psycholoog (965 plaatsen) konden 461 plaatsen (32% van de aanvragen) niet worden toegewezen.

In de tabel hieronder is verdeling van de subsidieplekken voor de gz-opleiding over de sectoren te zien. Door de verdeling van de bonusplaatsen in regionale samenwerkingsverbanden is de verdeling over sectoren anders uitgevallen dan in het uitgangsscenario van VWS. De vergelijking toont dat in de uiteindelijke toewijzing de sector ggz-instellingen bijna 10% meer aandeel van de beschikbare plaatsen heeft gekregen, dan louter volgens het uitgangsscenario is bepaald.

Samenwerkingsverbanden zijn vrij om naar behoefte de bonusplekken te verdelen onder de sectoren. De verdeling van de bonusplekken is mogelijk uit te leggen door de verschuiving van de subsidieplekken dit jaar: Door de krimp van de toewijzing bij de ggz-instellingen, dit jaar, is er in deze sector waarschijnlijk een behoefte ontstaan aan extra plekken om de uitwisseling met andere sectoren mogelijk te maken.

 

Denk mee

Wil je graag meedenken over de toewijzingssystematiek voor 2025? Op 26 en 28 september zijn er weer online klankbordbijeenkomsten over het project toewijzingscriteria. Inschrijven kan t/m dinsdag 19 september.

Op de projectpagina van de website van TOP Opleidingsplaatsen staat informatie over de totstandkoming van de toewijzingssystematiek voor 2024, achtergrondinformatie en de verslagen van klankbordbijeenkomsten die al geweest zijn.