NIP

Home Registraties en merknamen Gezondheidszorgpsycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is een generalist en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de persoonlijke levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Nederland telde op 1 mei 2022 18.335 gz-psychologen waarvan ongeveer de helft is aangesloten bij het NIP. Ongeveer tweederde van de gz-psychologen is werkzaam in de gezondheidszorg (waaronder de GGZ, ziekenhuis, revalidatiezorg, verpleeghuis-/ouderenzorg, verstandelijke beperkingen sector). Een deel van hen is ook te vinden in het onderwijs en in verzuimpreventie (en re-integratie).

Wat doet een gz-psycholoog?

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines zoals verpleegkundigen en artsen, waaronder psychiaters en heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gz-psycholoog zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen. Tot het takenpakket behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van onder andere interviews, observatie, vragenlijsten en tests. Afhankelijk van de werksetting zijn de behandelingen die de gz-psycholoog uitvoert variërend van relatief kortdurend en klachtgericht tot meer complex in een gespecialiseerde setting. Tevens kunnen gz-psychologen in rechtszaken ingezet worden om als deskundigen informatie aan te leveren. De gz-psycholoog heeft geleerd wetenschap toe te passen in een praktijksituatie.

Kamer GZ
Binnen het NIP zetten de gz-psychologen zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Hoe zij dat doen, lees je bij de kamer GZ, waarin de gz-psychologen vertegenwoordigd zijn.

 

 

Opleiding tot gz-psycholoog

De postmaster opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (4 dagen in de week) en een cursus (1 dag per week). De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden.

De opleiding heeft twee differentiaties: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Eén van de zes opleidingsinstellingen in klinieken verzorgen de opleiding. Psychologen i.o. worden dus altijd begeleid door een erkende praktijkopleider.

Na deze opleiding kan de gz-psycholoog zich laten inschrijven in het BIG-register.

 

Toelatingscriteria

  • Een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken.
  • Een voordracht voor een opleidingsplaats door een erkende praktijkinstelling.

Bekijk ook de informatie van de vereniging LOGO.

Je kunt je aanmelden voor de opleiding tot gz-psycholoog via het centrale aanmeldingspunt bij de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale ggz-opleidingen regio Oost-Noord Nederland (SPON).

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven als Gezondheidszorgpsycholoog in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.

Op de website van de FGzPt vind je een overzicht van de opleidingsinstellingen.