NIP

Gezondheidszorgpsycholoog

De gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) is een generalist en inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. De gz-psycholoog behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de persoonlijke levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. Hoofdtaken zijn diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Nederland heeft bijna 16.000 gz-psychologen waarvan ongeveer een kwart is aangesloten bij het NIP.

Opleiding tot gz-psycholoog

De postmaster opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een praktijkopleiding (4 dagen in de week) en een cursus (1 dag per week). De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden.

De opleiding heeft twee differentiaties: kinderen & jeugdigen en volwassenen & ouderen. Eén van de zes opleidingsinstellingen in klinieken verzorgen de opleiding. Psychologen i.o. worden dus altijd begeleid door een erkende praktijkopleider.

Toelatingscriteria

  • Een doctoraal of masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde). Hierbij worden specifieke eisen gesteld aan de gevolgde vakken.
  • Een voordracht voor een opleidingsplaats door een erkende praktijkinstelling.

Bekijk ook de informatie van de vereniging LOGO.

Je kunt je aanmelden voor de opleiding tot gz-psycholoog via het centrale aanmeldingspunt bij de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale ggz-opleidingen regio Oost-Noord Nederland (SPON).

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Daarmee kun je je inschrijven als Gezondheidszorgpsycholoog in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.

Op de website van de FGzPt vind je een overzicht van de opleidingsinstellingen.