NIP

Home Registraties en merknamen BIG-opleidingen Opleiding tot klinisch psycholoog

Opleiding tot klinisch psycholoog

De vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog kan worden gevolgd na de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens de opleiding verwerven deelnemers specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie.

Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat zij alleen open staat voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen).

Opzet en duur
De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar. De opzet is dezelfde als van de opleiding tot gz-psycholoog: een combinatie van praktijkopleiding en theoretische opleiding.
De gz-psycholoog in opleiding tot specialist (gios) werkt gemiddeld drie dagen per week in een praktijkinstelling en volgt gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs.
Er bestaat een aparte opleiding tot klinisch psycholoog voor gz-psychologen die zich willen specialiseren in het werken met kinderen en jeugdigen. De opzet hiervan is dezelfde als van de reguliere opleiding, alleen zijn de vakken gericht op het behandelen van kinderen en jeugdigen.

Opleidingsinstellingen
De opleiding tot klinisch psycholoog wordt gegeven door verschillende regionale opleidingsinstellingen (RINO’s), verspreid over het land. Dit zijn dezelfde opleidingsinstellingen die ook de opleiding tot gz-psycholoog verzorgen. De opleiding gericht op het werken met kinderen en jeugdigen is een landelijke opleiding.

Inhoudelijk staan de opleidingen onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider. Hoofdopleiders zijn klinisch psychologen die tevens als hoogleraar of universitair hoofddocent zijn verbonden aan een universiteit. Op de website van vLOGO is te vinden welke opleidingsinstellingen de opleiding tot klinisch psycholoog aanbieden.

Toelating
De opleiding tot klinisch psycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn:

  1. registratie als gz-psycholoog;
  2. een praktijkopleidingsplaats. De selectie voor praktijkopleidingsplaatsen gebeurt door de afzonderlijke praktijkopleidingsinstellingen. Opleidingsinstellingen publiceren vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen. Veel plaatsen wordt echter via interne procedures binnen praktijkopleidingsinstellingen vervuld.

De hoofdopleider beslist uiteindelijk over de toelating van kandidaten.