NIP

Home Secties, kamers en organen Visitatiecommissie

Visitatiecommissie

Visitatie is een krachtig instrument om te reflecteren op het eigen functioneren of dat van je team en
te komen tot concrete ontwikkelpunten. Het NIP heeft een instrument van visitatie ontwikkeld dat
succesvol is bij de collega’s met een eigen praktijk. De visitatiecommissie ondersteunt het NIP bij beslissingen over visitatie, is inhoudelijk betrokken bij
het door ontwikkelen van relevante vragen en casuïstiek in de visitatie-tool, begeleidt de visiteurs en
heeft de eindbeslissing over het al dan niet behalen van het visitatiecertificaat.

Doel, taken en verantwoordelijkheid visitatiecommissie

De visitatiecommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kwaliteitsvisitatie (zie voor een beschrijving het reglement)

De taken en verantwoordelijkheden van de visitatiecommissie zijn:

  1. het onderhoud, (door)ontwikkeling en de evaluatie van het visitatie-instrument;
  2. de beoordeling van de uitgevoerde visitatie op basis van het visitatieverslag van de visiteur;
  3. besluiten tot het al dan niet afgeven van een visitatiecertificaat;
  4. de heroverweging van het genomen besluit indien een gevisiteerde het niet eens is met het verslag en/of het besluit.
  5. het voordragen van kandidaten voor de benoeming van visiteur of lid van de visitatiecommissie.
  6. de opvolging van leden van de visitatiecommissie en de visiteurs.

Terugblik visitatiecommissie op 2022 en 2023

De visitatiecommissie heeft de afgelopen 2 jaar veel opgepakt. Graag nemen we jullie in een korte terugblik mee in wat er de afgelopen 2 jaar bereikt is.

2022

In de eerste helft van 2022 heeft de visitatiecommissie van het NIP zich gericht op de reguliere werkzaamheden, het verbeteren van de werkprocessen en het samenstellen van een benchmarkrapport. Dit benchmarkrapport is bedoeld voor de visitanten en spiegelt de individuele beantwoording van de vragenlijst aan de antwoorden van de rest van de visitanten.

In de tweede helft van 2022 hebben de visitatiecommissie en de visiteurs een inhoudelijke bijeenkomst bijgewoond over relevante wet- en regelgeving en wijzigingen mbt de visitatie. Verder lag de focus in de tweede helft van 2022 vooral op de fusie met de NVGzP, die in oktober een feit was. Voor visitatie betekende dit een samensmelting van de visitatiecommissie van de NVGzP met de visitatiecommissie van het NIP. Samen werkten we aan het samenvoegen en versterken van visitatie. Afgesproken werd dat beide instrumenten (NIP en NVGzP) zouden blijven bestaan tot Q2 2023 zodat we konden onderzoeken hoe we tot één instrument wilden komen en hoe deze eruit zou moeten zien.

2023

In 2023 volgde een intensief traject om tot één visitatie instrument te komen. Thema’s die we met elkaar verkend hebben: wat is het doel van visitatie, wat is onze doelgroep en welk instrument nemen we daarvoor als basis.

De doelstelling van visitatie is deskundigheidsbevordering. Visitatie biedt zicht op de aansluiting van het professioneel handelen met de professionele standaard en geeft inzicht in de sterke en ontwikkelpunten. Op basis daarvan is besloten om de visitatie van van oudsher NIP als basis te gebruiken en verder aan te scherpen. Daarnaast is besloten om onderzoek te doen naar de wens en wenselijkheid van het omzetten van de van oudsher NVGzP visitatie naar een audit.

Wij zien 2022 en 2023 als twee waardevolle jaren. Er ligt een mooie basis om verder te ontwikkelen! Voor 2024 staat in ieder geval de aanscherping van de vragenlijst visitatie basis op de agenda. We houden jullie op de hoogte.

Maak kennis met de bestuursleden!

Adnan Kurt

Udo Nabitz

Ina Punt

De bestuursleden stellen zich voor:

  • Mijn naam is Adnan Kurt. Ik ben zelfstandig werkzaam als Gezondheidszorgpsycholoog in Den Haag. Ik heb meer ervaring op het gebied van behandeling van psychiatrische problematiek. Ook ben ik opgenomen in het register Eerstelijnspsychologie NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Sinds april 2022 maak ik onderdeel uit visitatiecommissie bij het NIP.
  • Udo Nabitz was werkzaam in de verslavingszorg en forensische zorg als gz-psycholoog en hoofd behandelaar. Bij Arkin en Fivoor was hij senior kwaliteitsadviseur. Hij is gepromoveerd (Qualitymanagement in Health Care) aan de UvA Faculteit der Geneeskunde AMC. Samen met Gert Ouwersloot en Irma Hoeft heeft hij de NIP visitatie opgezet.

Meepraten over visitatie?

Wil je ook meepraten en meehelpen om het visitatie(instrument) te onderhouden en verder te ontwikkelen? Mail ons op visitatie@psynip.nl en we nemen z.s.m. contact met je op!

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.