NIP

Home Thema’s Suïcidepreventie

Suïcidepreventie

Elke dag maken gemiddeld vijf mensen een eind aan hun leven. Daarnaast doen dagelijks 135 mensen een suïcidepoging, waarvan 40 mensen terecht komen op de spoedeisende hulp. Psychologen kunnen – in welke setting ze ook werken – te maken krijgen met de (gedachte aan) zelfdoding van cliënten. Psychologische kennis en expertise zijn bovendien van groot belang bij het signaleren en behandelen van suïcidaliteit.

Het NIP is – samen met een groot aantal andere partijen– betrokken bij de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS (2021-2025). De focus voor het NIP ligt met name op doelstelling 2: Professionals opleiden, bijscholen en toerusten. Op de website Samen Minder Suïcide is alle informatie over de Agenda beschikbaar.

> Lees het overzichtelijke factsheet (pdf) over de Landelijke Agenda

Doel van de agenda is om suïcidepreventie in verschillende domeinen op de kaart te zetten en activiteiten op dit gebied uit te breiden.

Suïcidepreventie bij jongeren

Het aantal suïcides onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen jaren gestegen. Samen Minder Suïcide, heeft een leidraad suïcidepreventie voor het hele jeugddomein. De leidraad helpt professionals en organisaties om dezelfde werkwijze toe te passen en samen als één groot netwerk op te trekken.

De leidraad is tot stand gekomen binnen een project van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Aan de leidraad is meegewerkt door professionals in het jeugdveld, jongeren en naasten met ervaringskennis en 113 Zelfmoordpreventie.

De leidraad is gebaseerd op een aantal bestaande vakinhoudelijke richtlijnen:

Aanvullende handreikingen

Als aanvulling op de leidraad wordt een aantal handreikingen ontwikkeld. In het voorjaar van 2023 komen er twee beschikbaar:

  • Suïcidepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit

In 2024 volgen handreikingen voor autisme en vluchtelingen.Onderzoek piek zelfdoding onder jongeren in 2017

Afgevaardigden van het NIP maakten deel uit van een begeleidingscommissie van een onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie. Dit onderzoek richtte zich op de forse toename van suïcides onder jongeren in het jaar 2017. In totaal zijn interviews gehouden met 104 ouders, broers en zussen, vrienden, docenten en hulpverleners van 35 jongeren.

> Lees de belangrijkste conclusies

> Lees het hele onderzoek

Cijfers CBS

Op 26 april 2022 zijn de cijfers over zelfdoding in 2021 bekend gemaakt. Met 1.859 is het aantal iets gestegen ten opzichte van 2021. Dagelijks overlijden nog steeds vijf mensen door zelfmoord, een veel te hoog aantal.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Zij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. 113 Zelfmoordpreventie is aanjager en coordinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.

> Lees het interview van De Psycholoog met klinisch psycholoog Judith de Heus van 113 (pdf).