NIP

Contractvrije psychologen

Een psycholoog krijgt de mogelijkheid om met de zorgverzekeraar een contract af te sluiten. Doet de psycholoog dit, dan biedt hij of zij naturazorg. Werkt de psycholoog zonder contract, dan biedt hij of zij restitutiezorg.

De natura basispolis

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De zorgverzekeraar regelt hierbij de belangrijke zaken voor de cliënt; de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft de cliënt zelf geen omkijken naar.

Deze naturapolis kent echter ook grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen met psychologen die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij de cliënt in de buurt te zijn. Wanneer een zorgverzekeraar in het vergoedingenoverzicht spreekt van ..x..% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit voor zorg die geleverd wordt door gecontracteerde psychologen.

Wanneer de cliënt kiest voor een psycholoog die zonder contract werkt, dan is er ook binnen de naturapolis recht op een vergoeding. De psycholoog werkt dan op basis van restitutie en stuurt de factuur rechtstreeks naar de cliënt. De cliënt declareert deze factuur bij zijn of haar zorgverzekeraar en ontvangt dan een vergoeding. Meestal ligt deze vergoeding lager dan wanneer men kiest voor een gecontracteerde psycholoog. Hierdoor kan het zijn dat verzekerden die liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van een tientje tot tientallen euro’s per gesprek.

De restitutie basispolis

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt de cliënt een geldbedrag ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) men gaat. In de restitutiepolis is geregeld hoe hoog het bedrag is dat de cliënt ontvangt (gerestitueerd) wanneer men de declaratie indient van de psycholoog.

Ook bij de restitutiepolis kan het zijn dat de verzekeraar de mogelijkheid biedt dat de psycholoog de declaraties direct af kan handelen. De psycholoog stuurt dan de nota direct naar de zorgverzekeraar. Met de restitutiepolis kan de cliënt naar een psycholoog van keuze, zonder of met contract, zonder dat dit tot grote verschillen in vergoeding leidt.

Verschillende polissen voor verzekerden

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar vaak kiezen uit drie type polissen:

  • De ‘naturapolis’ komt het meest voor en vergoedt de zorg direct aan de zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft. Heb je als zorgaanbieder geen contract, dan vergoedt de zorgverzekeraar in 2015 slechts een deel van de behandelkosten, 60-80% van het marktconforme tarief.
  • Een ‘budgetpolis’ gaat nog een stapje verder. Hiervoor contracteert de verzekeraar een selectief aantal behandelaren waarvan zij vinden dat die deze zorg het best en voordeligst aan kan bieden. De keuzevrijheid voor de cliënten is daarmee beperkt.
  • Wie maximale keuzevrijheid wil, kiest voor de ‘restitutiepolis’. Bij deze wat duurdere verzekering vergoedt de verzekeraar de behandeling bij alle aanbieders, of die een contract hebben of niet. Bij een restitutiepolis geeft de behandelaar meestal de factuur mee aan de cliënt die deze declareert bij de zorgverzekeraar.