NIP

Home Beroepsethiek en -kwaliteit Kwaliteit van de beroepsuitoefening

Kwaliteit van de beroepsuitoefening

Als je start of werkt als psycholoog  ga je een beroep uitoefenen. Je onderhoudt je vakbekwaamheid, je maakt ethische afwegingen, je leert reflecteren op je werk en je kunt verantwoorden wat je doet. De professionele standaard van de beroepsgroep helpt je daarbij. Het NIP bewaakt de professionele standaard van psychologen.

Professionele standaard

De professionele standaard is het geheel van gedeelde normen van de beroepsgroep. Belangrijke onderdelen zijn de Beroepscode, kwaliteitsstandaarden en veldnormen. De standaard is van de beroepsgroep zelf en vormt een kapstok voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Lees meer over de Professionele standaard.

Ethiek

Het werk van een psycholoog wordt gekenmerkt door morele en ethische afwegingen. Zelf heb je – bewust en onbewust – allerlei gedachten over wat goed is, wat je moet doen en welke houding ‘deugt’. Maar je deelt ook ‘morele regels’ met je beroepsgenoten en collega’s. Samen vormen deze ethische opvattingen de basis van de beroepscode, en stimuleren psychologen om goed werk te leveren.

Beroepsethiek is ook nauw verweven met andere facetten van het werk. Wie anderen in beroepsethisch opzicht goed wil doen, zal ook de juiste methoden moeten toepassen, deskundig en zorgvuldig moeten zijn en zich moeten houden aan de wet. Deze samenhang wordt in de Beroepscode benadrukt.

Beroepscode

Als psycholoog en NIP-lid conformeer je je aan de Beroepscode voor psychologen. De code geeft richtlijnen voor ethisch handelen en gedragsregels voor het beroepsmatig handelen. Basisprincipes daarbij zijn verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Klachten en tuchtrecht

Cliënten of collega-psychologen die menen dat een NIP-lid in strijd met de beroepsethiek heeft gehandeld, kunnen een klacht indienen bij het onafhankelijk College van Toezicht van het NIP. Samen met het College van Beroep houden zij toezicht op naleving van de Beroepscode voor psychologen. Lees meer over het indienen van een klacht.

Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsstandaarden (richtlijnen en zorgstandaarden) die door de beroepsgroep zijn geautoriseerd maken deel uit van de professionele standaard.

Ze bevatten inzicht in de laatste stand van de wetenschap, en geven richting aan je professionele handelen. Als psycholoog moet je je ertoe verhouden, dat wil zeggen ze volgen of er, beredeneerd, van afwijken.

Lees alles over kwaliteitsstandaarden.

Nationale beeldbank

Visitatie

Reflecteren op en evalueren van je eigen handelen versterkt je professionele ontwikkeling en identiteit. Visitatie kan daarbij helpen. Het geef je inzicht in of je professioneel handelen aansluit op de professionele standaard. Het NIP heeft diverse visitatie-instrumenten.

COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een bestuurscommissie van het NIP met als missie: het bevorderen van de kwaliteit van psychologische tests en testgebruik in Nederland. De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten.

Beroepsgeheim & privacy

Het fundament van de professionele relatie van de psycholoog met de cliënt ligt in de vertrouwensrelatie. Als psycholoog heb je een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van dat wat je als professional verneemt. Lees meer over het beroepsgeheim van een psycholoog.

Nationale beeldbank

Kennis op peil houden en blijven ontwikkelen

Het vak psychologie is voortdurend in ontwikkeling door nieuwe inzichten in de wetenschap en praktijk. Wij verwachten dat je als lid van het NIP daarvan steeds op de hoogte bent, je vakkennis en ervaring binnen het vakgebied op peil houdt en je persoonlijk blijft ontwikkelen. Nascholing is belangrijk in de psychologie. Wij faciliteren je daarbij.

Nascholing

Als je staat ingeschreven bij een van onze registers, biedt geaccrediteerde nascholing de mogelijkheid om je registratie te behouden én te laten zien dat je als psycholoog nog steeds over de juiste kernkwaliteiten beschikt. Een overzicht van de geaccrediteerde nascholing vind je in PE-online.

Ervaringen uitwisselen

Ervaringen uitwisselen kan via je professionele netwerk. Als beroepsvereniging verbinden we in onze secties per werkveld psychologen en hun vakgebieden met elkaar. Zowel de secties als de vereniging organiseren diverse activiteiten. Zoals congressen, themabijeenkomsten, studiedagen en workshops. Zie de agenda voor de aankomende activiteiten.

Tijdschrift de Psycholoog

Je kennis houd je ook actueel met ons eigen Tijdschrift De Psycholoog, hét vaktijdschrift voor psychologen. De Psycholoog staat vol relevante wetenschappelijke artikelen. Zo blijf je optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen en onderzoeken binnen je werkveld. Als NIP-lid ontvang je het vaktijdschrift 8x per jaar gratis in je brievenbus.

Mogelijkheden als starter

Afgestudeerd? De sectie Startende Psychologen van het NIP helpt je op weg in het werkveld. Profiteer van de kennis en ervaring van bijna 14.000 psychologen uit de diverse werkvelden, de ervaringen van collega-starters en meer.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.