NIP

Commissies en werkgroepen PAZ

Binnen de sectie PAZ zijn de volgende commissies en werkgroepen actief: de Commissie Richtlijnen, de Commissie Kind en Jeugd en de Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP).

Commissie Richtlijnen

Opdracht

Het ontwikkelen van landelijk gedragen richtlijnen/productbeschrijvingen, aansluitend bij de DBC-systematiek, die door de vergadering goedgekeurd moeten worden. Voor het maken van iedere richtlijn wordt een werkgroep opgericht.

Commissieleden:

  • Mw. E.C.G. Spanhoff (Evanne)
  • Mw.  B.J. Wijnberg-Williams (Barbara)
  • Dhr. J. Looijestijn (Jeffry)
  • Mw. K. van der Schoot (Kim)

Voor richtlijnen zie: richtlijnen PAZ

 

Commissie K&J

Opdracht

De positie van de kinder- en jeugdpsychologen versterken.

Commissieleden:

  • Mw. L. van Beek (Laura)
  • Mw. dr. B.A. Houtzager (Bregje)
  • Mw. H. Lootens (Hilde)

Zie ook de sectie Jeugd

 

Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP)

De Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP) is aangehaakt bij de secties PAZ en Revalidatie van het NIP. De LWCP bestaat uit ruim 30 psychologen die werken met hartpatiënten (in ziekenhuizen en revalidatiecentra) en psychologen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten (vanuit de universiteiten).

Werkgroepleden:

  • Vacature, voorzitter
  • Mw. K. Meijs (Karlijn), secretaris

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met de secretaris via LWCP.NIP@outlook.com