NIP

Home Secties Sectie PAZ Commissies sectie PAZ

Commissies en werkgroepen PAZ

Binnen de sectie PAZ zijn de volgende commissies en werkgroepen actief: de Commissie Richtlijnen, de Commissie Kind en Jeugd, de Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP) en de Commissie Financiering.

Commissie Richtlijnen

Opdracht

Het ontwikkelen van landelijk gedragen richtlijnen/productbeschrijvingen, aansluitend bij de DBC-systematiek, die door de vergadering goedgekeurd moeten worden. Voor het maken van iedere richtlijn wordt een werkgroep opgericht.

Commissieleden:

 • Mw. E.C.G. Spanhoff (Evanne)
 • Mw.  B.J. Wijnberg-Williams (Barbara)
 • Dhr. J. Looijestijn (Jeffry)
 • Mw. K. van der Schoot (Kim)

Voor richtlijnen zie: richtlijnen PAZ

 

Commissie K&J

Opdracht

De positie van de kinder- en jeugdpsychologen versterken.

Commissieleden:

 • Mw. L. van Beek (Laura)
 • Mw. dr. B.A. Houtzager (Bregje)
 • Mw. H. Lootens (Hilde)

Zie ook de sectie Jeugd

 

Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP)

De Landelijke Werkgroep CardioPsychologie (LWCP) is aangehaakt bij de secties PAZ en Revalidatie van het NIP. De LWCP bestaat uit ruim 30 psychologen die werken met hartpatiënten (in ziekenhuizen en revalidatiecentra) en psychologen die betrokken zijn bij wetenschappelijk onderzoek bij hartpatiënten (vanuit de universiteiten).

Werkgroepleden:

 • Vacature, voorzitter
 • Mw. K. Meijs (Karlijn), secretaris

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met de secretaris via LWCP.NIP@outlook.com

Commissie Financiering (CoFi)

Missie

Commissie Financiering (verder: CoFi) zet zich ervoor in dat Medische Psychologie (verder: MP) een gelijkwaardige positie krijgt en houdt t.o.v. de andere spelers in het somatisch veld als het gaat om financiële bekostiging van de (somatische) zorg, zowel binnen het ziekenhuis als aan landelijke tafels.

Visie

CoFi streeft naar geïntegreerde en herkenbare financiering voor de medisch-psychologische zorg, waarbij:

 • Afdelingen Medische Psychologie ondersteund worden om inzicht en overzicht te verwerven in eigen financiële stromingen om hun verantwoordelijkheden hierin te kunnen nemen binnen hun eigen ziekenhuis.
 • Medische-psychologische zorg gefinancierd is ongeacht waar deze zorg zich in de keten bevindt in het kader van het ‘Integraal Zorg Akkoord (IZA)’ en ‘Passende Zorg’, waaronder preventie.
 • De medisch-psychologische zorg die in richtlijnen genoemd wordt tot geoormerkte financiering leidt.
  Een voorbeeld: Als een richtlijn beschrijft dat een psycholoog aanwezig moet zijn op het MDO van een somatische afdeling, dan kan de financiering van de gegeven medisch-psychologische zorg bepleit worden binnen het ziekenhuis en breder.

Commissieleden:

 • Mw. Beek
 • Dhr. Derwig
 • Mw. Mantione
 • Mw. Moolenaar
 • Mw. Van Baalen
 • Dhr. Van Balen
 • Mw. Van der Wielen
 • Mw. Van Zwam
 • Mw. Zonneveld
 • Mw. Van ’t Hof

Meer weten of deelnemen? Neem contact op via cofi@psynip.nl