NIP

BIG-opleidingen

Er zijn vijf BIG-beroepen uit de geestelijke gezondheidszorg die wettelijk verankerd zijn in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Het NIP vertegenwoordigt beroepsbeoefenaren van drie van deze beroepen: de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over de opleidingen tot deze drie BIG-beroepen: de zogenaamde BIG-opleidingen.

Opleiding tot gz-psycholoog

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft een beperkte capaciteit. Voorwaarden voor toelating zijn tweeledig: een verklaring dat men voldoet aan de toelatingseisen van vLOGO en een praktijkopleidingsplaats. De opleiding duurt minimaal twee jaar en bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens de studie ben je een piog (psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog).

Lees meer

Opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat
zij alleen open staat voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) met een praktijkopleidingsplaats. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens de studie heet je gios (gz-psycholoog in opleiding tot specialist).

Lees meer

Opleiding tot klinisch neuropsycholoog

De opleiding tot klinisch neuropsycholoog is een specialistische vervolgopleiding. Dat betekent dat zij alleen open staat voor gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen) met een praktijkopleidingsplaats. De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit theorie en praktijk. Tijdens de studie heet je gios (gz-psycholoog in opleiding tot specialist).

Lees meer

Toewijzen opleidingsplaatsen

Bij het toewijzen van gesubsidieerde (=beschikte) opleidingsplaatsen voor de opleidingen gz-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn een aantal organisaties en procedures betrokken. Hier kun je meer informatie vinden over de erkennings-en toewijzingsprocedure van opleidingsplaatsen.

Lees meer

 

Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidigen (APV)

Het Programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (Programma APV) is een meerjarig programma van de Opleidingsraad van de FGzPt. De FGzPt is de federatie van de beroepsverenigingen NIP, NVP en NVO. Binnen de federatie werken zij samen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht voor de beroepen gz-psycholoog en psychotherapeut.

Doel van het meerjarige programma APV is adviseren over opleidingen die aansluiten bij de behoefte van de samenleving. Hierbij baseren zij zich op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen en wordt waar mogelijk op maatwerk voor elke opleideling gestuurd. Belanghebbenden, zoals vertegenwoordigers van de beroeps- en brancheverenigingen, hoofdopleiders en hoogleraren en afgevaardigden vanuit de opleidingsinstellingen, zijn vertegenwoordigd in de programmaorganisatie door deskundigen die zich inzetten voor deze grote opgave. Wie dat zijn en wat er gebeurt, lees je op www.progapv.nl en www.fgzpt.nl.