NIP

Home Nieuwskamer Zorgelijk: het aantal volwassenen met psychische aandoeningen stijgt enorm

Geschreven op:

Zorgelijk: het aantal volwassenen met psychische aandoeningen stijgt enorm

Volgens recent onderzoek van het Trimbos, telde Nederland twaalf jaar geleden 1,9 miljoen volwassenen met kenmerken van een psychische aandoening. Uit dit onderzoek, dat 1 december gepubliceerd werd, blijkt dat Nederland inmiddels 3,3 miljoen volwassenen met deze kenmerken telt. Met name jongvolwassenen en studenten zijn sterk vertegenwoordigd: 44 procent van de studenten voldoet aan de criteria van een psychische aandoening (tegen 22 procent in 2009).

Uit het Trimbos onderzoek blijkt verder dat milde, middelmatige en ernstige problematiek in gelijke mate voorkomen. “Het probleem daarbij is echter dat er vaak onvoldoende mensen zijn om in te zetten voor ernstige problematiek. Op relatief lichtere problematiek werken hulpverleners, terwijl de meest dringende zorgvragen langer blijven liggen. Dat is onwenselijk”, aldus Frank Jonker (klinisch neuropsycholoog en voorzitter van de sectie GGZ van het NIP).

Extra ingewikkeld hierbij is het Integraal Zorgakkoord, dat afgelopen september gesloten werd. Dit akkoord heeft tot doel de zorg voor de toekomst “goed, toegankelijk en betaalbaar” te houden. Alhoewel wij tevreden zijn dat in dit akkoord preventie een prominente rol inneemt, is de uitwerking niet op alle fronten goed doordacht. Zo verdwijnen de lichte vormen van zorg uit de ggz, en verplaatsen die zich naar zorg in de wijk en digitale zorg op grote schaal.

Wij stuurden al eerder een brief aan de kamer over de zorgen die we bij de huidige versie van het IZA hebben. Daar komen nu de laatste cijfers van het Trimbos nog bij. Het doel dat met IZA nagestreefd wordt, namelijk de beperking van de zorgvraag voor psychische klachten met 30% in 2030, lijkt op basis van deze cijfers alleen maar verder uit beeld verdwenen. Frank Jonker: “Wij blijven ons inzetten op het leveren van kwalitatief goede en Passende Zorg en het aantrekken en behoud van voldoende goed opgeleide psychologen in de ggz’

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande hierover willen meedenken, meld je dan bij onze sectie GGZ.

Lees hier het artikel van Trimbos, waarin de laatste cijfers gepresenteerd worden.