NIP

Home Thema’s Statushouders aan het werk

Statushouders aan het werk

Werk is een belangrijke pijler voor integratie van vluchtelingen. Psychologie kan op een aantal manieren een maatschappelijke bijdrage leveren aan de arbeidsintegratie van statushouders.

Assessments voor vluchtelingen

Psychologisch adviesbureau NOA heeft een online psychologisch assessment ontwikkeld voor vluchtelingen om individuele kenmerken in kaart te brengen. Daarmee kan beter advies worden gegeven voor gepaste studie- en werktrajecten. De Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V) is een online instrument dat helpt bij het in kaart brengen van opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen van statushouders/vluchtelingen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Positieve psychologie ter bevordering mentale gezondheid statushouders

Mosaic is een positieve psychologie-cursus die Arabischsprekende statushouders helpt om hun leven in Nederland vorm te geven. Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventie. Het onderzoek laat zien dat deelnemers na deelname meer zingeving en mentaal en emotioneel welbevinden ervaren dan ervoor. Ook hebben ze meer vertrouwen om in de toekomst een baan te vinden en besteden ze meer uren aan vrijwilligerswerk. Ze boeken in vergelijking met de controlegroep ook meer vooruitgang in het aangaan van contacten met buren, vrienden en nieuwe contacten. En ze besteden meer uren aan een stage, een eigen bedrijf en sporten.

Verder is een verduurzamingstraject opgestart waardoor Mosaic in de toekomst zal worden aangeboden als trainingsprogramma door het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI). Daarnaast is bij het RIVM een aanvraag ingediend om de cursus op te nemen in de database voor bewezen effectieve interventies.

Duurzame arbeidsintegratie, tips voor organisaties

Duurzame arbeidsintegratie, tips voor organisaties

Om te komen tot duurzame arbeidsintegratie van statushouders is niet alleen aandacht nodig voor het voortraject, zoals inburgering en arbeidstoeleiding. Ook binnen de organisatie is veelal extra ondersteuning nodig, gedurende langere tijd.