NIP

Home Nieuwskamer NIP moet instroom in K&J-opleidingstraject inperken

Geschreven op:

NIP moet instroom in K&J-opleidingstraject inperken

Het aantal aanmeldingen voor het individuele opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is het afgelopen half jaar fors toegenomen. Het aantal aanmeldingen nam het afgelopen half jaar dusdanig toe, dat ingrijpen noodzakelijk is. Het algemeen bestuur van het NIP gaat daarom de instroom in het K&J-opleidingstraject stapsgewijs inperken. Wanneer het NIP dit niet doet, kunnen we niet meer garanderen dat iedereen de opleiding op kwalitatief hoog niveau kan afronden. Dat vinden we als NIP onwenselijk, ook in het licht van de overgang naar het nieuwe BIG-beroep.

Reden voor toename

De toename hangt samen met de nieuwe BIG-beroepenstructuur en vorming van het brede basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist, waarin de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de gezondheidszorgpsycholoog samengaan. Het NIP K&J-register zal op termijn sluiten en er komt een overgangsregeling voor geregistreerden en diegenen die nog in opleiding zijn. De precieze termijnen voor de overgangsregeling staan nog niet vast, die worden bij AMvB vastgesteld door de minister. De verwachte inwerkingtreding van het nieuwe beroep is 1 januari 2025. Zie voor alle informatie over de Beroepenstructuur psychologische zorg www.beroepenstructuur.nl en de pagina Impact voor Kinder- en Jeugdpsychologen.

Veel mensen zien het individuele opleidingstraject K&J NIP als een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling naar het nieuwe BIG-register. Dat is begrijpelijk, maar leidt tot problemen in de uitvoering.

Het K&J-traject is een hoogwaardig postmaster-opleidingstraject dat van verschillende personen inspanningen vergt. Van de opleideling zelf, maar ook van de werkplek/werkbegeleider, supervisor én van de registratiecommissie K&J. Er moet ook voldoende tijd zijn voor diegene die zich aanmeldt om het opleidingstraject tijdig af te ronden.

Binnen het individuele opleidingstraject ligt er bij de registratiecommissie een zware begeleidings- en beoordelingsverantwoordelijkheid, die bij gestructureerde opleidingen vaak bij de hoofd- en praktijkopleider ligt. Dat vergt extra tijd, inzet en inhoudelijke expertise van de commissieleden. Om tegemoet te komen aan het toegenomen aantal aanmeldingen, hebben we de commissie de afgelopen periode uitgebreid in aantal leden en uren. Vervolgstappen zijn nu echter noodzakelijk om te garanderen dat iedereen de opleiding op kwalitatief hoog niveau kan afronden.

Volgende stappen

Het algemeen bestuur van het NIP heeft als volgende stap besloten de aanmelding voor het opleidingstraject per 15 september 2023 stop te zetten voor orthopedagogen en het reglement hierop aan te passen. Dit heeft te maken met de zeer grote toename van het aantal orthopedagogen en orthopedagogen-generalist dat zich het afgelopen half jaar heeft aangemeld. Als je nog geen lid bent van het NIP, betekent dit dat je je uiterlijk op 30 augustus 2023 voor het NIP had moeten aanmelden om er zeker van te zijn dat je aanmelding tijdig wordt verwerkt.

Ook voor psychologen zal de aanmelding voor het opleidingstraject op een bepaalde datum worden stopgezet, zodat de registratiecommissie de aanmeldingen voor het opleidingstraject tijdig kan beoordelen. Omdat het hierbij gaat om lagere aantallen, kan de aanmelding van deze groep op een later moment worden stopgezet. Het bestuur neemt in een later stadium een besluit over de precieze datum hiervoor.

We realiseren ons dat het besluit grote gevolgen heeft voor individuele orthopedagogen en psychologen. Het bestuur heeft een zorgvuldige afweging gemaakt, wetende dat niet ingrijpen ook nadelige gevolgen zou hebben. De genomen maatregelen zijn juridisch getoetst en gaan uit van de benodigde zorgvuldigheid en noodzakelijkheid. Uiteindelijk heeft de doorslag gegeven dat wij het als onze verantwoordelijkheid zien dat iedereen die zich aanmeldt voor de opleiding, deze op kwalitatief hoog niveau kan afronden binnen de overgangstermijnen voor het nieuwe BIG-beroep.

Meer weten?

We kunnen ons ook voorstellen dat het besluit tot veel vragen leidt. Daarom hebben we een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op de website geplaatst. Voor het aanmeldtraject hebben we ook een uitgebreid stappenplan met checklists, tips en meer. Heb je belangstelling voor het individuele opleidingstraject, lees dan eerst goed alle informatie door.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.