NIP

Sectiebestuur ZMVB

Het sectiebestuur bestaat uit de volgende personen.
Er staat nog een vacature voor een bestuurslid open.

In memoriam Aliena Leidekker

Op 20 oktober 2022 is ons geliefde medebestuurslid Aliena Leidekker onverwacht overleden. Lees hier haar in memoriam.

Nicole Bonsen

Voorzitter

Kenny Wolfs

Penningmeester

Guyenne van Kleef

Bestuurslid

Merel Brands

Student in Sectie (SIS)

Ons doel, onze motivatie en onze taak

Als sectiebestuur willen we voor de psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, een platform bieden om kennis te bundelen en te delen. We organiseren webinars over onderwerpen als wilsbekwaamheid. Ook vertegenwoordigen we als sectiebestuur, zowel binnen als buiten het NIP, de psychologen in de gehandicaptenzorg m.b.t. verschillende onderwerpen zoals WZD, GZ-opleidingsplaatsen en beroepenstructuur. Als je wilt weten wat wij als sectiebestuur ZMVB voor jou kunnen betekenen en/of als je (actief) betrokken wilt zijn bij de sectie, horen we dat graag.

Nicole Bonsen (voorzitter)

Ik ben Nicole Bonsen. Ik heb aan de VU in Amsterdam Psychologie gestudeerd en in Nijmegen de GZ-opleiding gedaan. Op een uitstapje naar de forensische diagnostiek na heb ik altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt, specifiek met jeugd met een licht verstandelijke beperking. In mijn werk bij ’s Heeren Loo in Dordrecht geef ik therapie, doe ik diagnostiek en ben ik supervisor en werkbegeleider.

Omdat er nog veel onbekend is over de mogelijkheden voor psychologen om diagnostiek en behandeling te bieden aan mensen met een (L)VB, vind ik het belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan. Dat is een belangrijke reden geweest om lid te worden van het sectiebestuur ZMVB van het NIP, waar ik sinds eind 2020 voorzitter van ben.

Ik vind het fijn om psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en om kennis te delen.

Merel Brands (Student in Sectie)

Hallo, ik ben Merel Brands en ben als SiS’er (student in sectie) aangesloten bij deze sectie. Ik studeer aan het KU Leuven (master klinische psychologie voor volwassenen en ouderen) en werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Daar werk ik met mensen met een matig verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Binnen mijn werk loop ik vaak tegen problemen aan rondom diagnostiek en behandeling. Ik hoop binnen deze sectie mijn bijdrage hierin kan leveren. Ook ben ik op dit moment bezig met onderzoek naar de huidige wetenschappelijke stand van zaken rondom onderzoek naar suïcide gedrag bij LVB’ers. Daarnaast probeer ik ook meer aandacht te krijgen voor het interessante werkveld voor (GZ) psychologen binnen de gehandicaptenzorg bij studenten en universiteiten.

Mocht je vragen hebben of er meer willen weten mail me dan: siszmvb@spsnip.nl.

Vacature bestuurslid

De gehandicaptensector beter op de kaart zetten? Wil jij dit ook? Sluit je dan nu bij ons aan. Ben jij als psycholoog werkzaam in de gehandicaptensector en wil jij:

  • richtlijnen ontwikkelen (bijvoorbeeld op het gebied van syndroom van down/ probleemgedrag/ eet- slik- en drinkproblemen);
  • het belang van de psycholoog behartigen in diverse overleggen bij o.a. VGN, NVAVG, IGZ, gemeentes en andere beroepsverenigingen;
  • advies uitbrengen over richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, visitatie etc.;
  • bijeenkomsten, lezingen en congressen coördineren (met ondersteuning voor het organisatorische deel hiervan);
  • initiatieven ontwikkelen om de zichtbaarheid van de psycholoog te verbeteren?

Wanneer je aan één of meerdere van deze taken wilt meewerken nodigen wij je van harte uit om te reageren. Samen zorgen we ervoor dat de psycholoog in de gehandicaptensector goed vertegenwoordigd wordt en creëren we impact! Zie de vacature bestuurslid (pdf). Voor meer informatie of je reactie (met korte motivatie en cv) mail naar Denise Jansen: denise.jansen@psynip.nl.