NIP

Sectiebestuur ZMVB

Het sectiebestuur bestaat uit de volgende personen.
Er staat nog een vacature voor een bestuurslid open.

Nicole Bonsen

Voorzitter

Aliena Leidekker

Secretaris

Kenny Wolfs

Penningmeester

Fenny van Gameren

Bestuurslid

Merel Brands

Student in Sectie (SIS)

Vacature

Bestuurslid

Ons doel, onze motivatie en onze taak

Als sectiebestuur willen we voor de psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, een platform bieden om kennis te bundelen en te delen. We een LinkedIn pagina en organiseren webinars over onderwerpen als wilsbekwaamheid. Ook vertegenwoordigen we als sectiebestuur, zowel binnen als buiten het NIP, de psychologen in de gehandicaptenzorg m.b.t. verschillende onderwerpen zoals WZD, GZ-opleidingsplaatsen en beroepenstructuur. Als je wilt weten wat wij als sectiebestuur ZMVB voor jou kunnen betekenen en/of als je (actief) betrokken wilt zijn bij de sectie, horen we dat graag.

Nicole Bonsen (voorzitter)

Ik ben Nicole Bonsen. Ik heb aan de VU in Amsterdam Psychologie gestudeerd en in Nijmegen de GZ-opleiding gedaan. Op een uitstapje naar de forensische diagnostiek na heb ik altijd in de gehandicaptenzorg gewerkt, specifiek met jeugd met een licht verstandelijke beperking. In mijn werk bij ’s Heeren Loo in Dordrecht geef ik therapie, doe ik diagnostiek en ben ik supervisor en werkbegeleider.

Omdat er nog veel onbekend is over de mogelijkheden voor psychologen om diagnostiek en behandeling te bieden aan mensen met een (L)VB, vind ik het belangrijk om daar het gesprek over aan te gaan. Dat is een belangrijke reden geweest om lid te worden van het sectiebestuur ZMVB van het NIP, waar ik sinds eind 2020 voorzitter van ben.

Ik vind het fijn om psychologen, die in de gehandicaptenzorg werken, te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en om kennis te delen.

Aliena Leidekker (Secretaris)

Ik ben begonnen als verpleegkundige en heb een tijdje gewerkt binnen het werkveld van arbeid en organisatie. Uiteindelijk ben ik in de verstandelijk gehandicaptenzorg terechtgekomen als GZ-psycholoog. Later ben ik klinische psychologie (volwassenen en ouderen) gaan studeren en gaan werken bij een middelgrote organisatie waar ik voornamelijk mediërend werk.
Ik ben verantwoordelijk voor inhoud van de zorg van een deel van de cliënten. Daarnaast houd ik me bezig met diagnostiek, indicatiestelling, opstellen van behandelplannen, behandeling en scholing. Ook doe ik werkbegeleiding van nieuwe collega’s. Mijn aandachtsgebieden zijn dubbel en trippel diagnose: verstandelijke beperking, verslaving en eventueel nog een psychiatrische diagnose.

Heb je vragen over hoe je meerdere partijen op de juiste manier rondom de tafel krijgt ten behoeve van die ene cliënt? Neem dan gerust contact op!

Ik zit het sectiebestuur ZMVB omdat ik op landelijk niveau een bijdrage wil leveren aan de ambitie om de zorg voor de doelgroep te verbeteren. Een onderdeel daarvan is een duidelijkere positionering van psychologen binnen de verstandelijk gehandicaptensector.
Op inhoudelijk niveau richt ik me op ontwikkelingsgericht werken met een psychiatrische bril.

Fenny van Gameren (penningmeester)

Na de Bsc in Maastricht heb ik de Msc in Rotterdam gedaan. Stage gelopen (neurodiagnostiek) op de ouderenafdeling, stemming kliniek en medische psychiatrie. Daarna ben ik gaan werken in de verslavingszorg op de afdelingen voor mensen met neurologisch gerelateerde problemen en ernstige ontwikkelings- en of persoonlijkheidsproblematiek. Tijdens het werken in de verslavingszorg merkte ik dat er weinig mogelijkheden leken te zijn in de diagnostiek en behandeling van LVB’ers met (chronische) verslaving. Ik ging op zoek naar plekken waar meer diagnostiekkennis was over deze doelgroep. Zo kwam ik in contact met Abrona. Hier werk ik sinds 2018 met veel plezier. Er wordt gewerkt vanuit de cliënt, in plaats vanuit een protocol.

Ik kreeg het idee dat de sector verstandelijk gehandicaptenzorg steeds verder in de knoop komt door factoren van buitenaf, waardoor mensen buiten de boot vallen. Er werd verwacht dat de sector steeds meer op de reguliere GGZ gaat lijken met de bijkomende protocollen en regels. Uit ervaring van mijn eerdere werkplekken merk ik dat dat niet werkt voor deze doelgroep. Met het gevolg dat mensen niet meer de juiste zorg dreigen te krijgen. Ik zet me in om te behouden wat er goed is maar ben ook op zoek naar verbreding en verrijking van de huidige zorg. Ik wil dat er meer bekendheid komt voor de verstandelijk gehandicaptenzorg en de rol van de psycholoog hierin.

Mijn aandachtsgebieden zijn diagnostiek, de rol van sociale emotionele ontwikkeling in gedrag, AAI (Animal Assisted Interventions).

Merel Brands (Student in Sectie)

Hallo, ik ben Merel Brands en ben als SiS’er (student in sectie) aangesloten bij deze sectie. Ik studeer aan het KU Leuven (master klinische psychologie voor volwassenen en ouderen) en werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Daar werk ik met mensen met een matig verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. Binnen mijn werk loop ik vaak tegen problemen aan rondom diagnostiek en behandeling. Ik hoop binnen deze sectie mijn bijdrage hierin kan leveren. Ook ben ik op dit moment bezig met onderzoek naar de huidige wetenschappelijke stand van zaken rondom onderzoek naar suïcide gedrag bij LVB’ers. Daarnaast probeer ik ook meer aandacht te krijgen voor het interessante werkveld voor (GZ) psychologen binnen de gehandicaptenzorg bij studenten en universiteiten.

Mocht je vragen hebben of er meer willen weten mail me dan: siszmvb@spsnip.nl.

Vacature bestuurslid

De gehandicaptensector beter op de kaart zetten? Wil jij dit ook? Sluit je dan nu bij ons aan. Het samenwerkingsverband NIP/NVO ZMVB is op zoek naar versterking. Ben jij als psycholoog werkzaam in de gehandicaptensector en wil jij:

  • richtlijnen ontwikkelen (bijvoorbeeld op het gebied van syndroom van down/ probleemgedrag/ eet- slik- en drinkproblemen);
  • het belang van de psycholoog behartigen in diverse overleggen bij o.a. VGN, NVAVG, IGZ, gemeentes en andere beroepsverenigingen;
  • advies uitbrengen over richtlijnen, kwaliteitsstandaarden, visitatie etc.;
  • bijeenkomsten, lezingen en congressen coördineren (met ondersteuning voor het organisatorische deel hiervan);
  • initiatieven ontwikkelen om de zichtbaarheid van de psycholoog te verbeteren?

Wanneer je aan één of meerdere van deze taken wilt meewerken nodigen wij je van harte uit om te reageren. Samen zorgen we ervoor dat de psycholoog in de gehandicaptensector goed vertegenwoordigd wordt en creëren we impact! Zie de vacature bestuurslid (pdf). Voor meer informatie of je reactie (met korte motivatie en cv) mail naar Denise Jansen: denise.jansen@psynip.nl.