NIP

Home Nieuwskamer NIP onderstreept reflectie SCP

Geschreven op:

NIP onderstreept reflectie SCP

Politieke partijen zullen fundamentele keuzes moeten maken over hoe zij de huidige maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken. Zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in een reflectie op de verkiezingsprogramma’s. Doen zij dit niet dan heeft dit gevolgen voor de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de zorg en andere publieke voorzieningen. En dat kan invloed hebben, vooral op het welzijn van mensen in de meest kwetsbare posities, de ongelijkheid in de samenleving, de onderlinge solidariteit en het vertrouwen dat mensen in de overheid hebben.

De SCP-publicatie is een aanvulling op de doorrekeningen die het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving voor politieke partijen maken. Naast financiële en ruimtelijke effecten is het immers ook van belang dat de gevolgen voor mens en maatschappij worden meegenomen bij aanstaande kabinetsplannen.

Ook het NIP onderstreept deze bredere kijk op aanstaande kabinetsplannen. In aanloop naar de verkiezingen gaf het NIP eerder al aan dat psychologen nadrukkelijk hun bijdrage willen en kunnen leveren bij maatschappelijke uitdagingen die leven in o.a. de zorg, jeugdhulp, onderwijs, arbeidsmarkt en klimaatverandering.