NIP

Home Nieuwskamer Feestelijke uitreiking EVC-getuigschriften voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP

Geschreven op:

Feestelijke uitreiking EVC-getuigschriften voor Kinder- en Jeugdpsychologen NIP

Op maandag 10 juli ontvingen 250 Kinder- en Jeugdpsychologen NIP hun EVC-getuigschrift tijdens een feestelijke uitreiking in de Geertekerk in Utrecht. Met dit getuigschrift krijgen zij een vrijstelling van de gz-opleiding en kunnen ze zich registreren in het BIG-register als gz-psycholoog. De uitreiking markeert een volgende stap in de gelijkwaardige behandeling en beloning van K&J-psychologen en gz-psychologen.

Het was een zonnige middag op een mooie locatie in Utrecht. Veel van de deelnemers hadden zich speciaal feestelijk gekleed voor deze uitreiking, waar sommigen al lang naar uit hebben gekeken. Het beroep van Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP bestaat ruim 25 jaar en trots en inzet voor het vakgebied is typerend voor deze groep professionals.

Na het ontvangst en de opening door Pieter Dingemanse (voorzitter Stichting EVC) gaven onder meer Hans de Veen als voorzitter van het bestuur van het NIP en Gert-Jan Prosman (zowel lid van het bestuur van het NIP als van Stichting EVC) een korte schets van de geschiedenis van EVC en het K&J beroep.

Ten slotte nam hoofdopleider Theo Bouman de beroepseed voor gz-psychologen af. Vervolgens mochten alle aanwezige Kinder- en Jeugdpsychologen NIP hun getuigschrift ondertekenen. Daarna was het tijd voor een feestelijke borrel om deze mijlpaal te vieren.

EVC-traject

De uitreiking van de getuigschriften is onderdeel van de trajecten van Stichting EVC, waarin naast het NIP ook vertegenwoordigers zitten van de Nederlandse GGZ, hoofdopleiders, praktijkopleiders en opleidingsinstellingen. EVC (Eerder Verworven Competenties) zijn competenties die na de universitaire studie zijn opgedaan in cursussen, vervolgopleidingen en door middel van voldoende gesuperviseerde werkervaring. Kinder- en Jeugdpsychologen NIP die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen binnen dit EVC-traject een volledige vrijstelling voor de gz-opleiding. Zij hebben voor de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP namelijk al een tweejarig postmastertraject gevolgd. Die bestaat uit werkervaring, supervisie, scholing en casusverslagen. De verworven competenties zijn daarmee vergelijkbaar met de eisen voor gz-psychologen. In totaal ontvangen meer dan 500 Kinder- en Jeugdpsychologen NIP de vrijstelling.