NIP

Home Nieuwskamer NIP ondertekent Europees pleidooi

Geschreven op:

NIP ondertekent Europees pleidooi voor aandacht voor mentale gezondheid over beleidsdomeinen heen

In de aanloop naar de European Mental Health Week van 22 t/m 28 mei heeft het NIP een Europees pleidooi ondertekend: mentale gezondheid moet meegewogen worden in alle beleidsdomeinen op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Gezamenlijk statement

Het document waarin deze visie wordt gedeeld en onderbouwd is geschreven door het EU Health Policy Platform Mental Health in all Policies Thematic Network, dat ondersteund wordt door de Europese Commissie. Onder meer Mental Health Europe, het Trimbos-instituut en UNICEF hebben eraan bijgedragen. De visie is inmiddels ondertekend door ruim 55 Europese organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid.

Het gezamenlijke statement benadrukt het belang van ‘Mental Health in all Policies’ oftewel de MHiaP-benadering. Deze stelt onder meer dat alle beleid van invloed is op mentale gezondheid en dat verschillen in (determinanten van) mentale gezondheid kleiner moeten worden. Want iedereen heeft recht op een goede mentale gezondheid gedurende de hele levensloop en iedereen moet toegang hebben tot passende hulp als dat nodig is. Daarnaast levert een mentaal gezonde bevolking een positieve bijdrage aan andere domeinen; een win-win situatie dus.

Actie is nodig

Helaas is deze visie nog lang geen werkelijkheid. Door crises als de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering is het slecht gesteld met de mentale gezondheid van veel kinderen, jongeren en volwassenen.

Daarom is actie nodig. Landen in Europa moeten mentale gezondheid op een domein-overstijgende manier gaan aanpakken en streven naar integrale promotie, preventie en hulp. Het pleidooi bevat aanbevelingen en voorbeelden die zo’n aanpak mogelijk maken.