NIP

Home Studenten Diensten Toekomstgids

Stap 3: Laat je registreren

Met een diploma van een postmasteropleiding kun je je inschrijven in een beroepsregister. Met die beroepsregistratie laat je werkgevers en/of cliënten zien dat je aan bepaalde opleidingseisen voldoet, maar ook dat je je verbindt aan de normen van de beroepsgroep. In bepaalde werkvelden is een registratie extra belangrijk. In de zorg wordt het bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld door werkgevers, in kwaliteitskaders, bij de bekostiging en in wettelijke regelgeving. Er zijn NIP-registraties, maar ook wettelijke registraties, zoals SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, vastgelegd in de Jeugdwet) en BIG (wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

Als je eenmaal een beroepsregistratie hebt, moet je je elke vijf jaar opnieuw registreren. Hiermee laat je zien dat je kennis en kunde up-to-date is én blijft.

Postmasteropleidingen en beroepsregistraties (peildatum: zomer 2023)

* De cijfers geven het aantal opleidingsjaren aan, ná de bachelor en master psychologie.

Nieuwe BIG beroepenstructuur

Vanaf 2025 is er een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische beroepen in de wet BIG. Zo komt er één basisberoep voor psychologen: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. Hierin worden de huidige beroepen gezondheidszorgpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP samengevoegd. Het huidige basisberoep psychotherapeut wordt samengevoegd met het specialisme klinisch psycholoog in een nieuw specialisme, de klinisch psycholoog-psychotherapeut.