NIP

Home Thema’s Curatieve GGZ (zorgverzekeringswet) Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Vergoede zorg uit de basisverzekering (ggz Zvw)

Om als psycholoog voor vergoeding vanuit de basisverzekering voor het leveren van gbggz en/of sggz in aanmerking te komen zijn nodig:

  1. een BIG-registratie
  2. een eigen Kwaliteitsstatuut dat gedeponeerd is in het openbaar register Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Verschil met vergoeding vanuit de aanvullende verzekering (AV)

Om voor vergoeding vanuit de AV in aanmerking te komen is het noodzakelijk de verschillende aanvullende verzekeringspolissen van de diverse zorgverzekeraars te onderzoeken. Deze verschillen namelijk per AV-polis en per zorgverzekeraar. Mocht de zorg vergoed worden vanuit de AV, dan is de vergoeding meestal zeer beperkt en dient er via de cliënt gedeclareerd te worden. Declareren van deze zorg kan niet rechtstreeks bij de verzekeraar.

De informatie op deze pagina focust op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Duiding aanspraken: wat is wel/niet verzekerde zorg?

De aanspraken in de curatieve of geneeskundige ggz wordt afgegrensd op basis van twee belangrijke criteria:

  1. Is er sprake van een (vermoeden van een) psychische stoornis volgens DSM-classificatie?
  2. Is er sprake van een diagnose/stoornis waarvan de behandeling wordt gerekend tot de geneeskundige GGZ?

Het Zorginstituut heeft verschillende duidingen (uitleg of toelichting gevend rapport) uitgebracht, over wat wel of niet verzekerde zorg is in de geneeskundige ggz en ten laste van welk financieel kader ggz interventies gebracht moeten worden:

Totstandkoming vergoede zorg uit de basisverzekering

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft de wettelijke taak de grenzen van het verzekerde pakket te bewaken en het gepast gebruik van het verzekerde pakket te bevorderen.

In Nederland hanteren we een open systeem, omdat de ontwikkelingen in de zorg snel gaan. Een open systeem betekent dat de zorg vaak niet expliciet vastgelegd is, maar dat het om generieke omschrijving gaat van de zorg die behoort tot het te verzekeren pakket. Dit biedt de mogelijkheid om het pakket dynamisch te houden. Oudere minder effectieve methoden kunnen zo vanzelf plaats maken voor effectievere methoden zonder dat hiervoor veel sturing nodig is. Zorg waarvan bewezen is dat deze niet effectief is behoort uitgesloten te worden.

Zorgverzekeraars hebben van de overheid een belangrijke rol gekregen bij de totstandkoming van verzekerde zorg.