NIP

Sectie Forensische psychologie

Werk je als als forensisch psycholoog en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Je belangen behartigd zien door een kleine maar sterke groep? In contact komen met andere deskundigen om cases voor te leggen? Psychologen (academisch psychologen, gz- en klinisch psychologen) en psycholoog-psychotherapeuten die werken op het snijvlak van justitie en gezondheidszorg zijn welkom als lid van de sectie Forensische psychologie.

Maak kennis met het bestuur

Actief worden voor de sectie

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur  een mailtje naar info@psynip.nl.

Voorbeeldbrieven voor getuige-deskundigen

In het Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) worden wel Pro Justitia Rapporteurs opgenomen, maar (nog) geen behandelverantwoordelijken en wetenschappers. Aangezien rechtbanken weten dat er een register is, vragen ze naar de kwalificaties van deze behandelaren of wetenschappers. Deze moeten vervolgens uitleggen dat er voor hen (nog) geen register is en hun bekwaamheden gaan toelichten. Dat brengt hen vaak in een ongemakkelijke situatie ten opzichte van de rechtbank, de advocaat en hun patiënt.

Om dit te ondervangen heeft het sectiebestuur een toelichtende brief aan de rechtbank opgesteld die aan het begin van een zitting aan de rechtbank, officier en advocaat kan worden uitgereikt (de patiënt kan voordien al een toelichting hebben gehad).

Jaarverslag 2021