NIP

Home Secties Sectie Forensische Psychologie

Sectie Forensische psychologie

Werk je als als forensisch psycholoog en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Je belangen behartigd zien door een kleine maar sterke groep? In contact komen met andere deskundigen om cases voor te leggen? Psychologen (academisch psychologen, gz- en klinisch psychologen) en psycholoog-psychotherapeuten die werken op het snijvlak van justitie en gezondheidszorg zijn welkom als lid van de sectie Forensische Psychologie.

Maak kennis met het bestuur

Actief worden voor de sectie

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur  een mailtje naar info@psynip.nl.

Voorbeeldbrieven voor getuige-deskundigen

In het Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) worden wel Pro Justitia Rapporteurs opgenomen, maar (nog) geen behandelverantwoordelijken en wetenschappers. Aangezien rechtbanken weten dat er een register is, vragen ze naar de kwalificaties van deze behandelaren of wetenschappers. Deze moeten vervolgens uitleggen dat er voor hen (nog) geen register is en hun bekwaamheden gaan toelichten. Dat brengt hen vaak in een ongemakkelijke situatie ten opzichte van de rechtbank, de advocaat en hun patiënt.

Om dit te ondervangen heeft het sectiebestuur een toelichtende brief aan de rechtbank opgesteld die aan het begin van een zitting aan de rechtbank, officier en advocaat kan worden uitgereikt (de patiënt kan voordien al een toelichting hebben gehad).

Kwaliteitskader forensische zorg

In het kwaliteitskader forensische zorg staat de visie over goede forensische zorg en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het kwaliteitskader helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Dit kwaliteitskader is een aanvulling op bestaande programma’s en richtlijnen.

Het kwaliteitskader geeft  duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.

Jaarverslag 2022