NIP

Home Over ons Samenwerking

Samenwerking

Het NIP draagt bij aan een veerkrachtige samenleving. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau, via onderstaande verenigingen en initiatieven. Door gezamenlijk op te trekken met collega-verenigingen kunnen we van elkaar leren en zo onze bijdrage vergroten.

FGzPt

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

De FGzPt fungeert voor deze beroepen als aanspreekpunt voor de overheid. De vereniging FGzPt heeft drie leden:

 • Het NIP
 • De Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

P3NL

Het NIP heeft samen met acht wetenschappelijke en beroepsverenigingen P3NL opgericht. Deze belangenorganisatie in de ggz vertegenwoordigt ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven.

P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

TOP-opleidingsplaatsen

TOP heeft als kerntaak het vaststellen van het toewijzingsprotocol en het maken van een voorstel voor verdeling van de beschikbare opleidingsplaatsen.

Het NIP vormt samen met andere vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen, brancheverenigingen en beroepsverenigingen het bestuur van TOP.

Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het NIP is lid van het Partnerschap Overgewicht (PON) en levert een afgevaardigde, die namens het NIP tijdens de PON-vergaderingen input levert. Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

TopGGz

In de adviesraad van TOPGGz werkt het NIP mee aan een zo goed mogelijk functionerende TOPGGz waar patiënten optimaal nut van hebben. TOPGGz is hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding.

Psychologen kunnen een beroep doen op TOPGGz afdelingen als zij er als professional niet uit komen met een cliënt. Voor consultatie of om iemand door te sturen voor een second opinion. Of als u iemand wilt verwijzen voor een innovatieve behandeling of meer informatie wilt over hoe u eventueel zelf innovaties kunt invoeren op uw afdeling.

Pijn Alliantie in Nederland (P.A.i.N.)

Vanuit het NIP hebben we zitting in het Algemeen Bestuur van P.A.i.N.  Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de P.A.i.N.? Meld je aan bij de coördinator Nicole Janssen (Nicole.Janssen@psynip.nl).

Factsheet PA!N (pdf – 2020)

Long Alliantie Nederland (LAN)

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Ook het NIP is lid van de LAN. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.

NJR

Doel van de NJR is de deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving te stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen. SPS-NIP is namens het NIP lid en zet zich op deze manier in voor jongeren.

Internationale samenwerking

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA)

De EFPA is de Europese koepel van psychologieverenigingen en heeft als missie de promotie, ontwikkeling, verspreiding en toepassing van psychologie in al

haar vormen en om bij te dragen aan een menselijke samenleving in Europa en daarbuiten op basis van psychologische kennis.

Wat doet het NIP binnen de EFPA?

Het NIP is als grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland lid van EFPA namens Nederland. Vanwege deze unieke positie kun je alleen via het NIP beschikken over het Europsy-certificaat dat toegang biedt tot de zorgmarkt in heel Europa.

De EFPA kent 37 lidverenigingen die gezamenlijk 300.000 psychologen vertegenwoordigen. De board of directors vormt het dagelijks bestuur dat wordt aangesteld en gecontroleerd door de General Assembly. Het NIP heeft daar een plaats in en is jaarlijks aanwezig bij de algemene vergadering.

De EFPA organiseert tweejaarlijks het ECP, het Europees Congres van Psychologen. In 2022 vond dit congres plaats in Ljubljana, Slovenie en in 2023 zal dit plaatsvinden in Brighton, UK. Meer lezen? Lees de EFPA NewsMagazines in de kiosk.

Boards en Standing Committees binnen de EFPA

Op Europees niveau worden thema’s binnen de psychologie besproken die hun impact hebben op het beleid van de aangesloten beroepsverenigingen in de EU-lidstaten. Dit vindt op thema plaats in de verschillende boards en standing committees van de EFPA. Het NIP heeft afvaardiging in de volgende overlegorganen. Verschillende NIP-leden zijn actief binnen de EFPA.

 • Board of Ethics o.a. belast met de metacode voor beroepsethisch handelen van de beroepsverenigingen. Henk Geertsema neemt deel aan deze board namens het NIP.
 • Psychology in education De Standing Committee Psychology heeft verschillende doelen:
  1. het stimuleren van professionele ontwikkeling en samenwerking tussen de leden van de Sc PiE en schoolpsychologen in Europa.
  2. De expertise van schoolpsychologen beschikbaar stellen voor maatschappelijke en politieke beleidsmakers.
  3. Bijdragen aan een optimale leeromgeving voor alle leerlingen in Europa waarbij een belangrijk thema inclusief onderwijs is.

Namens het NIP neemt Hans Reijnierse deel aan deze committee.

 • Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma Psychology zij buigen zich over de psychologische effecten van rampen en trauma’s. Namens het NIP neemt Magda Rooze, convenor van deze SC.
 • Board of assessment houden zich bezig met de testontwikkeling en testgebruik op Europees niveau. Namens het NIP neemt Iris Egberink deel aan deze board.
 • Expert reference Group for Psychology and Climate Change Deze werkgroep houdt zich bezig met klimaatverandering. Namens het NIP nemen Sara Wortelboer en Sara Helmink deel.

Mocht je deel willen nemen aan één van de gremia van de EFPA, neemt dan contact op met bestuur@psynip.nl

Global Psychology Alliance (GPA)

De Global Psychology Alliance is een alliantie van meer dan 60 nationale, regionale en internationale psychologie verenigingen uit de hele wereld. Zij bundelen hun krachten om gezamenlijk te werken aan wereldwijde onderwerpen die in meerdere landen relevant zijn. Het samenbrengen van ervaring, kennis en perspectieven van elk continent versterkt het gezamenlijk vermogen om met de kennis van de psychologie maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

IUPsyS

Het NIP is ook lid van de International Union of Psychological Science (IUPsyS) Zij werken aan de ontwikkeling, representatie en ontwikkeling van psychologie als een fundamentele en toegepaste wetenschap op nationaal, regionaal en internationaal niveau. De belangrijkste activiteiten van de IUPsyS zijn gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van de wetenschap en praktijk van de psychologie. Zij publiceren diverse boeken, en het International Journal of Psychology.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Bij 6 van deze doelen willen wij vanuit onze psychologische expertise specifiek een bijdrage leveren, wat hopelijk zal doorwerken in de SDG’s als geheel. Lees meer over de 6 SDG’s waar wij onze bijdrage aan leveren.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.