NIP

Beroepscode voor psychologen

Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Daarom hebben we een Beroepscode voor psychologen opgesteld. In de Beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich aan deze beroepscode.

Beroepscode online lezen

Klik op deze afbeelding om de Beroepscode in te zien.

 

Vier basisprincipes

Er zijn 4 basisprincipes waaraan een psycholoog zich moet houden bij het beroepsmatig handelen:

  1. verantwoordelijkheid
  2. integriteit
  3. respect
  4. deskundigheid

De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken zijn uitgebreid vastgelegd. Met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

De actuele versie van de Beroepscode voor psychologen is van 2015.

Vragen over beroepsethiek?
Heb je een vraag op het gebied van beroepsethisch handelen? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen.
NIP leden kunnen met specifieke ethische vragen ook contact opnemen tijdens het spreekuur Beroepsethiek.

Beroepscode bestellen

De gedrukte uitgave van de Beroepscode kan helaas niet meer besteld worden. De Beroepscode voor psychologen 2015 is verspreid onder alle NIP-leden.

 

Engelse versie / English editionCode of ethics – Beroepscode NIP Engels

Download de Code of Ethics for Psychologists in English

 

Tuchtrecht en klachten

Met onze eigen beroepscode toetsen we het beroepsmatig handelen van onze leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Lees meer over het tuchtrecht en uitspraken van de tuchtcolleges.

 

De Beroepscode toepassen bij het afnemen van psychologische tests

Als een psycholoog een test afneemt moet zij zich gedragen zoals beschreven in de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP). Deze standaard legt uit hoe je de Beroepscode van het NIP moet toepassen bij het afnemen van psychologische tests.

  • Lees meer over de COTAN en psychologische tests.

 

Handreikingen en wegwijzers

Het NIP ondersteunt leden met handreikingen, wegwijzers en webinars over beroepsethiek. Bij voorbeeld de Handreiking omgaan met ECD in de zorg en Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden.

 

Samengesteld door

De NIP Beroepscode voor Psychologen is samengesteld door de Centrale commissie Beroepsethische Zaken.