NIP

Beroepscode voor psychologen

Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Daarom hebben we een Beroepscode voor psychologen opgesteld. Deze beschrijft aan welke ethische basisprincipes psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak. De basisprincipes worden nader uitgewerkt in richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van psychologen. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, houden zich hieraan.

Direct naar de Beroepscode.

English version.

Iedere psycholoog houdt zich volgens de Beroepscode aan vier basisprincipes bij het beroepsmatig handelen: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

De Beroepscode is van en voor alle psychologen en vormt het uitgangspunt voor een zorgvuldige beroepsuitoefening. De Beroepscode maakt, naast o.a. kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en toepasselijke wet- en regelgeving deel uit van de professionele standaard voor psychologen. Concreet betekent dit:

  • Voor psychologen is de Beroepscode een belangrijke ondersteuning bij het maken van ethische afwegingen in hun werkzaamheden. Beroepsethiek is een centraal onderdeel van hun professioneel handelen.
  • Voor hen die gebruik maken van de diensten van een psycholoog, kan de code duidelijkheid bieden over wat zij van een psycholoog mogen verwachten.
  • De Beroepscode is een beoordelingsmaatstaf wanneer psychologen hun activiteiten verantwoorden in het kader van een klachtenprocedure. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke tuchtcolleges in het kader van het verenigingstuchtrecht van het NIP. De Beroepscode kan ook onderdeel zijn van de tuchtnormen waaraan wordt getoetst in het kader van het wettelijk tuchtrecht op grond van de Wet BIG en het tuchtrecht van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Lees hier meer over het tuchtrecht bij het NIP. Daarmee is de beroepscode een onderdeel van de professionele standaard voor psychologen.
  • Als een psycholoog een test afneemt moet hij of zij zich gedragen zoals beschreven in de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP). Deze standaard legt uit hoe je de Beroepscode van het NIP moet toepassen bij het afnemen van psychologische tests. Lees meer over de COTAN en psychologische tests.

Let op: de Beroepscode is een leidraad of ethisch kompas voor psychologen in hun beroepsmatig handelen. Het is echter geen eenduidige handleiding, die zonder nadere overwegingen uitsluitsel geeft over wat in elke situatie de juiste handelswijze is. De psycholoog weegt en past de basisprincipes en de richtlijnen in concrete situaties toe. Dit is zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Handreikingen en wegwijzers

Het NIP ondersteunt leden met handreikingen, wegwijzers en webinars over beroepsethiek. Een voorbeeld is de Wegwijzer wet- en regelgeving voor psychologen in de gezondheidszorg. Deze Wegwijzer is een aanvulling op de Beroepscode voor psychologen van het NIP, beiden zijn onderdeel van de professionele standaard voor psychologen. De Beroepscode NIP bepaalt dat psychologen zich op de hoogte moeten stellen van de wettelijke bepalingen die in hun werkveld van toepassing zijn en daarnaar handelen. De Wegwijzer is bedoeld om psychologen hierbij te ondersteunen.

Heb je vragen over beroepsethiek?

Heb je een vraag op het gebied van beroepsethisch handelen? Misschien vind je het antwoord bij onze veelgestelde vragen. Ben je lid van het NIP? Dan kan je voor een specifieke ethische vraag ook contact opnemen tijdens het spreekuur beroepsethiek op dinsdagochtend tussen 09:30 en 12:30 uur. Bel daarvoor naar 030 820 15 00.

De NIP Beroepscode voor psychologen is samengesteld door de Centrale Commissie Beroepsethische Zaken. Zij hebben de Beroepscode herzien in 2024.

Download de Beroepscode

De nieuwe Beroepscode 2024 is een herziening van de Beroepscode uit 2015 en is in werking getreden sinds 1 april 2024. Het document is makkelijk te printen.

De oude code, uit 2015, vind je hier.

Kijk het webinar over de Beroepscode terug!

Op 4 april organiseerde het NIP een gratis webinar naar aanleiding van de nieuwe Beroepscode. Hoor meer over de Beroepscode als ethisch kompas en hoe die je kan ondersteunen bij het maken van – soms lastige – afwegingen in je dagelijkse praktijk.

Code of Professional Ethics (English version)

The NIP believes it is important that the work of psychologists is of high quality. For this reason we have created a Professional Code for psychologists. This Code of Professional Ethics describes the ethical principles that psychologists follow in their work. The basic principles are further explained in guidelines for the professional behavior of psychologists. Psychologists who are members of the NIP and/or have an NIP registration follow these guidelines.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.