NIP

Home Cliënteninformatie Klachten (van cliënten) Tuchtrecht (voor cliënten)

Tuchtrecht bij het NIP

Ben je niet tevreden over het beroepsmatig handelen van je psycholoog en komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. Dat kan alleen als de psycholoog lid is van of geregistreerd staat bij het NIP. Is dat niet het geval, lees dan hier verder.

Download het tuchtklachtformulier

In de tuchtrechtprocedure wordt het beroepsmatig handelen van de psycholoog getoetst aan de Beroepscode voor psychologen van het NIP. Dat betekent dat het College beoordeelt of de psycholoog één of meerdere artikelen van de Beroepscode heeft overtreden. Dit geldt voor psychologen die werkzaam zijn in alle werkvelden.

Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en kan wanneer deze gegrond is aan de psycholoog een maatregel opleggen. Er vindt in deze procedure geen bemiddeling plaats en er wordt niet gezocht naar een oplossing van de klacht. Het is daarom aan te raden om eerst met de psycholoog in gesprek te gaan over je onvrede.

Waarover kun je een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP?

Van psychologen mag je verwachten dat zij zich houden aan de vier basisprincipes in de Beroepscode van het NIP: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Deze vier basisprincipes zijn in de Beroepscode voor psychologen uitgewerkt tot algemene gedragsregels en richtlijnen. Bij het College van Toezicht kun je een klacht indienen tegen het beroepsmatig handelen van een psycholoog.

Welke klachten komen niet in aanmerking?

 • Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer.
 • Claims over de hoogte van de factuur en financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.
 • Verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport.
 • Klachten over gebeurtenissen die langer dan zeven jaar geleden hebben plaatsgevonden (artikel 2.1.4 Reglement-voor-het-Toezicht).
 • Gelijkluidende klachten die door dezelfde klagers ook zijn ingediend bij een andere tuchtrechtelijke instantie (zie artikel 2.1.8 van het Reglement-voor-het-Toezicht). Dit is ter beoordeling van het College van Toezicht.

Klachtprocedure bij het College van Toezicht

De klachtprocedure bestaat meestal uit 6 stappen:

 1. Klacht formuleren
 2. Klacht indienen
 3. Beoordeling of de klacht wordt behandeld
 4. Reactie van de psycholoog
 5. De zitting
 6. De uitspraak

In de NIP klachtenfolder 2024 vind je een toelichting op bovenstaande stappen.

Het hele traject van indiening van de klacht tot het toesturen van de uitspraak duurt meestal 6 tot 9 maanden.

 

In beroep gaan

Binnen twee maanden na de verzenddatum van de uitspraak van het College van Toezicht kunnen partijen (cliënt en psycholoog) tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep van het NIP (artikel 3.1.1 van het Reglement-voor-het-Toezicht). Van deze termijn kan niet worden afgeweken.

 

Publicatie uitspraken

Op grond van een besluit van het bestuur van het NIP worden relevante uitspraken van het College van Toezicht en het College van Beroep, nadat ze zijn toegestuurd aan partijen, geanonimiseerd gepubliceerd. Zoals vastgelegd in artikel 4.1.2 van het Reglement voor het Toezicht kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen besluiten dat uitspraken van de Colleges worden toegezonden aan door de overheid ingestelde toezichthouders.

Bijstand (bijvoorbeeld door een advocaat)

Beide partijen (cliënt en psycholoog) mogen zich laten bijstaan en/of laten vertegenwoordigen door een advocaat of gevolmachtigde. De gevolmachtigde mag niet als belanghebbende bij de klacht zijn betrokken. Bijstand door een advocaat is niet verplicht.

Vragen?

Met vragen over de procedure van de ingediende klacht, kun je terecht bij de secretaris die de klacht behandelt.

Heb je een inhoudelijke vraag over de klacht? Cliënten van een psycholoog die lid is van het NIP kunnen de stafmedewerker beroepsethiek van het NIP éénmalig raadplegen met betrekking tot de Beroepscode. NIP leden kunnen ook contact opnemen met de stafmedewerker beroepsethiek voor vragen en advies. De stafmedewerker beroepsethiek is telefonisch bereikbaar tijdens het spreekuur beroepsethiek.

Psycholoog geen lid van het NIP?

Ga dan na of de psycholoog lid is van een andere beroepsvereniging met een eigen klachtregeling. Staat de psycholoog ingeschreven in het BIG register of is de psycholoog geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Dan kun je terecht bij tuchtcolleges voor de gezondheidszorg of het tuchtcollege van SKJ.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.