NIP

Sectie Jeugd

De sectie Jeugd richt zich op een combinatie van kwaliteitsbevordering en -bewaking en belangenbehartiging. Dat betekent dat we zo veel mogelijk kinder- en jeugdpsychologen ondersteunen bij het behalen van een hoog niveau van vakbekwaamheid. En dit niveau onder de aandacht brengen van werkgevers, zorgverzekeraars en collega’s uit andere disciplines. Bij de sectie Jeugd zijn ruim 3.000 leden aangesloten.

Over de sectie Jeugd

Nationale beeldbank

De sectie Jeugd stimuleert, erkent en beschermt de professionele beroepsuitoefening van kinder- en jeugdpsychologen. De VN-rechten van het Kind vormen de uitgangspunten van onze missie. Hierbij staat het belang van het kind altijd voorop.

Actief worden binnen de sectie?

meisje, kwetsbaar, kind, alleen, maatje, jeugd, jeugdzorg, jeugdhulp aandacht, troost, kindermishandeling,

Als actief lid kun je invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je vakgebied vanuit jouw praktijkervaring. Zo kun je je stempel drukken op het mooie vak psychologie. Vragen of  aanmelden? Stuur  een mailtje naar info@psynip.nl.

De Kinder- en Jeugdpsycholoog vind je overal

De werkvelden van de Kinder- en Jeugdpsycholoog bevinden zich in de (Jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, Jeugdzorg, Justitie, maar ook bij Beleid, onderzoek en management. Deze domeinen zijn continu aan verandering onderhevig.

De inbreng van kinder- en jeugdpsychologen is in de samenleving niet meer weg te denken. Kinder- en jeugdpsychologen leveren een onmisbare bijdrage aan het welzijn, de gezondheid, dynamiek en creativiteit van kinderen en families overal ter wereld. Die bijdrage bestaat uit wetenschappelijk onderzoek, advisering, onderwijs, voorlichting, behandeling en begeleiding op het gebied van de zintuiglijke, motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Kinder- en jeugdpsychologen hanteren methoden om de (kinderlijke) ontwikkeling te peilen, te verklaren en te bevorderen.

1001 Kritieke dagen

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Onderzoek laat zien dat deze periode zeer bepalend is voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. Kennis over de eerste levensfase is dus van levensbelang.

Het NIP lanceerde daarom in 2021 samen met de DAIMH, Babywerk en de NVO een nieuwe website: 1001kritiekedagen.nl. De website bevat een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals. De site is gevuld met bestaand materiaal, wetenschappelijke artikelen, verwijzingen naar onderzoek (ook internationaal) en filmpjes.

Het materiaal is ingedeeld naar vier kernbegrippen: het brein, relaties, regulatie en stress. Met de website willen NIP, DAIMH, Babywerk en NVO interdisciplinaire (wetenschappelijke) kennis over de eerste levensfase toegankelijk maken. De website is primair gericht op professionals, maar is ook interessant voor opleiders, beleidsmakers en andere belangstellenden.

Platform Scheiden zonder Schade – eindrapport

Het NIP heeft, samen met de NVO, deelgenomen aan het platform Scheiden zonder Schade (2018 – 2021). Doel van dit programma was:

Professionals die werken met ouders en kinderen zijn op de hoogte van de noden voor kinderen en ouders bij scheiding en zijn in staat mogelijke scheiding gerelateerde problematiek te signaleren, hierin ondersteuning te bieden (juridische ondersteuning, maar ook bemiddeling, diagnostiek of behandeling) en weten waar zij ouders en kinderen naar toe kunnen verwijzen.

Het programma heeft diverse pilots en producten opgeleverd. Een overzicht daarvan vind je in de eindrapportage Scheiden zonder Schade.

Webinar over herziene richtlijn Scheiding

Het NIP organiseerde op 8 oktober 2020 samen met NVO en BPSW en het Programmateam Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming een webinar over de herziene richtlijn Scheiding, de belangrijkste aanpassingen en de toepassing van deze richtlijn in de praktijk. Kijk het webinar terug.

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.