NIP

Privacyreglement

Het NIP stelt zich ten doel de psychologie te bevorderen zowel op het gebied van de wetenschap als op het vlak van de professionele beroepsuitoefening. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Hoe gaan wij met uw gegevens om en waar worden ze voor gebruikt? Wat zijn uw rechten m.b.t. uw gegevens? In dit privacyreglement lichten wij dit toe. We gebruiken daarbij de volgende termen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen, zoals uw naam en adres, e-mailadres, beroep, et cetera.
  • Verwerken: alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.