NIP

Home Nieuwskamer Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

Geschreven op:

Prinsjesdag: voor een goede uitwerking van het IZA is het veld nodig

In de stukken van Prinsjesdag, waaronder de begroting van VWS, voeren de plannen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) de boventoon. Afgelopen vrijdag is dit IZA ondanks kritiek van diverse partijen, waaronder het NIP, ondertekend. Dit betekent dat het IZA het kader gaat vormen voor het beleid dat het ministerie gaat hanteren voor de GGZ, maar ook de domein-overstijgende samenwerking, de digitale zorg en de organisatie van de eerstelijnszorg.

Noodzakelijke betrokkenheid psychologen

Het NIP maakt zich nog steeds grote zorgen over het IZA. Zoals bekend hebben wij hier op 8 september al een kritisch bericht over gepubliceerd. Hierin hebben we aangegeven de grote thema’s en uitdagingen in de zorg te herkennen. Het zijn onderwerpen waar psychologen dagelijks bij betrokken zijn, binnen alle sectoren van de zorg van ouderen, volwassenen tot de jeugd. We hebben aandacht gevraagd voor de noodzakelijke betrokkenheid van de grootste groep van behandelaren in de ggz om de doelen van het IZA te behalen.

Bijdragen aan verdere uitwerking IZA

Wij zijn zeer kritisch op de werkagenda GGZ en vinden het een groot gemis dat we als psychologen bij de totstandkoming onvoldoende gehoord zijn. VWS heeft toegezegd ons bij de uitwerking te betrekken. Op dit moment zijn we in gesprek met het ministerie en worden er nadere afspraken gemaakt hoe we kunnen bijdragen aan de uitwerking van het akkoord. Te denken valt aan de thema’s: ‘arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals’, de samenwerking sociaal domein-huisarts & GGZ en ‘inzicht in kwaliteit en Passende Zorg’.

Zoals directeur Monique Rook al eerder verwoordde: “Aangezien we verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg, is het echt belangrijk om ons hier intensief bij te betrekken! Het is en blijft onbegrijpelijk dat dit niet bij de totstandkoming van het akkoord is onderkend, maar we werken er hard aan om ons perspectief stevig onder de aandacht te houden. Het is onmogelijk de uitwerking zonder de professionals en cliënten ter hand te nemen en dat hebben we ook terug gehoord van diverse partijen die betrokken zijn. Samen met o.a. P3NL, Mind en NVvP vormen wij belangrijke schakels in de uitvoering om de doelstellingen in het IZA te bereiken.’

Natuurlijk bestuderen wij de stukken goed op alle voor psychologen relevante thema’s. Hierover informeren we jullie later deze week.

Mocht er meer informatie zijn, laten we het jullie weten en voor vragen kun je ons altijd benaderen:

anne.kole@psynip.nl en yvonne.moolenaar@psynip.nl.