NIP

Home NIP webinars NIP-webinar: Ruimte voor zingeving in de ggz

NIP-webinar: Ruimte voor zingeving in de ggz

Hoe ga je om met cliënten die willen weten wat de zin van het leven is? Hoe maak je als psycholoog existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar? GZ-psycholoog Sara Helmink en Existentiefilosoof Herman de Neef vertellen je er alles over tijdens dit webinar. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.

Sara Helmink en Herman de Neef zijn de auteurs van het boek ‘Ruimte voor zingeving’ dat in december 2021 uitkwam. Zij signaleerden een trend dat behandelaren vaker met zingevingsvragen worden geconfronteerd. De cliënt komt de spreekkamer in en zegt: “Ik weet niet wat de zin van mijn leven is, kun jij me helpen?”. Tja wat zeg je dan als psycholoog, die protocollen voor zich heeft liggen? Zij bemerkten een handelingsverlegenheid bij behandelaars op dit thema. Daarom gingen zij in gesprek met elkaar, zodat ze zingeving in de GGZ verder konden verhelderen.

Sara en Herman ontdekten een rijke geschiedenis in de filosofie en psychologie op het terrein van zingeving en vonden gerelateerde woorden, zoals betekenisgeving, bestaansreden, meaning, zinvinding. Of het hele alledaagse: waar kom je je bed voor uit? Herman beschrijft een zinvol leven als: een leven waar iemand tevreden is met wat hij of zij doet en tevreden is met diens relaties. Als het hierover gaat, dan zit je op het spoor van zingeving. Je kunt zingeving tijdens een gesprek herkennen aan een glinstering in iemands ogen tijdens een onderwerp. Of je ziet tijdens een activiteit (of het spreken hierover) een toename van energie. Je weet dan: aha, hier is het deze persoon écht om te doen! Sara denk vanuit de ACT (Acceptance & Commitment Therapie) in termen van waarden en waardengericht handelen. De psychologische blik verschilt van de filosofische. En hoe dat verschilt, leggen ze uit in dit webinar.

In dit webinar krijg je praktische handvatten om existentiële thema’s, zoals vertrouwen, vrijheid en autonomie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Aan de hand van casussen hoor je een existentiële en een psychologische insteek.

Wat kun je leren in dit webinar?

  • Wat is zingeving?
  • Wat zijn kenmerken van een existentiële laag en de psychologische laag?
  • Waarom zou je als psycholoog iets doen met zingeving?
  • Hoe kun je in de therapiepraktijk aandacht geven aan zingeving?

Presentatie webinar Ruimte-voor-Zingeving (09-06-22)